Siirry sisältöön

Onko yritykselläsi halua ja kykyä kasvaa kansainvälisesti?

Pienillä ja keskisuurilla yrityksillä on tärkeä rooli työllisyyden ja talouskasvun vetureina, ja siksi niiden osallistumiseen Horisontti-hankkeisiin kiinnitetään erityistä huomiota. Pk-yritykset voivat osallistua yhteishankkeisiin yhdessä kumppanien kanssa tai hakea rahoitusta innovaationsa kaupallistamiseen yksinkin pk-instrumentista. Yhteishankkeeseen pk-yrityksen on helppo lähteä mukaan esimerkiksi yhdessä suomalaisen yliopiston tai tutkimuslaitoksen kanssa.

EIC Accelerator

EIC Accelerator (pk-instrumentti) rahoitus on tarkoitettu uusien, innovatiivisten tuotteiden tai ratkaisujen kaupallistamisen valmisteluun. EIC Accelerator -instrumentti on osa Enhanced Enhanced Innovation Council (EIC) -pilottia, joka toteutetaan Horisontti 2020 -ohjelman viimeisinä vuosina. EIC:stä suunnitellaan kiinteää osaa seuraavaa Horisontti Eurooppa -puiteohjelmaa.

EIC Accelerator -instrumentin hakuaiheita ei ole rajoitettu, vaan se sopii kaikille voimakasta kansainvälistä kasvua hakeville pk-yrityksille, joiden innovaatiolla on korkea markkina- ja kasvupotentiaali

EIC Accelerator sisältää kaksi osiota (blended finance):

  • Avustus 0,5-2,5 M€ (70 % budjetista)
  • Pääomakomponentti max. 15 M€ (optio)

Avustuksella  toteutetaan kansainvälistä liiketoimintasuunnitelmaa: pilotointi, demonstrointi, skaalautuvuuden rakentaminen (mahd. myös t&k). Optiona avustuksen kylkeen haettavaa pääomaa yritys voi käyttää esimerkiksi innovaation kaupallistamisvaiheen toimiin. Lisäksi komissio tarjoaa hankkeen rinnalla coaching-, mentorointi- ja muita maksuttomia tukipalveluita (Business Acceleration Services), jotka edesauttavat yrityksen kehitystä.

Millaisia hankkeita EIC Acceleratorista rahoitetaan?

  1. Tuote tai ratkaisu on uusi tai siinä sovelletaan olemassa olevaa teknologiaa tai tietoa uudella tavalla.
  2. Ratkaisulla on eurooppalainen ulottuvuus ja se toimii myös muualla Euroopassa. Markkinat voivat olla myös Euroopan ulkopuolella, mutta projektin avulla saatavien tulosten odotetaan vahvasti hyödyttävän Eurooppaa, ts. rahoituksen on tarkoitus edesauttaa yritysten nopeaa kasvua ja kansainvälistymistä ja samalla tuottaa myös pidemmän tähtäimen yhteiskunnallista hyötyä Eurooppaan.
  3. Ratkaisulla on merkittävä kaupallinen potentiaali, joka mahdollistaa yrityksen nopean kasvun.
  4. Yrityksellä on hankkeen toteutukseen tarvittava osaaminen ja kokemus. Mikäli yritys on vielä nuori eikä näyttöä ole, täytyy tiimin osaaminen, verkostot ja muut resurssit kuvata hakemuksessa erityisen huolellisesti.

Kansalliset yhteyshenkilöt NCP:t (National Contact Points) auttavat näiden seikkojen arvioinnissa. Lisäksi NCP:t järjestävät infotilaisuuksia ja koulutuksia. 

1. Rekisteröi yrityksesi ja tee sille 'SME self assessment'

Hakemukset jätetään komission Osallistujaportaalissa sähköisen hakujärjestelmän kautta. Jokaisella osallistuvalla organisaatiolla täytyy olla PIC-koodi (Participant Identification Code), jota käytetään sen kaikissa hakemuksissa. Pk-yrityksen täytyy lisäksi täyttää kysely, jonka avulla varmistetaan, että hakija on komission määritelmän mukaan pk-yritys ja että se on oikeutettu hakemaan rahoitusta pk-instrumentista.

