Messuavustus

pk-yritysten yhteisiin kansainvälisiin messuhankkeisiin
Suomalaisille asiakkaille » Palvelut » Rahoitus » Startup » Messuavustus startupeille

Kenelle?

Tarjoamme messuavustusta pienille ja keskisuurille yrityksille, joilla on halu kasvaa ja kansainvälistyä. Annamme rahoitusta vähintään neljän tukikelpoisen pk-yrityksen ryhmälle, joka osallistuu toimialallaan merkittävään messutapahtumaan ulkomailla.

Mitä?

Myönnämme messuavustusta yleensä vain b-to-b-tapahtumiin. Hankkeita arvioitaessa otamme huomioon niiden tuotteiden ja palvelujen innovatiivisuuden ja uutuusarvon, joita yrityksesi aikoo messuilla esitellä. Yrityksesi on haettava avustusta meiltä ennen messuhankkeen aloittamista.

Rahoitamme osallistumista ensisijaisesti globaalisti merkittävimpiin messutapahtumiin kullakin toimialalla. Huomioimme myös tärkeimmille kasvumarkkinoille kohdennetut tapahtumat. Kiinnitämme hankearvioinnissa erityistä huomiota siihen, mikä vaikutus messurahoituksella on yrityksen kansainvälisen liiketoiminnan kasvuun.

Huom! Team Finland for Exporters (Vientirengas) -rahoitus päättyi 31.12.2016.

Milloin?

Messuavustus on tarkoitettu suomalaisten pk-yritysten yhteisiin kansainvälisiin messuhankkeisiin, jotka

 • parantavat vientiään aloittavien yritysten valmiuksia kansainvälistyä
 • edistävät uuden vientitoiminnan käynnistämistä tai uuden markkina-alueen avaamista
 • lisäävät vientiä yritysten vanhoille markkina-alueille
 • monipuolistavat viennin rakennetta
 • edistävät yritysten ja uusien innovaatioiden pääsyä markkinoille
 • muutoin edistävät yritysten kansainvälistymistä sekä kansainvälistä kilpailukykyä

Mihin rahoitusta voi käyttää?

Messuavustusta halutaan kohdistaa erityisesti hallitusohjelman kärkihankkeiden strategisiin painopistealueisiin, joita ovat:

 • arktinen liiketoiminta
 • biotalous
 • cleantech
 • kiertotalous
 • digitalisaatio
 • terveys ja hyvinvointi
 • matkailu
 • luovat alat
 • koulutusvienti
 • muut innovatiiviset korkean teknologian toimialat

Myönnämme messuavustusta yleensä vain b-to-b-tapahtumiin. Hankkeita arvioitaessa otamme huomioon niiden tuotteiden ja palvelujen innovatiivisuuden ja uutuusarvon, joita yrityksesi aikoo messuilla esitellä.

Ulkomaisia messuja 2018 (pdf)

Rahoituksen määrä

Yrityksesi voi saada Messuavustusta enintään 50 prosenttia projektin hyväksyttävistä kustannuksista. Avustusta voidaan myöntää yksittäiselle yritykselle enintään 30 000 euroa per messuhanke. Voimme myöntää yksittäiselle yritykselle Messuavustusta enintään neljä kertaa vuosien 2016–2018 aikana. Tehty messuavustuspäätös lasketaan mukaan neljän kerran kiintiöön riippumatta siitä, maksetaanko vai peruutetaanko päätös. Jos yrityksesi sen sijaan peruuttaa hakemuksen ennen päätöstä, haettu ja peruutettu hakemus ei vaikuta kiintiöön.

Rahoituksen edellytykset

 • Yrityksesi on Suomeen rekisteröity pk-yritys, jolla on halu kasvaa ja kansainvälistyä.
 • Yritykselläsi on uskottavat valmiudet jatkuvan kannattavan vientitoiminnan harjoittamiseen.
 • Yritykselläsi ei ole merkittävää verovelkaa ja/tai maksuhäiriömerkintöjä ja yrityksesi on ennakkoperintärekisterissä.
 • Yritykselläsi on riittävä rahoitus projektin ja muun liiketoiminnan kustannusten kattamiseen. Omarahoituksen suunnittelussa on huomioitava, että Business Finlandin avustus maksetaan jälkikäteen toteutuneita ja maksettuja kustannuksia vastaan, ellei päätöksessä ole toisin todettu.
 • Messuavustusta hakiessa tulee tarkastaa yritykselle / konsernille myönnettyjen de minimis -ehtoisten rahoitusten kokonaismäärä jo ennen hakemuksen jättämistä.
 • Emme myönnä Messuavustusta kasvuohjelmiin liittyviin yhteishankkeisiin. Yritykset saavat hankkeisiinsa julkista rahoitusta kasvuohjelmiensa kautta.
 • Toiminimille messuavustusta ei ole mahdollista myöntää. Ahvenanmaalaiset yritykset eivät ole tukikelpoisia.

De minimis -rahoitusta

Myönnämme messuavustuksen de minimis -rahoituksena. De minimis -rahoitus on Euroopan komission määrittelemää yritystukea pieniin kehitysprojekteihin. Yrityksesi voi saada de minimis -rahoitusta enintään 200 000 euroa kuluvan ja kahden edellisen verovuoden aikana.

