Siirry sisältöön

Tiede ja yhteiskunta

Tiedettä yhteiskunnan kanssa ja yhteiskunnan hyväksi (Science with and for Society) -aihekokonaisuus pyrkii kaventamaan tieteen ammattilaisten ja suuren yleisön välistä kuilua sekä edistämään kiinnostusta tieteelliseen kulttuuriin. Osa rahoitettavista toimista pyrkii herättämään nuorten uteliaisuuden tiedettä kohtaan ja tehostamaan tiedeopetusta kaikilla tasoilla.

Tietoa osa-alueesta

Muun muassa uusiin teknologioihin liittyvistä kiistanalaisia kysymyksistä on syytä käydä yhteiskunnallista keskustelua, joka on pohjana järkeville valinnoille ja päätöksille. Tiedettä yhteiskunnassa kanssa ja yhteiskunnan hyväksi -aihealue tukee eurooppalaisen innovaatiotoiminnan vahvistamista ja parantamista.

Erityisesti huomiota kiinnitetään tiedemaailman, poliittisten päätöksentekijöiden, yritysten, julkisten organisaatioiden ja järjestöjen sekä suuren yleisön välisen yhteistyön parantamiseen. Aloitteilla edistetään eurooppalaista vastuullista tutkimus- ja innovointitoimintaa (Responsible Reaearch and Innovation, RRI).

Sukupuolikysymysten ja eettisten asioiden huomioon ottaminen tutkimuksessa ja innovoinnissa on edelleen tärkeänä agendalla. Kannustamalla nuoria tiedealoille ja kehittämällä tiedekasvatusmenetelmiä tuetaan pidemmällä aikavälillä myös teollisuuden tarpeita. Ohjelman aloitteilla tuetaan myös tiedon avointa saatavuutta Euroopassa.

Ota yhteyttä

NCP ja komitean asiantuntijajäsen

Vesa Varpula

Suomen Akatemia
+358 2953 35131
vesa.varpula (at) aka.fi

Saara Vihko

Opetus- ja kulttuuriministeriö
+358 295 33 0005
saara.vihko (at) minedu.fi

Hanna Vuorinen

Työ- ja elinkeinoministeriö
+358 2950 47145
hanna.vuorinen (at) tem.fi

Komitean asiantuntijajäsen

Johanna Hakala

Suomen Akatemia
+358 2953 35147
johanna.hakala (at) aka.fi

komitean asiantuntijajäsen

Elina Holmberg

Business Finland
+358 50 5577 606
elina.holmberg (at) businessfinland.fi