Siirry sisältöön

Sopimukset Horisontti 2020 -ohjelmassa

Horisontti 2020 -projekteissa tarvitaan pääsääntöisesti kahdenlaisia sopimuksia: avustussopimus tehdään projektin ja komission välille ja konsortiosopimus projektin osallistujien kesken. Lisäksi voi olla muita sopimuksia, kuten salassapito-, lisenssi- tai alihankintasopimuksia.

Avustussopimuksen muoto ja sisältö on tarkoin määritelty. Konsortiosopimuksessa (ja muissa sopimuksissa) sovitaan yhteistyön pelisäännöistä. Sopimus on parhaimmillaan selkeä kirjallinen esitys siitä, millä tavalla yhteiseen päämäärään päästään. Hyvä sopimus poistaa epäselvyyksiä, nopeuttaa työtä, tuo luottamusta osapuolten välille sekä auttaa heitä ymmärtämään projektin odotukset.

Alla on lyhyet selitykset ja tärkeimmät linkit sopimustyyppeihin sekä muita sopimuksiin liittyviä asioita.

Avustussopimus (Grant Agreement)

 • Komission laatima sopimus joka tehdään projektin ja komission välille
 • Sisältää tiedot projektin toteuttamisen ja rahoituksen ehdoista
 • Sama sopimus kaikille hanketyypeille paitsi Marie S. Curie ja ERC-ohjelmat, joissa on omat sopimukset
 • Allekirjoitetaan sopimusneuvotteluiden päätteeksi

Konsortiosopimus (Consortium Agreement)

 • Allekirjoittajina hankkeen partnerit, ei koskaan komissio.
 • Allekirjoitetaan ennen hankkeen alkamista
 • Sovitaan osapuolten keskinäiset asiat (esim. projektin hallinnosta, rahoituksen jakamisesta, tarkemmista käyttöoikeuksista ja osapuolten oikeuksista ja velvollisuuksista) ja tarkennetaan avustussopimuksen ehtoja.
 • Konsortiosopimukselle on olemassa erilaisia mallipohjia, esim. DESCA, IMG4, IPCA, EUCAR

Muut sopimukset

Puiteohjelmahankkeessa saatetaan tarvita myös muita sopimuksia, kuten salassapito-, lisenssi- tai alihankintasopimuksia.

Hankkeen hakemusvaiheessa konsortiosopimus ei välttämättä ole valmis, mutta osallistujien on kuitenkin hyvä allekirjoittaa aie- tai esisopimus (Memorandum of Understanding).

Hyvä aiesopimuspohja löytyy mm. IPR Helpdeskin verkkosivuilta

Alihankinta

Konsortiolla pitää lähtökohtaisesti olla resurssit toteuttaa hanke itse, mutta joitain osia voi tarvittaessa tehdä myös alihankintana. Katso suomenkielinen selitys Lisätietoa-kohdasta.

IPR-asiat

Intellectual Property Rights eli immateriaalioikeudet tarkoittavat erilaisia aineettomia oikeuksia, kuten patenttia, tekijänoikeutta, hyödyllisyysmallioikeutta ja tavaramerkkiä. Immateriaalioikeudet antavat haltijalleen yksinoikeuden käyttää ammattimaisesti hyväkseen ko. oikeudella suojattua tietoa, materiaalia tai keksintöä.

Konsortiosopimuksessa tulee sopia paitsi tutkimuksessa käytettävien ja siinä syntyvien aineettomien oikeuksien omistuksesta ja käytöstä, myös korvauksista, jotka mahdollisesti maksetaan oikeuksia luovutettaessa ja käytettäessä. 

IP Helpdesk

Komission sponsoroima IP Helpdesk tarjoaa erinomaisia palveluita, joita osallistujien kannattaa ehdottomasti hyödyntää sekä hakemusvaiheessa että hankkeen aikana.

Palvelut:

 • maksutonta ja nopeaa neuvontaa omiin IP-kysymyksiin
 • asiantuntevaa koulutusta, myös kuukausittaisia webinaareja
 • hyödyllisiä julkaisuja ja oppaita IP-asioiden käsittelystä
 • säännöllisen uutiskirjeen sekä neljännesvuosittaisen tiedotteen alan uutuuksista

Ota yhteyttä

Sopimusasioiden NCP

Liisa Ewart

Business Finland
+ 358 50 5577 738
liisa.ewart (at) businessfinland.fi