Siirry sisältöön

Avaruus

Avaruusalan tutkimus ja innovointi edistää kilpailukykyistä avaruusteollisuutta ja innovatiivista alan tutkimusyhteisöä. Tutkimus kehittää ja hyödyntää satelliitteja Euroopan unionin ja jäsenmaiden poliittisten ja yhteiskunnallisten tarpeiden täyttämiseksi.

Rahoitettavat aiheet

Satelliitit ovat tärkeä ja jokapäiväinen mutta näkymätön tekijä yhteiskunnassa. Satelliitit ovat pohjana mm. autopaikannuksessa ja televisio-ohjelmien jakelussa sekä sääennusteissa. Politiikan laatiminen – esimerkiksi miten vähentää metsäkatoa, torjua saastumista, torjua ilmaston lämpenemistä – ja täytäntöönpano on entistä riippuvaisempi satelliittien keräämistä ja välittämistä tiedoista.

Euroopan avaruussektorin kilpailukyvyn ja innovatiivisuuden vahvistaminen

Tavoitteena on avaruusteollisuuden kehittäminen yhdessä maailmanluokan avaruusalan tutkimusyhteisön kanssa. Tavoitteena on synnyttää innovaatioita, joilla on laajaa käyttöä, esimerkiksi ympäristön kaukohavainnointi ja satelliittipaikannus.

Avaruusteknologian kehittäminen

Kehitettäviä teknologioita ovat mm: rakettitekniikka, satelliittitietoliikenne, sähköinen propulsio, robotiikka, satelliittien suojaaminen avaruusromulta, avaruussää, satelliittinavigointi ja kaukohavainnointi.

Satelliittien keräämien tietojen käyttö

Eurooppalaisten satelliittien keräämien tietojen käyttöä halutaan lisätä huomattavasti. Tämä vaatii kehitystoimia tietojen käsittelyyn, tallentamiseen, validointiin, standardointiin ja saatavuuteen. Euroopan komissio edesauttaa paraikaa rakentamiensa Galileo-paikannussatelliittien ja Kopernikus-järjestelmän, joka seuraa maapallon ympäristön tilaa ja turvallisuutta, kaukokartoitussatelliittien laajaa käyttöä. Järjestelmien tuottaman tiedon tai signaalin tieteellinen tutkimus on osa ohjelmaa.

Muualla puiteohjelmassa avaruustutkimusta rahoitetaan Excellent Science -pilarissa (mm. infrastruktuurit, ERC-rahoitus tutkijoille) sekä Climate Action, Environment, Resource Efficiency and Raw Materials -ohjelmassa (satelliittikaukokartoitus).