Siirry sisältöön

Rahoitusta yrityksille Horisontti- ja EDF-projektien valmisteluun

Valmistelurahoitus on yrityksille, joilla on valmisteilla laaja konsortioprojekti, jossa suomalaiskumppanille on tulossa merkittävä rooli. Hakemuksessa on kuvattava EU-projektissa vaadittava konsortio, mikä yleisesti ottaen tarkoittaa, että hakijalla on tiedossa kumppaneita vähintään kolmesta EU- tai liitännäisvaltiosta.

 

Laajojen Horisontti- ja EDF-projektien valmistelun rahoitus yrityksille

 • EU-projektin kokonaiskustannusten on oltava vähintään 3 M€.
 • Business Finland voi hyväksyä valmisteluvaiheen projektin kustannuksiksi enintään 5% tavoitellun projektin kyseisen osallistujan kokonaiskustannusten määrästä (esim. 1 M€ = 50 000 €).
 • Business Finlandin rahoitusosuus on 75 prosenttia kustannuksista, kuitenkin enintään 60 000 €.
 • EU-hakemuksen laatimisen kustannukset voidaan hyväksyä osaksi valmistelukustannuksia.

Rahoituksen maksaminen

 • Ennakkoa ei tässä rahoituspalvelussa makseta.
 • Business Finlandin valmisteluprojektin kustannukset voit tilittää, kun EU-hakemus on arvioitu. EU-hakemuksen on täytettävä kussakin EU-ohjelmassa määritellyt kynnysarvot, jotta avustus maksetaan:
  • Horisontti Eurooppa: vähintään 3 pistettä jokaisesta kolmesta arvioidusta osiosta (excellence, impact, implementation).
  • EDF (Euroopan puolustusrahasto): tutkimusprojektit vähintään 30 pistettä, kehitysprojektit vähintään 37 pistettä.
 • Raportiksi Business Finlandille riittää lyhyt kuvaus valmistellusta EU-projektista, kustannustilitys ja EU:n arviointiraportti. 
 • Tilintarkastajan lausuntoa ei tarvita.
Mitä yritykseltäsi vaaditaan?
 • Henkilöstö Suomessa vähintään 2 htv, joista ainakin yhden on oltava kokoaikainen työntekijä
 • Taseessa nettorahoitusvaroja vähintään valmisteluprojektin kokonaiskustannusten verran
 • De minimis -kiintiössä tilaa, yritys voi saada de minimis -tukea enintään 200.000 euroa kuluvan ja kahden edellisen verovuoden aikana

Horisontti- ja EDF-projektin valmistelu osana Business Finlandin rahoittamaa tutkimus-, kehittämis- ja pilotointiprojektia

Horisontti Eurooppa- ja Puolustusrahasto (EDF)-projektin valmistelua voidaan rahoittaa myös osana muuta Business Finlandin rahoittamaa projektia, jos esimerkiksi tavoitteena on laajentaa tai jatkaa projektia kansainvälisen yhteistyön projektiksi.

 • EU-projektin valmistelu on kuvattava vastaavan Business Finlandin projektin projektisuunnitelmassa omana työpakettina.
 • Projektisuunnitelmassa on kuvattava myös, miten tavoittelemasi EU-projekti laajentaisi tai jatkaisi Business Finlandin projektia.
 • Myös käynnissä oleviin Business Finlandin rahoittamiin projekteihin voi hakea projektisuunnitelman ja kustannusarvion muutosta, mikäli projektin laajentaminen EU-projektiksi tulee ajankohtaiseksi. EU-projektin valmistelukustannuksien sisällyttäminen käynnissä olevaan Business Finlandin projektiin ei kuitenkaan kasvata Business Finlandin alun perin myöntämää rahoitusta.
 • Hyväksyttävien valmistelukustannuksien tulee olla kohtuulliset suhteessa tavoiteltuun EU-rahoitukseen.
 • Valmistelukuluina hyväksytään esimerkiksi kumppaneiden ja yhteistyömahdollisuuksien kartoituksen ja valmistelun kuluja. EU-rahoitushakemuksen laatimista ei rahoiteta.  

 

Katso ohjeet valmistelurahoituksen hakemiseen

 

Asiointipalvelu

Asiointipalvelussa voit hakea rahoitusta, raportoida projektisi edistymistä ja tehdä kustannustilityksen. Löydät palvelusta myös kaikki projektiisi liittyvät asiakirjat.

Asiointipalveluun

Ota yhteyttä

Horisontti Eurooppa

Sari Federley

Business Finland
+358 40 546 4141
sari.federley (at) businessfinland.fi

Euroopan puolustusrahasto (EDF)

Markus Ranne

Business Finland
+358 40 343 3453
markus.ranne (at) businessfinland.fi