Kasvumoottori-
kilpailutus

Suomalaisille asiakkaille » Palvelut » Rahoitus » Kasvumoottori-kilpailutus

Mitä?

Pääomalainarahoitusta kasvumoottoreiden alustayhtiöille liiketoiminnan rakentamiseen ja laajojen verkostovaikutusten synnyttämiseen.

Rahoitus toteutetaan tarjouskilpailumenettelyllä, jonka tavoitteena on nopeuttaa valtion pääomalainan avulla sellaisten yhtiöiden kehittymistä, jotka oleellisesti edistävät kasvumoottoriliiketoimintaekosysteemien kehittymistä ja kasvua. Tällaisia voivat olla esimerkiksi alustayhtiöt tai dataoperaattorit, jotka ovat välttämättömiä uuden arvon ja kilpailuedun luomiseksi liiketoimintaekosysteemin yritysten ja niiden tarvitsemien kumppanien yhteistyönä.

Kenelle?

Tarjouskilpailuun voivat lähtökohtaisesti osallistua kaikki yritykset.

Pääomalaina on tarkoitettu kasvumoottorioperaattorin liiketoiminnan kehittämiseen. Operaattori on oleellinen liiketoimintaekosysteemin kilpailuedun syntymiseksi.

Kasvumoottorioperaattorin oman liiketoimintasuunnitelman tulee olla uskottava ja kannattavaan liiketoimintaan tähtäävä, jotta pääomalaina pystytään maksamaan aikanaan takaisin.

Mihin rahoitusta voi käyttää?

Rahoitus on tarkoitettu kasvumoottoriyhtiön liiketoiminnan kehittämiseen ja tarjouspyynnössä kuvattavien vaikutusten synnyttämiseen.

Ensimmäinen kilpailutus

Ensimmäistä kasvumoottorikilpailutusta valmisteltiin markkinavuoropuhelun käynnistämisellä 15.12.2017.

Kilpailutuksesta järjestettiin info 21.5.2018.

Kasvumoottorikilpailutus avattiin 15.6.2018. Lue uutinen kilpailutuksesta: Ensimmäinen kasvumoottorikilpailutus on avattu

Osallistumishakemusten viimeinen jättöpäivä oli 30.8.2018. 

Uutinen ensimmäisessä kilpailutuksessa rahoitetuista kasvumoottoreista 

Toinen kilpailutus

Ensimmäisen kasvumoottorikilpailutuksen voittajista ja seuraavan kilpailutuksen sisällöstä järjestettiin info 14.12.2018. Infon esitykset:

Osallistumispyyntö julkaistiin 15.2.2019. Osallistumishakemusten viimeinen jättöpäivä oli 18.3.2019.

Toisessa kilpailutuksessa valittiin neljä uutta kasvumoottoria. Tutustu niihin tästä.

Mahdollinen seuraava kilpailutus

Uutta kilpailutusta ei järjestetä tänä keväänä. Seuraava kilpailutuskierros järjestetään mahdollisesti syksyllä 2020, mikäli toimintaan osoitetaan rahoitusta.