Siirry sisältöön

Eurooppa muuttuvassa maailmassa

Tavoitteena on tuottaa tietoa ja ymmärrystä Euroopasta sekä etsiä ratkaisuja, joilla poistetaan esteitä eurooppalaisten yhteiskuntien kehityksen tieltä. Ratkaisujen löytäminen edellyttää monitieteistä ja sektorien välistä yhteistyötä sekä vertailevaa eurooppalaista näkökulmaa.

Teemaan liittyvät haasteet ja rahoitettavat aiheet

Euroopan tulevaisuuden haasteet liittyvät mm.

 • taloudelliseen ja kulttuuriseen riippuvuuteen,
 • väestön ikääntymiseen ja väestörakenteen muutoksiin,
 • kansalaisten syrjäytymiseen,
 • yhteiskunnalliseen osallistumiseen,
 • kansalaisten eriarvoisuuteen,
 • muuttovirtoihin,
 • digitaaliseen kuiluun,
 • innovoivan ja luovan kulttuurin rooliin sekä
 • demokraattisiin instituutioihin kohdistuvaan epäluottamukseen.

Horisontti 2020:ssa rahoitetaan seuraavia aiheita

Osallistavat yhteiskunnat

 • älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun mekanismit;
 • luotettavat organisaatiot, käytännöt, palvelut ja politiikat, erityisesti huomioiden muuttoliike, kotoutuminen ja väestörakenteen muutos;
 • Eurooppa globaalina toimijana erityisesti ihmisoikeuksien ja globaalin hallinnan alalla;
 • tutkimuksen ja innovoinnin välisen kuilun kaventaminen;
 • kestävien ja osallistavien ympäristöjen edistäminen.

Innovatiiviset yhteiskunnat

 • innovaatiounionin ja eurooppalaisen tutkimusalueen tukeminen;
 • uudet innovoinnin muodot, ml. sosiaalinen innovointi ja luovuus;
 • eri sukupolvien innovatiivisen, luovan ja tuottavan potentiaalin hyödyntäminen;
 • yhteiskunnan osallistuminen tutkimukseen ja innovointiin;
 • johdonmukainen ja tehokas yhteistyö kolmansien maiden kanssa.

Pohtivat yhteiskunnat – kulttuuriperintö ja eurooppalainen identiteetti

 • Eurooppalainen kulttuuriperintö, muisti, identiteetti, kulttuurien vuorovaikutus, esimerkkeinä kulttuuri- ja tiedekokoelmat, arkistot, museot ja niiden rooli kulttuuriperinnön siirtämisessä;
 • Euroopan maiden ja alueiden historia, kirjallisuus, taide, filosofia ja uskonnot;
 • Euroopan rooli maailmassa, maailman uskontojen keskinäinen vuorovaikutus, Euroopan kulttuurit maanosan ulkopuolelta tarkasteltuina.