NMBP: Nano – Material – Biotech – Production

NMBP-painopisteet

Osa NMBP:hen liittyvistä hakuteemoista on kuvattu työohjelman kohdassa "Cross-cutting Activities". Kesällä 2018 päivitetty Cross-Cutting -osio sisältää aihepiirin Building a low-carbon climate resilient future haun Next-generation Batteries (7 hakuaihetta 2019 ja indikatiiviset tiedot vuodesta 2020). Lisäksi Horisontti 2020 työohjelman osiossa European Innovation Council (EIC) Pilot on mukana 10 Milj.€ suuruinen palkintokilpailu teemalla Innovative Batteries for eVehicles.

N – Nanoteknologia

Nanoteknologiaan panostamisen tavoitteena on varmistaa Euroopan
johtoasema maailmanmarkkinoilla ja vauhdittaa nanoteknologian kehitystä.

Painotukset Horisontissa:

 • Seuraavan sukupolven nanomateriaalit, nanolaitteet ja nanojärjestelmät
 • Nanoteknologian turvallinen ja kestävä kehitys ja sovellukset
 • Nanoteknologian yhteiskunnallinen ulottuvuus
 • Nanomateriaalien, -komponenttien ja -järjestelmien tehokas ja kestävä synteesi ja valmistus
 • Kapasiteettia lisäävien tekniikoiden, mittausmenetelmien ja laitteiden kehitys ja standardointi

M – Kehittyneet materiaalit

Tavoitteena on kehittää materiaaleja, joilla on uusia toiminnallisia ominaisuuksia ja parempi suorituskyky. Materiaalitutkimus auttaa kehittämään kilpailukykyisempiä tuotteita, joilla on mahdollisimman pienet ympäristövaikutukset ja joiden valmistukseen kuluu mahdollisimman vähän luonnonvaroja.

Painotukset Horisontissa:

 • Monialainen ja mahdollistava materiaaliteknologia
 • Materiaalien kehittäminen ja muuntaminen
 • Materiaalien komponenttien hallinta
 • Kestävän, resurssitehokkaan ja vähäpäästöisen teollisuuden materiaalit
 • Euroopan kulttuuriperinnön säilyttäminen ja materiaalien paras mahdollinen käyttö
 • Metrologia, karakterisointi, standardointi ja laadunvalvonta
 • Materiaalien käytön optimointi

B – Bioteknologia

Tavoitteena on kehittää kilpailukykyisiä, kestäviä ja innovatiivisia teollisuustuotteita ja -prosesseja sekä toimia innovoinnin vauhdittajana maataloudessa, metsätaloudessa, elintarvikealalla, kemianteollisuudessa, terveydenhuollossa ja tietopohjaisessa biotaloudessa.

Painotukset Horisontissa:

 • Huipputason bioteknologian edistäminen tulevana innovoinnin vauhdittajana
 • Bioteknologiapohjaiset bioteollisuusprosessit
 • Innovatiiviset ja kilpailukykyiset alustateknologiat

P – Kehittynyt valmistus ja prosessointi 

Kehittyneet valmistus- ja prosessiteknologiat -osuuden tavoitteena on tuottaa uusia kestäviä tuotteita, prosesseja ja palveluita. Siten ne ovat olennaisen tärkeitä yhteiskunnallisten haasteiden rakentamisessa.  

Painotukset Horisontissa:

 • Tulevaisuuden tehtaat 
 • Energiatehokkaat rakennukset ja järjestelmät 
 • Energiaintensiivisen prosessiteollisuuden kestävät, resurssitehokkaat ja vähähiiliset teknologiat
 • Uudet kestävät liiketoimintamallit

Ota yhteyttä

NCP ja komitean asiantuntijajäsen
Reijo Munther

Business Finland
+358 50 5577 827
reijo.munther (at) businessfinland.fi

komiteajäsen
Kari Keskinen

Business Finland
+358 2950 55843
kari.keskinen (at) businessfinland.fi

komitean asiantuntijajäsen
Elina Ekokoski

Sosiaali- ja terveysministeriö
+358 50 477 2155
elina.ekokoski (at) stm.fi

komitean asiantuntijajäsen
Jukka Tanskanen

Suomen Akatemia
+358 2953 35071
jukka.tanskanen (at) aka.fi