Kiito

kansainväliseen kasvuun

Kenelle?

Kiito-rahoituspalvelu sopii yli 5-vuotiaille pk- ja midcap-yrityksille, jotka haluavat uudistua ja kasvaa kansainvälisillä markkinoilla. Täytäthän tunnustelulomakkeen ennen hakemuksen jättämistä tai ota yhteyttä Business Finlandin asiantuntijaan.

Mitä?

Rahoituspalvelun avulla yrityksesi voi kehittää kasvuvisiota ja -strategiaa, voit parantaa muita valmiuksiasi kansainväliseen kasvuun sekä kartoittaa kysyntää vientimarkkinoilla.

Digiboosti-rahoituspalvelu sisältyy 1.7.2017 alkaen Kiito-rahoituspalveluun. Digitaalisen osaamisen merkittävä lisääminen yrityksesi kansainvälisen kilpailukyvyn vahvistamiseksi on osa Kiito-rahoituspalvelua.

Milloin?

 • Yritykselläsi on halua ja kykyä vientiin ja kasvuun.
 • Avainhenkilöt ovat sitoutuneet kasvustrategiaan.
 • Olet tunnistanut potentiaalisen asiakaskunnan ja sinulla on alustava käsitys kohdemarkkinoiden ja liiketoiminnan suuruusluokasta.
 • Haluat lisätä osaamistasi ja tiedät muutostarpeesi.
 • Yritykselläsi on näkemys kilpailuedustanne markkinoilla.
 • Yritykselläsi on alustava näkemys siitä, miten ideasta tehdään kannattavaa liiketoimintaa.

Miten?

Ennen kuin jätät varsinaisen hakemuksen, ole yhteydessä tunnustelupalveluumme tai yhteyshenkilöösi Business Finlandissa, jotta löydät sopivimman rahoituspalvelun. Jätä rahoitushakemus Business Finlandin asiointipalvelussa.

Business Finlandin asiakkaaksi?

Kerro suunnitelmastasi tunnustelupalvelussamme. Otamme yhteyttä viikon sisällä.

Tunnustelupalveluun

Pk-yritys ja midcap-yritys

EU:n määritelmän mukaan pk-yritykset ovat alle 250 työntekijän yrityksiä, joiden liikevaihto on enintään 50 miljoonaa euroa tai taseen loppusumma enintään 43 miljoonaa euroa. Tätä suuremmat yritykset luokitellaan suuryrityksiksi. Midcap-yritykset ovat EU-määritelmän mukaisia suuryrityksiä, joiden liikevaihto on enintään 300 miljoonaa euroa.

Mihin rahoitusta voi käyttää?

Kiito-rahoituksella rahoitamme esimerkiksi

 • liiketoimintasuunnitelman tai kansainvälistymisstrategian tekemistä
 • johtamisen tai organisaation kehittämistä
 • markkinaselvityksiä
 • kasvun rahoituksen selvittämistä
 • IPR:n selvitystä ja patenttiselvityksen tekemistä
 • idean testaamista asiakkailla
 • markkinoiden validointia

Tavoitteet

Kiito-rahoituksessa tavoitteena on viedä projekti loppuun 6-12 kuukaudessa.

Projektin alussa sovimme yhdessä 2–5 selkeää ja mitattavaa tavoitetta, joiden toteutumista arvioidaan projektin päättyessä. Tavoitteet valitaan yrityksesi lähtökohdista niin, että ne edistävät kasvuasi ja kansainvälistymistä.

Tavoitteiden toteutuminen on tärkeä tekijä, kun arvioimme yrityksesi mahdollista seuraavan vaiheen rahoitusta.

Rahoituksen määrä

Kiito-rahoituksen määrä on enintään 50 000 euroa ja se kattaa 50 prosenttia projektin kokonaiskustannuksista. Enimmäisrahoitus toteutuu, jos projektin kokonaisbudjetti on 100 000 euroa. Rahoitus on avustusta, jota yrityksen ei tarvitse maksaa takaisin.

Rahoituksen maksaminen

Business Finland maksaa rahoituspäätöksen jälkeen vain pk-yrityksille ennakkona enintään 70 prosenttia myönnetystä avustuksesta. Loppuosa rahoituksesta maksetaan projektin päätyttyä raportoitujen kustannusten perusteella. Midcap-yrityksille Kiito-rahoitus maksetaan takautuvasti raportoitujen kustannusten perusteella.

