Siirry sisältöön

Tietoa riski-
rahoituksesta

H2020-ohjelmaan kuuluu rahoitusvälineitä ja neuvontapalveluja, joilla helpotetaan innovatiivisia yrityksiä saamaan laina- ja pääomarahoitusta. Uuden InnovFin-nimen alle kootun tuoteperheen instrumenteilla (InnovFin – EU Finance for Innovators) on määrä tukea tutkimukseen ja innovointeihin tehtäviä investointeja jopa 48 miljardilla eurolla. Tuotteet jatkavat ja täydentävät mm. edeltäneen ohjelmakauden 2007-2013 palveluita Risk-Sharing Finance Facility (RSFF) ja RSI-pilottia (Risk Sharing Instrument for Innovative Research oriented SMEs).

InnovFin muodostuu erilaisista räätälöidyistä tuotteista alkaen pk-yrityksille lainaaville rahoituksen välittäjille annettavista takauksista aina suoriin lainoihin yrityksille. InnovFin-takauksilla ja lainoilla tuetaan kaikenkokoisia tutkimus- ja innovointihankkeita EU:ssa ja assosiaatiomaissa.

Tuotteet

  1. InnovFin Large Projects – Suuret hankkeet: tavoite helpottaa tutkimus- ja innovointihankkeiden riskirahoituksen saantia, jotka ovat lähtöisin suurista yrityksistä ja keskisuurista ja suurista Midcap-yrityksistä, yliopistoista ja tutkimuslaitoksista, tutkimus- ja innovointi-infrastruktuureista, julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksista jne. Väline: EIB:n suorat 7,5–300 milj. € lainat.

  2. InnovFin – MidCap Growth Finance – Midcap-kasvurahoitus: tarjotaan etuoikeutettuja lainoja ja toissijaisia lainoja tai takauksia (m.l. välirahoitus ja oman pääoman luonteinen rahoitus), jotta voidaan parantaa lähinnä innovatiivisten suurten Midcap-yritysten (jopa 3 000 työntekijää) mutta myös pk-yritysten ja pienten Midcap-yritysten rahoituksen saantia. EIB:n 7,5–25 milj. € suuruiset lainat.

  3. InnovFin – MidCap Guarantee – Midcap-yritysten takaukset: välineestä tarjotaan takauksia tai 7,5–25 milj. € suuruisia ehdollisia lainoja, jotta voidaan parantaa erityisesti innovatiivisten suurten Midcap-yritysten (jopa 3 000 työntekijää) rahoituksen saantia. EIB panee tämän välineen täytäntöön, ja sitä haetaan eri maissa välittäjäorganisaatioiden kautta. EIB takaa välineellä rahoituksen välittäjille osan niiden mahdollisista tappioista ja lisäksi se tarjoaa vastatakauksia laitosten takaamiseksi. 

  4. InnovFin SME Guarantee – Pk-yritysten takaukset ovat 25 000–7,5 milj. € suuruista velkarahoitusta koskevia takauksia ja vastatakauksia, jotta voidaan parantaa innovatiivisten pk-yritysten ja pienten Midcap-yritysten (enintään 499 työntekijää) lainarahoituksen saantia. Euroopan investointirahasto (EIF) panee välineen täytäntöön, ja se otetaan käyttöön rahoituksen välittäjien eli pankkien ja rahoituslaitosten *) kautta eri maissa. EIF takaa välineellä rahoituksen välittäjille osan niiden tappioista, jotka ovat aiheutuneet välineen kattamasta velkarahoituksesta.  

  5. InnovFin Advisory services – Neuvontapalvelut: EIB tarjoaa palveluja, joilla edesautetaan parantamaan merkittäviä pitkän aikavälin investointeja edellyttävien hankkeiden luottokelpoisuutta ja investointivalmiutta. Neuvonnan avulla parannetaan myös riskirahoituksen saannin edellytyksiä tutkimus- ja innovaatiotoimiin. Tärkeimpänä kohderyhmänä ovat H2020 yhteiskunnallisiin haasteisiin liittyvien suurten tutkimus- ja innovointihankkeiden toteuttajat. Neuvontapalveluilla odotetaan voitavan nopeuttaa investointiarvoltaan noin 20 miljardin euron suuruisten hankkeiden ks. Komission tiedote
    Lisätietoa

*) komissio jatkaa välittäjäorganisaatioiden hakua edelleen, katso tilanne täältä 

Mainosta pankillesi EU:n uusia rahoitusinstrumentteja -> tarvitsemme Suomeen rahoituslaitoksia välittämään EU-lainoja innovaatiotoimintaan!  Lisätietoa

COSME

Komissio edesauttaa pk-yritysten rahoitusmahdollisuuksia myös COSME-ohjelman rahoitusinstrumenttien kautta. Myös näille instrumenteille ollaan etsimässä kansallisia välittäjäorganisaatioita, ks. lisätietoja alla olevien linkkien kautta!