Tempo-rahoitus

Vauhtia startup-yrityksen alkuvaiheen kasvuun

Kenelle?

Tempo-rahoitus on tarkoitettu alle 5-vuotiaille startup-yrityksille, jotka tähtäävät vientimarkkinoille ja joiden tuote- tai palveluidealla on kilpailuetua valitulla markkina-alueella.

Mitä?

Rahoituksen avulla yrityksenne voi testata liiketoimintakonseptin toimivuutta, hankkia palautetta potentiaalisilta asiakkailta, selvittää kysyntää uudella kansainvälisellä markkinalla ja toteuttaa nopeasti ensimmäisiä demoja tai prototyyppejä.

Milloin?

 • Tiedätte, minkä tarpeen tuote- tai palveluideanne ratkaisee.
 • Olette tunnistanut potentiaalisen asiakaskunnan ja ansaintamallin ja aiotte kasvattaa liiketoimintaanne kansainvälisesti.
 • Olette arvioineet kohdemarkkinoiden kokoa ja liiketoimintapotentiaalia.
 • Alkuvaiheen kehittämiseen on riittävästi resursseja ja omaa rahoitusta.
 • Avainhenkilöt ovat sitoutuneet yritykseen.
 • Yrityksen tiimissä on monipuolista osaamista ja vähintään yksi täysipäiväinen henkilö, jonka vastuulla on yrityksen liiketoiminnan kehittäminen.

Mihin rahoitusta voi käyttää?

Tempo-rahoituksen avulla pääsee nopeasti testaamaan uuden tuote- tai palvelukonseptin kysyntää ennen vientimarkkinoille menoa. Rahoituksen avulla voi esimerkiksi kehittää ensimmäisen prototyypin tai demon ja testata sitä potentiaalisilla asiakkailla, teettää markkinatutkimuksia, selvittää asiakastarvetta tai tehdä koemarkkinointia uudella markkinalla.

Tavoitteet

Hakemusvaiheessa sovimme yrityksenne kanssa 2–5 selkeästä ja mitattavasta päämäärästä, joihin Tempo-rahoituksen avulla pyritään. Tavoitteet valitaan lähtökohdistanne niin, että ne edistävät kasvua ja kansainvälistymistä. Tavoitteita voivat olla esimerkiksi:

 • Asiakaspilottien toteutuminen
 • Liikevaihdon kehittyminen
 • Asiakasmäärän kehittyminen
 • Kansainvälistymistoimenpiteiden kehittyminen
 • Kumppaniverkoston vahvistaminen
 • Tuotteen ominaisuuksien valmistuminen
 • Rahoitusjärjestelyjen eteneminen
 • Tiimin, neuvonantajien ja/tai hallituksen vahvistaminen

Tavoitteiden toteutuminen on tärkeä tekijä, kun arvioidaan mahdollista seuraavan vaiheen rahoitusta.

Tempo-chatbot

Testaamme chatbot-automatiikkaa. Beta-versiona oleva chat-palvelu vastaa yleisiin Tempo-rahoitusta koskeviin kysymyksiin. Emme seuraa tai taltioi myöhempään käyttöön kävijöiden tietoja tai verkkoidentiteettiä, kuten ip-osoitteita.

Kysy Tempo-rahoituksesta Tempo-chatbotilta

Business Finlandin asiakkaaksi?

Kerro suunnitelmastasi tunnustelupalvelussamme. Otamme yhteyttä viikon sisällä.

Tunnustelupalveluun

Rahoituksen määrä

Tempo-rahoituksen määrä on enintään 50 000 euroa. Business Finlandin rahoitus kattaa 75 prosenttia projektin kokonaisbudjetista. Rahoitus on avustusta, jota ei tarvitse maksaa takaisin.

Maksamme rahoituspäätöksen jälkeen 70 prosenttia rahoituksesta (enintään 35 000 euroa) ja loppuosan projektin loppuraportin yhteydessä.

Yrityksen oma rahoitus

Yrityksellänne on oltava riittävästi omaa rahaa projektin toteuttamiseen. Pääsääntöisesti edellytämme 30 000 euron oman pääoman ehtoista rahoitusta yrityksen projektin omarahoitukseksi.

Huom! Joissain tapauksissa yritys voi hakea Business Finlandin rahoittamiin projekteihin osarahoitusta esimerkiksi Finnveralta. Tempo-rahoituksessa julkisen rahoituksen osuus on kuitenkin poikkeuksellisen korkea (75 prosenttia), joten omarahoituksen pitäisi olla peräisin yksityisistä lähteistä. Finnvera ei myönnä yrittäjälainoja Tempo-projektin omarahoitukseksi.

Rahoituksen ehdot

Tempo-rahoitus on de minimis -avustusta.