Tärkeitä linkkejä:

2. Valmistele varsinainen hakemus ja tarvittavat liitteet

Hakemus koostuu useasta osasta. Järjestelmässä täytetään osa A, joka on käytännössä kokoelma nettilomakkeita, joissa kysytään hakijaan ja hankkeeseen liittyviä perustietoja. Osa B muodostaa varsinaisen hakemuksen, jota varten tarvittavat hakemuspohjat ladataan hakujärjestelmästä.  Pohjat löytyvät myös tältä sivulta (otsikon "lisätietoa" alta sivun alaosasta), mutta viimeisin versio löytyy aina varmasti hakujärjestelmästä. Annettuja sivurajoituksia on noudatettava, sillä rajan ylittäviä sivuja ei arvioida.

Kansalliset NCP-yhteyshenkilöt järjestävät koulutuksia ja antavat tarkempaa neuvontaa hyvän hakemuksen laatimiseen. Resurssiemme puitteissa NCP:t myös kommentoivat hakemusluonnoksia.  Yhteyttä kannattaa ottaa hyvissä ajoin, jo useita viikkoja ennen cut-offia.

3. Jätä hakemus ajoissa!

Haku päättyy cut-off -päivänä kello 17.00 Brysselin aikaa. Järjestelmä on usein varsin kuormittunut juuri ennen haun sulkeutumista ja toimii hitaasti, joten on syytä toimia ajoissa - myöhästyneet hakemukset menevät arviointiin vasta seuraavan cut-off -päivän jälkeen.

Rahoituspäätöksen jälkeen

Komissio tiedottaa arvioinnin tuloksista kolmen kuukauden kuluessa cut-off päivästä. Käytännössä tämä tapahtuu sähköpostitse, mutta tulokset tulevat myös osallistujaportaaliin.

Avustusosuus: Hyväksyttyjen hakijoiden kanssa aloitetaan sopimusvalmistelut, jolloin komissio kerää sopimukseen tarvittavat tiedot ja pyytää uusilta osallistujilta tarvittavat dokumentit (esim. ote kaupparekisteristä, alv- ja pankkitilitiedot). Sopimus pitää olla allekirjoitettuna kolmen kuukauden sisällä sopimusneuvotteluiden aloittamisesta, joten komission yhteydenottoihin on syytä reagoida nopeasti. Hankkeen voi aloittaa heti sopimuksen allekirjoituksen jälkeen. 

Pääomakomponentti: Due diligence prosessi alkaa kun hakemus on hyväksytty rahoitettavaksi. Prosessi voi kestää pidempään kuin avustussopimuksen laatiminen. Avustuksella rahoitettava osuus voi siis alkaa ennen kuin pääomasijoituksen yksityiskohdat ovat selvät ja sijoituksen ensimmäinen erä maksetaan.

Raportointi EIC Accelerator -hankkeissa tapahtuu joustavasti useilla, pienemmillä tapaamisilla (progress meetings), tavallisesti 6, 12, 18 ja 21 kuukauden kohdalla. Virallinen talousraportointi tehdään vasta hankkeen päättyessä.

Vanhoja pk-instrumentin 1. vaiheen hankkeita on vielä käynnissä vuonna 2020, ja niissä  vaatimuksena on hyväksyttävä loppuraportti (business plan).

Mikäli rahoituspäätös on kielteinen, voi hakemuksen jättää myöhemmin uudelleen. Ensin kannattaa kuitenkin olla yhteydessä pk-rahoituksen kansallisiin yhteyshenkilöihin. He voivat neuvoa miten hakemusta voi mahdollisesti parantaa jotta sillä olisi paremmat mahdollisuudet tulla hyväksytyksi.

Pk-instrumentin toimeenpanosta vastaa EASME, Executive Agency for Small and Medium Sized Enterprises.

Lisätietoa Pk-instrumentista EASME:n sivuilla