Tiede ja

yhteiskunta

Tiedettä yhteiskunnan kanssa ja yhteiskunnan hyväksi
Suomalaisille asiakkaille » Palvelut » Rahoitus » Tiede ja yhteiskunta

Tiede ja yhteiskunta

Tiedettä yhteiskunnan kanssa ja yhteiskunnan hyväksi (Science with and for Society) -ohjelma pyrkii kaventamaan tieteen ammattilaisten ja suuren yleisön välistä kuilua sekä edistämään kiinnostusta tieteelliseen kulttuuriin. Osa aloitteista pyrkii siksi herättämään nuorten uteliaisuuden tiedettä kohtaan ja tehostamaan tiedeopetusta kaikilla tasoilla.

Tietoa osa-alueesta

Muun muassa uusiin teknologioihin liittyvistä kiistanalaisia kysymyksistä on syytä käydä yhteiskunnallista keskustelua, jotta voidaan tehdä järkeviä valintoja ja päätöksiä. Tiedettä yhteiskunnassa kanssa ja yhteiskunnan hyväksi -aihealueen aloitteet tukevat eurooppalaisen innovaatiojärjestelmän vahvistamista ja parantamista.

Erityishuomiota kiinnitetään tiedemaailman, poliittisten päätöksentekijöiden, yritysten, julkisten organisaatioiden ja järjestöjen sekä suuren yleisön välisen yhteistyön parantamiseen. Aloitteilla edistetään eurooppalaista vastuullista tutkimus- ja innovointitoimintaa (Responsible Reaearch and Innovation, RRI).

Sukupuoliulottuvuuden ja eettisten kysymysten huomioon ottamista tutkimuksessa ja innovoinnissa jatketaan. Kannustamalla nuoria tiedealoille ja kehittämällä tiedekasvatusmenetelmiä tuetaan pidemmällä aikavälillä myös teollisuuden tarpeita. Ohjelman aloitteilla tuetaan myös tiedon avointa saatavuutta Euroopassa.

Ota yhteyttä

NCP ja komitean asiantuntijajäsen
Vesa Varpula

Suomen Akatemia
+358 2953 35131
vesa.varpula (at) aka.fi

Komiteajäsen
Saara Vihko

Opetus- ja kulttuuriministeriö
+358 295 33 0005
saara.vihko (at) minedu.fi

komiteajäsen
Hanna Vuorinen

Työ- ja elinkeinoministeriö
+358 2950 47145
hanna.vuorinen (at) tem.fi

komitean asiantuntijajäsen
Johanna Hakala

Suomen Akatemia
+358 2953 35147
johanna.hakala (at) aka.fi

komitean asiantuntijajäsen
Elina Holmberg

Business Finland
+358 50 5577 606
elina.holmberg (at) businessfinland.fi