Turvalliset

yhteiskunnat 

Euroopan ja sen kansalaisten vapauden ja turvallisuuden suojeleminen
Suomalaisille asiakkaille » Palvelut » Rahoitus » Yhteiskunnalliset haasteet » Turvalliset yhteiskunnat – Euroopan ja sen kansalaisten vapauden ja turvallisuuden suojeleminen

Turvalliset yhteiskunnat

Turvallisuuden ja vapauden takaaminen sekä luottamus niin demokraattisiin instituutioihin kuin muihin kansalaisiin ovat Euroopan vakauden edellytys. Monenlaisten turvallisuusuhkien kohtaamiseksi Euroopan unionin tulisi kehittää uusia ratkaisuja, ennakointivälineitä ja osaamista. Yhteentoimivat järjestelmät tehostavat kriisien ja katastrofien parempaa hallintaa.

Rahoitettavat aiheet

Turvallisuus on Euroopan ja sen kansalaisten oikeutettu huolenaihe ja tässä suhteessa merkittävä haaste yhteiskunnalle. Euroopan unioniin, sen kansalaisiin, sen teollisuuteen ja sen kansainvälisiin kumppaneihin kohdistuu monenlaisia turvallisuusuhkia, kuten rikollisuutta, terrorismia, laitonta kauppaa ja ihmisen tai luonnon aiheuttamista onnettomuuksista johtuvia suuren luokan hätätilanteita. Nämä uhat voivat ylittää maiden rajat, ja niiden kohteet voivat olla fyysisiä tai kyberavaruudessa, ja hyökkäykset voivat tulla eri lähteistä.

Horisontti 2020:ssa rahoitetaan turvallisuusteeman seuraavia aiheita

  • rikollisuuden, laittoman kaupan ja terrorismin torjunta, mukaan lukien terrorismiin liittyvien ajatusten ja uskomusten ymmärtäminen ja torjunta;
  • kriittisten infrastruktuurien, toimitusketjujen ja liikennemuotojen sietokyvyn suojaaminen ja parantaminen;
  • turvallisuuden parantaminen rajavalvonnan avulla;
  • tietoverkkojen turvallisuuden parantaminen;
  • Euroopan selviytymiskyvyn parantamien kriiseissä ja katastrofeissa;
  • yksityisyyden ja vapauden turvaaminen, myös Internetissä, ja kaikkien turvallisuus-, riski- ja hallintoalojen yhteiskunnallisen, oikeudellisen ja eettisen ymmärtämyksen parantaminen;
  • standardoinnin ja järjestelmien yhteentoimivuuden parantaminen, myös hätätapauksia varten.

Ota yhteyttä

NCP
Pauli Stigell

Business Finland
pauli.stigell (at) businessfinland.fi
+358 50 5577 856

NCP
Pekka Rantala

Business Finland
+358 50 396 2922
pekka.rantala (at) businessfinland.fi

Komitean asiantuntijajäsen
Vesa Kyyrönen

Puolustusministeriö
+358 29 514 0009
vesa.kyyronen (at) defmin.fi