Rahoituspalvelut

Kasva kansainvälisillä markkinoilla ja kehitä liiketoimintaa innovaatioiden avulla
Suomalaisille asiakkaille » Palvelut » Rahoitus » Rahoituspalvelut lyhyesti

Rahoitusta liiketoiminnan eri vaiheisiin

Business Finland tarjoaa rahoitusta tutkimukseen, tuotekehitykseen ja monenlaisiin liiketoiminnan kehittämisen tarpeisiin erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille. Suuret yritykset ja tutkimusorganisaatiot voivat saada rahoitusta yhteisiin projekteihin pk-yritysten kanssa.

Tarjoamme rahoitusta, kun yritys tähtää kasvuun kansainvälisillä markkinoilla ja haluaa kehittää liiketoimintaa innovaatioiden avulla. Näin jaamme riskiä, joka liittyy uuden liiketoiminnan luomiseen ja kasvuun. Neuvomme ja sparraamme myös eurooppalaisen ja muun kansainvälisen rahoituksen hakemisessa.

Valitsemme asiakkaiksi kansainväliseen kasvuun tähtääviä yrityksiä, joilla on loistava tiimi, osaamista ja intoa kansainväliseen kasvuun, riskinottokykyä sekä riittävästi omarahoitusta ja resursseja.  

Innovaatio- rahoitus

Rahoitusta tutkimukseen ja tuotekehitykseen

Rahoitamme tutkimus- ja tuotekehitystyötä, joka parantaa yrityksenne kilpailuetua, uudistaa tuotteita, palveluita ja liiketoimintamalleja sekä nopeuttaa innovaatioiden kaupallistamista. Rahoituksella voi myös hankkia tietoa uusista kohdemarkkinoista, saada palautetta potentiaalisilta asiakkailta ja varmistaa uuden ratkaisun kysyntää. Rahoituksen määrä riippuu tavoitteista ja resursseista. Rahoitamme aina projektia ja arvioimme, miten se vaikuttaa kasvutavoitteiden saavuttamiseen.

Fokuksessa pienet ja keskisuuret yritykset

Suuntaamme suurimman osan rahoituksesta pienille ja keskisuurille yrityksille. Suurille yrityksille rahoituksemme on hyvä keino kehittää uusia liiketoiminta-avauksia ja kehittyä yhdessä pk-yritysten ja tutkimusorganisaatioiden kanssa. Tutkimusorganisaatioiden ja julkisten toimijoiden tutkimus- ja kehitystyötä rahoitamme silloin, kun se luo edellytyksiä elinkeinoelämän kasvulle ja uudelle liiketoiminnalle. Rahoitus on mahdollista Suomessa toimiville yrityksille.

Neuvonta ja sparraus

Sparraamme yrityksen kasvuvisiota ja autamme tunnistamaan kasvun kannalta keskeiset pullonkaulat ennen rahoitushakemusta ja kasvupolun eri vaiheissa. Neuvomme, millaisilla Business Finlandin rahoitusmahdollisuuksilla voisimme parhaiten auttaa näiden ratkaisemisessa.

Hankkeen käynnistyessä sparraamme yrityksenne kansainvälistymisprosessia saavuttamaan sille asetetut tavoitteet. Tässä vaiheessa tyypillisesti yhdistämme yrityksenne kansainväliseen ammattilaisten ja yksityisten asiantuntijoiden verkostoomme, joka vauhdittaa markkinatoimenpiteitänne.

Lue lisää palveluistamme viennin kasvattamisen eri vaiheissa