Siirry sisältöön

ICT

Tieto- ja viestintäteknologian tutkimuksella ja innovoinnilla EU haluaa kehittää uusia tuotteita ja palveluja kansalaisten, yritysten ja elinkeinoelämän käyttöön.

Rahoitettavat aiheet

Tieto- ja viestintäteknologiat luovat perustaa innovoinnille ja kilpailukyvylle yhä useammalla sektorilla ja toimialalla. ICT-pohjaisten komponenttien, infrastruktuurien ja palvelujen vaikutusten odotetaan jatkavan kasvuaan kiihtyvään tahtiin seuraavan vuosikymmenen aikana.

Komponenttien ja järjestelmien uusi sukupolvi:
kehittyneiden, sulautettujen sekä energia- ja resurssitehokkaiden komponenttien ja järjestelmien tekninen suunnittelu

Seuraavan sukupolven tietotekniikka:
kehittyneet tietojenkäsittelyjärjestelmät ja -teknologiat, myös pilvipalvelut

Tulevaisuuden internet:
infrastruktuurit, teknologiat ja palvelut

Sisältöteknologiat ja tiedonhallinta:
digitaalisia sisältöjä ja luovuutta palveleva tieto- ja viestintätekniikka

Kehittyneet rajapinnat ja robotit:
robotiikka ja älytilat

Mikro- ja nanoelektroniikka ja fotoniikka:
mikro- ja nanoelektroniikkaan ja fotoniikkaan liittyvät keskeiset mahdollistavat teknologiat
Lisäksi ICT on tärkeä osa monissa muissa Horisontin teemoissa ja erityisesti Yhteiskunnalliset haasteet -osion aiheissa.