Siirry sisältöön

Kustannuslaskenta ja raportointi

Rahoituksen suunnittelun ja kustannusraportoinnin kannalta keskeinen dokumentti on komission julkaisema malliavustussopimuksen kommentoitu versio (Annotated Model Grant Agreement). Artiklat 1-6 käsittelevät erityisesti hankkeen talousasioita.

Rahoituksen periaatteet

 • Komissio rahoittaa osan hankkeen kustannuksista
 • Vain hyväksyttäviä kustannuksia voi raportoida
 • Kustannusten perustana kansalliset kirjanpitokäytännöt

Rahoitusprosentit

Komissio korvaa:

 • 100 % välittömistä (suorista) kustannuksista + 25 % välittömistä (suorista) kustannuksista välillisten (yleis-) kustannusten kattamiseksi
 • markkinoita lähellä olevissa hankkeissa avustus on 70 % välittömistä kustannuksista + 25 % välillisten kustannusten kattamiseksi (Huom. voittoa tavoittelemattomille tässäkin 100 % + 25 %)

Määritelmät:

 • Välittömät (suorat) kustannukset ovat suoraan tutkimuksesta aiheutuvia kuluja (esimerkiksi työ, laitteet ja matkat).
 • Välilliset (yleiskustannukset) kustannukset ovat toiminnan tukirakenteista aiheutuvia kuluja. Yleiskustannuksia ovat esimerkiksi hallinto, sihteeripalvelut, rakennuksen hoito, toimistotarvikkeet, siivous, posti, puhelin, lämmitys, sähkö, terveyspalvelut, työpaikkakoulutus ja vakuutukset.

Hankkeen budjetointi

 • Budjetti on oikeassa suhteessa tehtävän työn määrään
 • Työohjelmassa ilmoitetaan usein suuntaa antava tavoitehaarukka komission rahoitusosuudelle
 • Hankkeen koordinaattori neuvottelee budjetin muiden partnereiden kanssa ja laittaa sen sähköiseen hakemusjärjestelmään
 • Vaikka hallintokustannuksille ei olekaan kattoa, on niiden hyvä olla realistisia ja perusteltuja.
 • Katso video koordinaattorin budjetointivinkeistä

Ota yhteyttä

Hankehallinto ja kustannusasiat

Sari Federley

Business Finland
+358 40 546 4141
sari.federley (at) businessfinland.fi