Projektimuutokset

Kun projektin toteutukseen on tullut ennakoimattomia muutostarpeita
Suomalaisille asiakkaille » Palvelut » Rahoitus » Projektimuutokset

Projektimuutokset

Hyvinkin suunniteltuun projektiin saattaa tulla muutostarpeita: vastuuhenkilö vaihtuu, projekti tarvitsee lisää aikaa, omalla joukolla suunniteltu työ täytyykin hankkia ulkopuoliselta toimittajalta tai kustannuksia on syntynyt enemmän kuin niitä on budjetoitu. Tarvitset etukäteen Business Finlandin suostumuksen useimpiin projektimuutoksiin. Keskustele muutostarpeesta yhteyshenkilösi kanssa.

Tee projektimuutoshakemus asiointipalvelussa

Projektimuutoshakemus tehdään välilehdellä Muutokset. Muutoshakemuksen voi lähettää projektin vastuullinen johtaja tai henkilö, jolla on organisaation nimenkirjoitusoikeus.

Asiointipalvelussa voit hakea muutosta esimerkiksi seuraavissa tilanteissa: 

  • projektin aikataulu ja merkittävät muutokset projektisuunnitelmassa
  • vastuullisen johtajan vaihtuminen
  • kustannusarvion muutos
  • rahoitussuunnitelman muutos
  • projektiehdon muutos.

Muutokset, joita ei ilmoiteta asiointipalvelussa

Tilinumero muuttuu

Ilmoita uusi tilinumero lähettämällä allekirjoitettu lomake Y1 Business Finlandin kirjaamoon suojatulla sähköpostiyhteydellä. Ilmoitus vaatii organisaation virallisen nimenkirjoittajan allekirjoituksen. 

Projektin yhteyshenkilö tai kustannustilityksen yhteyshenkilö vaihtuu

Projektin yhteyshenkilön tai kustannustilityksen yhteyshenkilön vaihtumisesta voit ilmoittaa lähettämällä viestin suojatulla sähköpostiyhteydellä Business Finlandin kirjaamoon.

Organisaatiojärjestelyt esimerkiksi yrityskaupat

Ole hyvissä ajoin yhteydessä Business Finlandiin muutostilanteista, jotka liittyvät organisaatiotasi koskeviin järjestelyihin kuten yrityskauppoihin. Yritys, jolle projekti halutaan siirtää, arvioidaan samalla tavoin kuin uutta rahoitusta haettaessa.

Jos projektin siirtämiseen päädytään, projektin vastaanottavan yrityksen on hyväksyttävä rahoituspäätös ja sen ehdot hyväksymisilmoituslomakkeella Y1. 

Asiointipalvelu

Asiointipalvelussa voit hakea rahoitusta, raportoida projektisi edistymistä ja tehdä kustannustilityksen. Uutena toimintona myös projektimuutokset haetaan nyt asiointipalvelussa. Löydät palvelusta myös kaikki projektiisi liittyvät asiakirjat.

Asiointipalveluun

Muutokset lainaehtoihin

Business Finlandin laina on riskilainaa, joka myönnetään pääsääntöisesti ilman vakuutta. Jos projekti on vaarassa epäonnistua tai sen tulosten hyödyntäminen viivästyy merkittävästi, lainaehtoihin voi hakea muutosta. Ensisijaisesti pidennetään laina-aikaa. Jos projekti tai sen tulosten taloudellinen hyödyntäminen epäonnistuu, lainan jäljellä oleva pääoma ja korot voidaan poikkeustapauksissa jättää perimättä osittain tai kokonaan.

 

Lue lisää sivulta Lainamuutokset.