Siirry sisältöön

Haasteen osa-alueet

Horisontti 2020:n toisen pilarin tavoitteena on parantaa eurooppalaisten yritysten asemaa globaalissa kilpailussa tukemalla uusien teknologioiden ja innovaatioiden kehitystä ja käyttöönottoa. Samalla unionista pyritään tekemään houkuttelevampi kohde tutkimukseen ja innovointiin kohdistuville investoinneille.

1. Johtoasema mahdollistavissa ja teollisuusteknologioissa

2. Riskirahoituksen saatavuus

Yritykset voivat hakea laina- ja pääomarahoitusta niiden kasvun vauhdittamiseksi kaikissa kehitysvaiheissa.

3. Innovointi pienissä ja keskisuurissa yrityksissä

Pk-yritysten tarpeisiin kiinnitetään Horisontissa erityistä huomiota. Tavoitteena on mahdollistaa tämän päivän pk-yritysten kasvu huomispäivän suuryrityksiksi.

 

H2020 somessa

Suomalaiset Horisontti 2020 -palvelut somessa