Kiito-rahoitus on de minimis -tukea

Kiito-rahoitukseen sovelletaan Business Finlandin de minimis -avustuksen ehtoja.

De minimis -tuki on Euroopan komission määrittelemää yritystukea pieniin kehitysprojekteihin. Yrityksesi voi saada de minimis -tukea enintään 200 000 euroa kuluvan ja kahden edellisen verovuoden aikana. Business Finland myöntää yrityksellesi enintään 150 000 euroa de minimis -avustusta tällä aikajaksolla.

Yrityksesi on selvitettävä hakuvaiheessa, paljonko de minimis -rahoitusta se on saanut edellisinä vuosina. Tukea myöntävät monet julkiset organisaatiot, Business Finlandin lisäksi esimerkiksi Finnvera ja ELY-keskukset.

Rahoituksen ehdot

Kiito-rahoitus on de minimis -tukea. Rahoitusta koskevat Business Finlandin De minimis -avustuksen ehdot.

Hakuohjeet

Ohjeet Kiito-projektin suunnitteluun ja toteutukseen

Näin haet rahoitusta

Ole yhteydessä tunnustelupalveluumme tai yhteyshenkilöönne ennen varsinaisen hakemuksen jättämistä, jotta löydätte teille sopivimman rahoituspalvelun. Lähetä hakemus liitteineen asiointipalvelun kautta. Hakemuksessa kuvataan liiketoiminnan nykytilaa, henkilöstöä ja resursseja, tulevaisuuden kasvuvisiota sekä projektin aikana tehtävää työtä, tavoitteita ja kustannuksia.

Projektisuunnitelma

Hakemukseen tarvitaan projektisuunnitelma. Suunnitelman voi kirjoittaa joko suoraan hakemuslomakkeen kenttiin tai liittää erillisenä tiedostona hakemukseen.

 • Kiito projektisuunnitelmaohje (rtf)

Yrityksen taloutta koskevat tiedot

Kiito-hakemuksen mukana toimitetaan seuraavat tiedot:

 • Enintään 2 kuukautta vanha tuloslaskelma ja tase kirjanpitoajoina kuluvalta tilikaudelta

Päätöksentekoa varten Business Finland voi pyytää yritykseltä myös muita lisätietoja tarpeen mukaan.

Hyväksyttävät kustannukset

Kustannuksia hyväksytään aikaisintaan siitä päivästä lähtien, kun hakemus on lähetetty Business Finlandiin.

Hyväksyttäviä kustannuksia ovat:

 • Projektisuunnitelman mukaiset palkat ja ostettavat asiantuntijapalvelut
 • Henkilösivukustannukset (enintään 50 prosenttia palkoista)
 • Ostetut palvelut (Ostettuja palveluita ei hyväksytä intressiyrityksiltä. Ostetut palvelut on eriteltävä.)
 • Lisäksi muita kustannuksia hyväksytään korkeintaan 20 prosenttia palkkojen ja ostettujen palveluiden summasta. Muita kustannuksia ei tarvitse eritellä.

Emme rahoita:

 • yrityksen rutiininomaisesta toiminnasta aiheutuneita kuluja
 • viennin tukemisesta tai vientimarkkinoinnista aiheutuneita kuluja
 • suoria investointeja jakelukanavan rakentamiseen
 • ammatillista koulutusta

Lomakkeita

Projektin aikana tarvittavia lomakkeita

Hyväksy rahoituspäätös asiointipalvelussa

Rahoituspäätöksen voi nyt hyväksyä asiointipalvelussamme ilman erillistä lomaketta. Henkilöllä, joka hyväksyy päätöksen yrityksen puolesta, tulee olla yrityksen nimenkirjoitusoikeus. Hyväksyjän tulee kirjautua asiointipalveluun Suomi.fi-tunnistautumisen kautta, jotta nimenkirjoitusoikeus saadaan vahvistettua. Rahoituspäätös astuu voimaan vasta, kun päätös on hyväksytty asiointipalvelussa.

Asiointipalveluun