Tutkimus, kehitys
ja pilotointi

Kehitä osaamista, tuotteita ja palveluita
Suomalaisille asiakkaille » Palvelut » Rahoitus » Startup » Tutkimus, kehitys, pilotointi startupeille

Kenelle?

Business Finlandin tutkimus- ja kehitysrahoitus sopii startup-yritykselle, joka haluaa kehittää tuotetta tai palvelua vientimarkkinoille ja jolla on jo liiketoimintasuunnitelma sekä todennettu markkinatarve.

Mitä?

Rahoituksen avulla yrityksenne voi kehittää tuotteita tai palveluja, tuotantomenetelmiä ja liiketoimintamalleja. Yrityksenne voi myös pilotoida uuden ratkaisun toimintaa ja arvioida hyötyjä yhdessä asiakkaiden kanssa.

Milloin?

 • Aiotte kehittää uutta tuotetta tai palvelua ja kasvaa vientimarkkinoilla.
 • Haluatte testata lähellä kaupallistamista olevan ratkaisun toimintaa todellisessa ympäristössä.
 • Tarvitsette palautetta asiakkailta kaupallistamisvaiheessa olevan tuotteen tai palvelun toimivuudesta.
 • Olette kehittämässä uutta osaamista, jonka avulla uusi ratkaisu erottuu kansainvälisillä markkinoilla.
 • Suunnittelette yhteistyötä tutkimusorganisaation kanssa tuotekehityksen kiihdyttämiseksi. 

Miten?

Olkaa yhteydessä tunnustelupalveluumme tai yhteyshenkilöönne Business Finlandissa ennen varsinaisen hakemuksen jättämistä, jotta löydätte teille sopivimman rahoituspalvelun. Rahoitushakemus jätetään asiointipalvelussa.

Business Finlandin asiakkaaksi?

Kerro suunnitelmastasi tunnustelupalvelussamme. Otamme yhteyttä noin viikon sisällä.

Tunnustelupalveluun

Mihin rahoitusta voi käyttää?

Kehitä tuotetta tai palvelua

Tutkimus- ja kehitysrahoituksen avulla voitte uudistaa tai kehittää kokonaan uusia tuotteita tai palveluja, tuotantomenetelmiä ja liiketoimintamalleja. Business Finland rahoittaa kehittämistyötä lainalla.

Testaa ja todenna toimivuus pilotoinnin avulla

Asiakkaiden ottaminen mukaan kehitystyöhön on hyödyllistä kaikilla liiketoiminnan alueilla. Business Finlandin rahoituksen avulla yrityksenne voi pilotoida uuden, innovatiivisen ratkaisun toimivuutta asiakkaiden kanssa ja saada palautetta kehitystyöhön. Pilotointi voi olla nopeaa kokeilua, kuten ohjelmistoalalla, tai se voi liittyä pitkiin kehitysprosesseihin, kuten energia- tai prosessiteollisuudessa. Pilotointi voidaan toteuttaa myös ulkomailla. Pilotointi voi olla esimerkiksi:

 • Uuden innovatiivisen tuotteen, tuotantotavan, prosessien tai teknologian testaamista esimerkiksi tuotantolaitoksessa.
 • Uuden innovatiivisen toimintamallin tai järjestelmän kehittämistä ja testaamista todellisessa toimintaympäristössä, kuten kaupunginosassa, liikenteessä tai asiakasyritysten toiminnassa.
 • Uuden innovatiivisen palvelun kehittämistä ja toimivuuden varmistamista asiakkaan toimintaympäristössä sekä prosesseissa.

Business Finland rahoittaa pilotointia lainalla.

Luo uutta tietoa ja osaamista

Uusi osaaminen tuo yrityksellenne kilpailuetua kansainvälisillä markkinoilla. Business Finlandin rahoituksella yrityksenne voi luoda uutta tietoa ja tehdä yhteistyötä yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa. Business Finland rahoittaa uutta luovaa tutkimustyötä avustuksella.

Rahoituksen määrä

Laina kehittämiseen ja pilotointiin

Business Finlandin lainarahoitus on edullista. Korko on tällä hetkellä yksi prosentti eikä lainalle pääsääntöisesti vaadita vakuuksia. Jos projekti epäonnistuu tai sen tuloksia ei voida hyödyntää liiketoiminnassa, laina voidaan osittain muuttaa avustukseksi.

Myönnämme startup-yritysten ja pk-yritysten kehitys- ja pilotointiprojekteihin lainaa 50 tai 70 prosenttia projektin kokonaiskustannuksista. Laina-aika on lähtökohtaisesti seitsemän tai kymmenen vuotta. Niistä lyhennysvapaita vuosia on kolme tai viisi, tarvittaessa enemmänkin.

Projektin alussa yritys voi saada 30 prosenttia projektille myönnetystä lainarahoituksesta ennakkona. Loppuosa rahoituksesta maksetaan toteutuneiden kustannusten perusteella.

