Suuri yritys

Rahoitusta uudistumiseen

Uudistu innovaatioiden avulla

Tarjoamme rahoitusta suurille yrityksille, joilla on halua uudistua ja kehittää verkostoaan. Rahoitamme haastavia projekteja, joilla on vaikutuksia yrityksen oman kilpailuedun lisäksi yrityksen verkostoon kuuluvien pk-yritysten osaamisen ja viennin kehitykseen. 

Tietoa 
rahoituksesta

Suuri yritys

Suuri yritys on EU:n määritelmän mukaan yritys, jolla on

  • henkilöstöä vähintään 250 
  • tai tase on vähintään 43 M€ ja liikevaihto konsernitasolla vähintään 50 M€.

Midcap-yritys

Midcap-yritykset ovat suuren yrityksen määritelmän mukaisia yrityksiä, joiden konsernitason liikevaihto on enintään 300 M€. Midcap-yrityksille on potentiaalisia resursseja kasvattaa vientiä ja työllisyyttä sekä laajentaa vientipohjaa merkittävästi. Business Finland haluaa panostaa tähän yritysryhmään tarjoamalla midcap-yrityksille rahoitusta ja verkostoitumisapua. 

Ota yhteyttä midcap-tiimiimme: 

Hanna Rantala, +358 (0)2950 55797

Ilmari Absetz, +358 (0)2950 55837

Matti Säynätjoki, +358 (0)2950 55899

Kari Keskinen, + 358 (0)2950 55843

etunimi.sukunimi (at) businessfinland.fi