Siirry sisältöön

Osallistujan opas

Ohjeita H2020-osallistujille

Horisontti 2020 -ohjelmasta rahoitetaan hankkeita, joilla on eurooppalaista lisäarvoa ja vaikuttavuutta. Hankkeet toteutetaan pääsääntöisesti kansainvälisenä yhteistyönä. Ohjelmassa painotetaan entistä enemmän innovaatioita, joilla haetaan ratkaisuja yhteiskunnan isoihin haasteisiin.

Edellytykset

Hankeidean pitäisi perustua hakijan omiin tavoitteisiin ja tarpeisiin, joilla on kansainvälinen ulottuvuus. Toteutuessaan hankkeella on eurooppalaista lisäarvoa ja vaikuttavuutta. Se lisää hyvinvointia Euroopassa ja edistää kilpailukykyämme. Hankkeen uutuusarvo on EU:n tutkimusohjelmissa tärkeää, ja erityisesti ERC-hankkeissa se on määräävä tekijä. Lopuksi hankeidea on vielä sovitettava komission aikatauluihin, sillä hakemuksen voi lähettää vain hakuaikana.

Osallistujat

Muutamissa hankemuodoissa, esimerkiksi ERC:ssä tai EIC Acceleratorissa (pk-instrumentissa), hakijana voi olla yksi osallistuja. Pääsääntöisesti vähimmäisvaatimus on kuitenkin kolme osallistujaa kolmesta eri jäsen- tai liitännäisvaltiosta. Käytännössä konsortiossa on yleensä enemmän partnereita. 

Osallistujana on yleensä organisaatio, mutta myös yksittäinen henkilö voi hakea puiteohjelmarahoitusta. Puiteohjelmaan osallistuvat yliopistot, tutkimuslaitokset, suuret ja pienet yritykset sekä kolmannen sektorin toimijat. Hankkeissa haetaan vahvasti vaikuttavuutta, joten loppukäyttäjät ja muut hyödyntäjät ovat tärkeässä roolissa konsortioissa.

Hankkeen hyödyt

Rahoituksen saaminen omaan tutkimus- ja innovointityöhön on tietysti tärkeää. Sen lisäksi teet yhteistyötä huippuosaajien kanssa, pääset uusille markkinoille, luot standardeja tai kehität liiketoimintaideaasi.

Mistä apua?

  • EU:n tutkimus- ja innovaatio-ohjelmat EUTI on Business Finlandissa toimiva Horisontti 2020 -ohjelman kansallinen yhteystoimisto. Se välittää tietoa osallistumismahdollisuuksista sekä neuvoo hakemiseen ja hankkeen toteuttamiseen liittyvissä kysymyksissä.
  • Jokaisella Horisontti 2020 -ohjelman osiolla on oma kansallinen yhteyshenkilö (National Contact Point, NCP), joka neuvoo hakujen sisältöihin ja hakemiseen liittyvissä kysymyksissä.
  • Teollisuusliitot, Enterprise Europe Network sekä EUTI palvelevat EU:n ohjelmista kiinnostuneita yrityksiä.
  • Yliopistoilla ja tutkimuslaitoksilla on omat tutkimuspalvelunsa, jotka auttavat EU-rahoituksen hakemisessa ja hankkeiden toteutuksessa.
  • EU-hankkeisiin osallistuneilta kollegoilta voi saada hyviä käytännön vihjeitä.
  • Katso yhteystiedot