Hakuvaiheessa on selvitettävä, paljonko de minimis -rahoitusta yritykselle / konsernille on myönnetty kuluvana ja kahtena edellisenä vuonna. De minimis rahoitusta myöntävät monet julkiset organisaatiot, Business Finlandin lisäksi esimerkiksi Finnvera ja ELY-keskukset.

Hakuohjeet

Näin haet messuavustusta

Messuavustuksen hakemisen tulee tapahtua koordinoidusti ja saman hankkeen rinnakkaishakemuksilla on oltava yhteinen nimi (yleensä messutapahtuman nimi). Messuavustusta haetaan Business Finlandin asiointipalvelussa.

Hakemuksia voit jättää jatkuvasti. Määrärahan niukkuuden vuoksi käsittelemme hankkeet jaksotetusti ja arvioimme avustushakemuksia 4 kertaa vuodessa. Näin varmistamme asiakkaiden tasapuolisen kohtelun.

2018 arviointikokoukset:

 • 1.3. (linjataan tammi-maaliskuun messutapahtumiin liittyvät hankeet)
 • 23.5. (huhti-kesäkuun hankkeet)
 • 22.8. (heinä-syyskuun hankkeet)
 • 8.11. (loka-joulukuun hankkeet)

Hakemusten käsittelyn palveluaikalupauksemme on 30pv arviointikokouksesta.

Muut rahoitusmahdollisuudet

Yksittäinen yritys voi hakea kehittämisavustusta messuhankkeiden kustannuksiin yrityksen oman ELY-keskuksen kautta. Linjaukset vaihtelevat jonkin verran alueittain.

Hyväksyttävät kustannukset

Rahoituksessa käytämme yksinkertaista kustannusarviota. Yksinkertaisessa kustannusarviossa suorina kustannuksina hyväksyttäviä menoja ovat ostettuihin palveluihin merkittävät yrityksen messuosaston sekä hankkeen tilintarkastuksen kustannukset:

 • rekisteröintikustannukset
 • pinta-alakustannukset
 • suunnittelu- ja somistuskulut
 • tekniset tilaukset, kuten sähkö ja siivous
 • vuokrattavat rakenteet
 • messuosaston pystystys eli rakentamiskustannukset
 • hankkeen tilintarkastuskulut

Edellä mainittuihin ostopalvelujen kustannuksiin yrityksesi voi saada avustusta enintään 50 prosenttia.

Rahoituksen saajana sinun on järjestettävä kirjanpito siten, että projektista aiheutuneet ostettujen palvelujen kustannukset voidaan yksilöidä ja niiden yhteys kirjanpitoon ja kustannustilitykseen voidaan todentaa.

Muita yrityksellesi messuista aiheutuvia kustannuksia voidaan hyväksyä kertoimella (flat rate), joka on korkeintaan 20 prosenttia edellä mainittujen kustannusten yhteismäärästä. Muita kustannuksia voivat olla esimerkiksi matka-, rahti- ja tulkkikulut, mahdollisen konsultin/hallinnoijan kustannukset sekä messuihin liittyvät markkinointikustannukset, kuten esittelyvideot. Muita kustannuksia ei tarvitse eritellä tilityksessä.

Luovien alojen (esim. musiikkiteollisuus, audiovisuaalinen ala) osalta voidaan poikkeuksellisesti tukea myös hankkeita, joissa ei synny merkittäviä kustannuksia messuosastosta, vaan lähinnä osallistumis- ja matkakustannuksia.

Pienin yhteishankkeeseen osoitettu valtionavustus on pääsääntöisesti 5 000 euroa. (Tämä lasketaan summaamalla kaikki rinnakkaishankkeisiin myönnettävät (ei haetut) avustukset)

Hyväksymme avustuksen piiriin pääsääntöisesti vain kustannukset, jotka ovat syntyneet yrityksellesi vasta hankehakemuksen jälkeen. Poikkeuksen teemme messuihin liittyvien varaus- ja rekisteröintikustannusten kanssa, jotka voidaan hyväksyä, vaikka kulut syntyisivät jo ennen hankehakemuksen jättämistä.

Messuhankkeissa katsomme kustannuksen syntyneen, kun yrityksesi saa ostamansa palvelun, eli suorite syntyy. Esimerkiksi pinta-alakustannusten osalta suorite syntyy, kun yrityksesi saa osaston pinta-alan käyttöösi (eli käytännössä ensimmäisenä rakentamispäivänä). Suoritteen pitää syntyä projektiaikana, joten projektiajaksi on merkittävä esimerkiksi aika hakemuksesta messujen päättymiseen.

Yrityksesi tulee pyytää projektin kustannuksista ulkopuolisen tilintarkastajan tarkastusraportti (määrämuotoinen tarkastusraportti). 1.1.2017 jälkeen tehdyissä päätöksissä voit korvata tilintarkastajan raportin liittämällä kustannustilitykseen kopion ostettujen palvelujen laskusta sekä kuitin maksusta, jos projektissasi on ostopalveluita enintään viisi.