Kasvumoottorit

 

Rahoitusta markkinamurroksen edelläkävijöille

Tähtäimenä miljardiluokan bisnes

Tervetuloa mukaan rakentamaan Suomeen miljardin euron uutta vientiliiketoimintaa! 

Business Finland nimittää kasvumoottoreiksi yli miljardin euron uuteen liiketoimintaan tähtääviä yhteistyöverkostoja, ekosysteemejä. Kasvumoottoreita toteutetaan yritysvetoisella yritysten, tutkimusorganisaatioiden ja julkisten toimijoiden kumppanuusmallilla, jolla tavoitellaan ratkaisuja globaaleihin markkinamurroksiin ja luodaan uusia kasvualoja Suomeen.

Kasvumoottorirahoitus mahdollistaa:

  • yhteistyön rakentamisen erikokoisten yritysten, tutkimusorganisaatioiden sekä julkisten toimijoiden kesken yhteisen konkreettisen liiketoimintavision saavuttamiseksi
  • liiketoimintavision saavuttamiseksi uuden toimijan, alustayhtiön, yritystoiminnan käynnistämisen
  • alustayhtiön liiketoiminnan rakentamisen ja sen kautta laajojen verkostovaikutusten synnyttämisen.

Hallitus on ohjannut kasvumoottoreiden rahoitukseen 60 miljoonaa euroa lainamuotoista pääomarahoitusta vuosina 2018 (30 M€) ja 2019 (30 M€) . Tämän lisäksi Business Finland suuntaa kasvumoottoreissa toimiville yrityksille, tutkimusorganisaatioille ja yhteisöille Business Finlandin normaalia rahoitusta ja muita palveluja kasvumoottorin liiketoimintavision saavuttamiseen tähtääville kunnianhimoisille rahoituskriteerit täyttäville projekteille.