Hakuohjeet

Ohjeet Tempo-projektin suunnitteluun ja toteutukseen

Näin haet rahoitusta

Ole yhteydessä tunnustelupalveluumme tai yhteyshenkilöönne ennen varsinaisen hakemuksen jättämistä, jotta löydätte teille sopivimman rahoituspalvelun. Rahoitushakemus jätetään asiointipalvelussa.

Lähetä hakemus liitteineen asiointipalvelun kautta. Hakemuksessa kuvataan liiketoiminnan nykytilaa, henkilöstöä ja resursseja, tulevaisuuden kasvuvisiota sekä projektin aikana tehtävää työtä, tavoitteita ja kustannuksia.

Projektisuunnitelma

Hakemukseen tarvitaan projektisuunnitelma. Suunnitelman voi kirjoittaa joko suoraan hakemuslomakkeen kenttiin tai liittää erillisenä tiedostona hakemukseen. Tempo-projektisuunnitelman mallipohjaa voi tarvittaessa käyttää projektisuunnitelman runkona.

Yrityksen taloutta koskevat tiedot

Tempo-hakemuksen mukana toimitetaan seuraavat liitteet:

 • Enintään 2 kuukautta vanha tuloslaskelma ja tase kirjanpitoajoina kuluvalta tilikaudelta

Päätöksentekoa varten voimme pyytää myös muita lisätietoja tarpeen mukaan.

Raportointi

Tempo-projektin lopussa yritys raportoi projektin tuloksista ja siitä, miten tavoitteisiin on päästy. Raportointi tehdään asiointipalvelun kautta.

Huom! Olemme aloittanut kokeilun, jossa helpotetaan Tempo-rahoituksen raportointia. Yritysten, joille on tehty Tempo-rahoituspäätös 1.6.2017 jälkeen, ei tarvitse raportoida projektin toteutuneita kustannuksia eikä toimittaa tilintarkastajan tarkastusraporttia. Yritysten on kuitenkin edelleen tärkeää seurata Tempo-projektin kustannuksia ja säilyttää materiaali rahoituksellamme hankituista ostopalveluista sekä tiedon projektin työntekijöistä ja heille maksetuista palkoista.

Pilottia on päätetty jatkaa vielä kesän yli 30.9.2018 saakka, pilotin alkuperäinen aikataulu oli 1.6.2017 - 31.5.2018. 

Hyväksyttävät kustannukset

Kustannuksia hyväksytään aikaisintaan siitä päivästä lähtien, kun hakemus on lähetetty. Hyväksyttäviä kustannuksia ovat:

 • Projektisuunnitelman mukaiset palkat ja ostettavat asiantuntijapalvelut
  • Omistajien palkkoja voi tilittää projektille enintään 19 euroa/h (3 000 euroa/kk), jos omistusosuus on vähintään 10 prosenttia.
 • Henkilösivukustannukset
  • Henkilösivukustannukset voivat olla enintään 50 % prosenttia palkoista.
 • Ostetut palvelut
  • Ostettavat palvelut on kilpailutettava hankintalain mukaisesti, jos yksittäinen hankinta tai ketjutettujen hankintojen yhteissumma on 60 000 euroa tai enemmän.
 • Lisäksi muita kustannuksia hyväksytään korkeintaan 20 prosenttia palkkojen ja ostettujen palveluiden summasta.
  • Muita kustannuksia ei tarvitse eritellä.

Emme rahoita:

 • yrityksen rutiininomaisesta toiminnasta aiheutuneita kuluja
 • viennin tukemisesta tai vientimarkkinoinnista aiheutuneita kuluja
 • suoria investointeja jakelukanavan rakentamiseen

Tempo-rahoitus on de minimis -tukea

Tempo-rahoitukseen sovelletaan de minimis -avustuksen ehtoja. Yritys voi saada de minimis -tukea enintään 200 000 euroa kuluvan ja kahden edellisen verovuoden aikana. Myönnämme enintään 150 000 euroa de minimis -avustusta tällä aikajaksolla.

Yrityksenne on selvitettävä hakuvaiheessa, paljonko de minimis -rahoitusta olette saaneet edellisinä vuosina. Tukea myöntävät monet julkiset organisaatiot, esimerkiksi Finnvera ja ELY-keskukset.

Lomakkeita

Projektin aikana tarvittavia lomakkeita.

Hyväksy rahoituspäätös asiointipalvelussa

Rahoituspäätöksen voi nyt hyväksyä asiointipalvelussamme ilman erillistä lomaketta. Henkilöllä, joka hyväksyy päätöksen yrityksen puolesta, tulee olla yrityksen nimenkirjoitusoikeus. Hyväksyjän tulee kirjautua asiointipalveluun Suomi.fi-tunnistautumisen kautta, jotta nimenkirjoitusoikeus saadaan vahvistettua. Rahoituspäätös astuu voimaan vasta, kun päätös on hyväksytty asiointipalvelussa.

Asiointipalveluun

Usein kysyttyjä kysymyksiä Tempo-rahoituksesta