Avustus tutkimukseen ja uuden tiedon luontiin

Avustus on tarkoitettu yritysten tutkimustyöhön, jonka tuloksena syntyy uutta tietoa ja osaamista mutta ei vielä valmista tuotetta tai palvelua.

Startup-yritysten ja pk-yritysten tutkimusprojekteihin voidaan myöntää avustusta enintään 50 prosenttia projektin kokonaiskustannuksista. Kansainvälisissä yhteisprojekteissa rahoitus voi olla 65-prosenttisesti avustusta. Avustus maksetaan jälkikäteen raportoitujen toteutuneiden kustannusten perusteella.

Laina vai avustus

Business Finlandin laina soveltuu pilotointiin ja tuotekehitykseen, joka on lähellä kaupallistamista. Avustuksella rahoitamme yritysten tutkimusprojekteja, joissa pääpaino on uuden osaamisen luomisessa.

Hakuohjeet

Ohjeet projektin suunnitteluun ja toteutukseen

Miten rahoitusta haetaan?

Ole yhteydessä tunnustelupalveluumme tai yhteyshenkilöönne ennen varsinaisen hakemuksen jättämistä, jotta löydätte sopivimman rahoituspalvelun. 

Rahoitushakemus liitteineen lähetetään Business Finlandiin asiointipalvelun kautta. Kuvaa hakemuksessa liiketoiminnan nykytilaa, henkilöstöä ja resursseja, tulevaisuuden kasvuvisiota sekä projektin aikana tehtävää työtä, tavoitteita ja kustannuksia.

Projektisuunnitelma

Hakemukseen tarvitaan projektisuunnitelma. Voit kirjoittaa suunnitelman joko suoraan hakemuslomakkeen kenttiin tai liittää erillisenä tiedostona hakemukseen.

Yrityksen taloutta koskevat tiedot

Pk- ja startup-yritykset toimittavat hakemuksen mukana seuraavat tiedot:

Tiedot voi toimittaa Tekesin laskelmapohjien avulla tai muulla tavoin, esimerkiksi liiketoimintasuunnitelman osana.

Raportointi

Projektin etenemisestä raportoidaan Business Finlandiin rahoituspäätöksessä ilmoitetun aikataulun mukaisesti. Raportti ja kustannustilitys toimitetaan Business Finlandiin asiointipalvelun kautta. Business Finland maksaa projektillesi rahoituksen pääsääntöisesti vasta kustannusten toteutumisen jälkeen sitten, kun raportti projektin etenemisestä ja kustannustilitys on hyväksytty Business Finlandissa.

Hyväksyttävät kustannukset

Projektin sisältö ja tavoitteet ratkaisevat, mitä kustannuksia projektille hyväksytään. Kustannuksia hyväksytään aikaisintaan siitä päivästä lähtien, kun hakemus on lähetetty Business Finlandiin.

Tutkimus- ja kehitysprojekteissa hyväksyttäviä kustannuslajeja voivat olla

 • palkat
 • henkilösivukustannukset
 • yleiskustannukset
 • matkakustannukset
 • aine- ja tarvikekustannukset
 • laiteostot
 • laitepoistot/ -vuokrat
 • ostetut palvelut

Pilotointiprojektin kustannuksiin voi sisällyttää:

 • materiaali- ja tarvikekustannukset
 • kohteen suunnittelukustannukset
 • tuotteistamispalvelut
 • pilotoinnin aikaiset käyttökustannukset
 • pilotti- tai demonstraatioprojektiin liittyvän tutkimus- ja kehitystyön kustannukset
 • maa-alueiden, rakennusten sekä koneiden ja laitteiden osalta projektin aikaiset vuokrat tai poistot

Jos rahoituksen saaja saa pilotointiprojektin aikana tai välittömästi sen päättymisen jälkeen tuloja myymästään projektissa syntyneestä prototyypistä, esittelyhankkeesta tai koetuotannon tuloksista, sen on raportoitava niistä viipymättä, viimeistään loppuraportin yhteydessä Business Finlandille. Jos tulot ovat merkittäviä, Business Finland voi jättää kaupalliseen toimintaan kohdistuvat kustannukset hyväksymättä.

Asiointipalvelu

Asiointipalvelussa voit hakea rahoitusta, raportoida projektisi edistymistä ja tehdä kustannustilityksen. Uutena toimintona myös projektimuutokset haetaan nyt asiointipalvelussa. Löydät palvelusta myös kaikki projektiisi liittyvät asiakirjat.

Asiointipalveluun

Hyväksy rahoituspäätös asiointipalvelussa

Rahoituspäätöksen voi nyt hyväksyä asiointipalvelussamme ilman erillistä lomaketta. Henkilöllä, joka hyväksyy päätöksen yrityksen puolesta, tulee olla yrityksen nimenkirjoitusoikeus. Hyväksyjän tulee kirjautua asiointipalveluun Suomi.fi-tunnistautumisen kautta, jotta nimenkirjoitusoikeus saadaan vahvistettua. Rahoituspäätös astuu voimaan vasta, kun päätös on hyväksytty asiointipalvelussa.

Asiointipalveluun