Siirry sisältöön

Rahoitettavat aiheet

Terveys, väestönmuutos ja hyvinvointi -haasteen ratkaiseminen edellyttää vahvaa yhteistyötä perustutkimuksen ja innovaatiotoiminnan välille Euroopassa. Rahoitus kohdistetaan toimintaan, joka lisää kansalaisten terveyttä ja hyvinvointia sekä parantaa Euroopan asemaa terveys- ja hyvinvointi-innovaatioiden nopeasti kasvavilla maailmanmarkkinoilla. Tieteelliseen näyttöön perustuvilla tuotteilla ja ratkaisuilla ehkäistään tauteja, mutta myös hallitaan jatkuvasti kohoavia kustannuksia. Terveyden ja sairauksien parempi ymmärtäminen edellyttää tiivistä yhteistyötä perustutkimuksen ja kliinisen, epidemiologisen ja sosioekonomisen tutkimuksen välillä.

Suomessa on runsaasti korkeatasoista perustutkimusta, teknologiakehitystä ja innovaatiopotentiaalia, jota tämän yhteiskunnallisen haasteen rahoitus etsii. Rohkeasti hakemaan!

Terveys, väestönmuutos ja hyvinvointi -haaste sisältää useita hakuja, joista tarkat tiedot ja kuvaukset löytyvät kaksivuotisesta työohjelmasta. Yksilöllistetty lääketiede, kliininen tutkimus ja ikääntymiseen liittyvät teemat ovat läpileikkaavia teemoja. Yksittäisten hakujen aiheet ovat monipuolisia, ja ne sijoittuvat seuraaviin aihepiireihin:

  • Terveyden, hyvinvoinnin ja sairauksien taustatekijöiden ymmärtäminen
  • Sairauksien ennaltaehkäisy
  • Uudet ja tehokkaat hoitomuodot
  • Terveen ikääntymisen mahdollistaminen ja itsenäinen terveydestä huolehtiminen
  • Terveystiedon tuottaminen ja sen hyödyntäminen
  • Terveydenhuollon kehittäminen

Mikä on IMI?

Innovative Medicines Inniative (IMI) on EU:n ja Euroopan lääketeollisuusyhdistysten liiton (EFPIA) yhteinen teknologia-aloite, jonka tavoitteena on poistaa eurooppalaisen lääkekehityksen pullonkauloja ja edistää innovatiivisten lääkkeiden kehittämistä ja markkinoille vientiä. Ohjelman toinen kausi (IMI2) on osa Horisontti 2020 -puiteohjelmaa.

Ohjelma rahoittaa lääkekehitystä monimuotoisesti. IMI2-pääteemoja ovat mm. henkilökohtainen lääkitys, ennaltaehkäisy ja hoito. Myös muiden kuin puhtaasti lääkekehitystä tekevien tahojen kannattaa tutustua ohjelman mahdollisuuksiin ja hakeutua mukaan yhteistyöprojekteihin. Konsortioihin haetaan tutkimusorganisaatioiden ja pk-yritysten lisäksi mm. valvontaviranomaisia ja potilasjärjestöjä. 

IMI2-ohjelman kokonaisbudjetti on lähes 3.3 miljardia. Lisätietoja avoimista hauista IMIn sivuilla.

NCP voi auttaa

Tutustu eTerveyden NCP:hen Pekka Rantalaan

Tutustu Terveys-teeman NCP:hen Vera Mikkilään

Ota yhteyttä

Komiteajäsen

Sirpa Nuotio

Suomen Akatemia
+358 295 33 5082
sirpa.nuotio (at) aka.fi

komitean asiantuntijajäsen

Antti Hautaniemi

Sosiaali- ja terveysministeriö
+358 2951 63462
antti.hautaniemi (at) stm.fi

komitean asiantuntijajäsen

Raimo Pakkanen

Business Finland
+358 29 50 55829
raimo.pakkanen (at) businessfinland.fi

NCP ja komitean asiantuntijajäsen

Vera Mikkilä

Suomen Akatemia
+358 2953 35048
vera.mikkila (at) aka.fi

komitean asiantuntijajäsen, IMI2

Helena Viita

Business Finland
+358 40 1490 520
helena.viita (at) businessfinland.fi