Rahoituksen hakuohjeet

 

Idea

Business Finlandin asiantuntijat ovat luottamuksellisia keskustelukumppaneita, kun etsit sopivaa rahoituspalvelua innovaatiotoiminnan kehittämiseen ja kansainväliseen kasvuun.  Jos haet rahoitusta ensimmäistä kertaa, ole ensin yhteydessä tunnustelupalveluumme. Asiantuntijamme auttavat löytämään yrityksesi tarpeisiin sopivimman palvelun.

Rahoitushakemus

Tee hakemus asiointipalvelussamme. Palvelussa voit seurata hakemuksen käsittelyä ja täydentää hakemusta tarvittaessa. Käsittelemme hakemuksen luottamuksellisesti.  Käsittely kestää tyypillisesti noin kaksi kuukautta, pienet de minimis -hakemukset pyritään käsittelemään nopeamminkin. 

HUOM! Rahoituksen hakijan nimi, haetun ja myönnetyn rahoituksen määrä sekä hakemuksen diaarinumero ovat julkista tietoa heti hakemuksen lähettämisen jälkeen.

Arviointi ja rahoituspäätös

Business Finlandin asiantuntijoista koottu rahoitusryhmä käsittelee hakemuksen, arvioi projektin kokonaisuutta ja valmistelee päätösesityksen. Ryhmän vastaava asiantuntija (hankevastaava) on yhteyshenkilönne projektin valmistelun ja toteutuksen aikana. Yhteyshenkilön yhteystiedot näkyvät asiointipalvelussa. 

Yhteyshenkilönne ilmoittaa päätöksestä puhelimitse. Lisäksi päätös toimitetaan asiointipalvelun kautta. Rahoituspäätös astuu voimaan vasta, kun hyväksytte päätöksen asiointipalvelussa.

Rahoituspäätökseen vaikuttavat:

 • hakijan resurssit ja tilanne
 • osaaminen
 • projektin sisältö
 • markkinapotentiaali ja saavutettava kilpailuetu
 • yrityksen halu ja kyky kasvaa kansainvälisesti. 

Asiointipalvelu

Asiointipalvelussa voit hakea rahoitusta, raportoida projektisi edistymistä ja tehdä kustannustilityksen. Uutena toimintona myös projektimuutokset haetaan nyt asiointipalvelussa. Löydät palvelusta myös kaikki projektiisi liittyvät asiakirjat.

Asiointipalveluun

Business Finlandin asiakkaaksi?

Kerro suunnitelmastasi tunnustelupalvelussamme. Otamme yhteyttä noin viikon sisällä.

Tunnustelupalveluun

Hakemuksen sisältö

Rahoituksen laajuus ja kunkin rahoituspalvelun taustalla oleva EU-lainsäädäntö vaikuttavat siihen, mitä tietoja tarvitsemme hakemuksen arviointia varten. Voit tutustu tämän sivun laidassa olevista hakemusmalleista eri rahoituspalveluiden hakemuslomakkeisiin. 

Hakemuksen kysymyksiä

 • yrityksen liiketoiminnan nykytila
 • henkilöstö ja resurssit
 • yrityksen kasvuvisio
 • projektin tavoitteet, projektisuunnitelma ja kustannusarvio

Hakemukseen tarvitaan lisäksi vapaamuotoinen projektisuunnitelma. Projektisuunnitelmaa koskevat ohjeet löydät rahoituspalveluiden omilta verkkosivuilta.

Yrityksen taloustiedot

Tuloslaskelma ja tase

Pienten ja keskisuurten yritysten hakemusten liitteeksi tarvitaan enintään kaksi kuukautta vanha tuloslaskelma ja tase kirjanpitoajoina kuluvalta tilikaudelta. Suurilta yrityksiltä pyydämme tietoja tarvittaessa.

Kassavirtaennuste ja tulos- ja rahoitusennuste

Tutkimus- ja kehitysrahoitus- ja Nuoret innovatiiviset yritykset -hakemuksen arviointia varten tarvitsemme pk-yrityksiltä kuukausikohtaisen kassavirtaennusteen ja vuositasoisen tulos- ja rahoitusennusteen (päättynyt tilikausi + kolme ennustetta). Tiedot voi toimittaa Business Finlandin lomakepohjilla tai vapaamuotoisesti – esimerkiksi liiketoimintasuunnitelman osana. Muissa rahoituspalveluissa pyydämme taloutta koskevia tietoja tarpeen mukaan. Myös suurilta yrityksiltä vastaavat tiedot pyydetään tarvittaessa.

 

Business Finland ei voi myöntää rahoitusta jos

 • hakijana on luonnollinen henkilö, mukaan lukien yksityinen elinkeinonharjoittaja (toiminimi)
 • hakijana on EU-säännösten tarkoittama vaikeuksissa oleva yritys (maksukyvytön tai menettänyt puolet osakepääomastaan)
 • yrityksellä on verovelkaa, aikaisempien Tekes- tai Business Finland -lainojen rästejä, maksuhäiriöitä tai muita hoitamattomia taloudellisia velvoitteita
 • projektisuunnitelmaa ei ole tai se on ylimalkainen
 • yrityksellä ei ole projektin edellyttämää muuta (omaa tai vierasta) rahoitusta
 • kehitettävä ratkaisu (tuote, palvelu, tms.) ei ole uusi tai sillä ei ole riittävää kilpailuetua verrattuna markkinoilla jo oleviin ratkaisuihin
 • projektilla on vain pieni vaikutus yrityksen liiketoimintaan
 • Business Finlandin rahoituksella ei ole vaikutusta projektin toteuttamiseen.