Suuri yritys

Rahoitusta uudistumiseen
Suomalaisille asiakkaille » Palvelut » Rahoitus » Suuri yritys » Rahoitus suurille yrityksille

Uudistu innovaatioiden avulla

Tarjoamme rahoitusta suurille yrityksille, joilla on halua uudistua ja kehittää verkostoaan. Rahoitamme haastavia projekteja, joilla on vaikutuksia yrityksen oman kilpailuedun lisäksi yrityksen verkostoon kuuluvien pk-yritysten osaamisen ja viennin kehitykseen. 

Tietoa 
rahoituksesta

Suuri yritys

Suuri yritys on EU:n määritelmän mukaan yritys, jolla on

  • henkilöstöä vähintään 250 
  • tai tase on vähintään 43 M€ ja liikevaihto konsernitasolla vähintään 50 M€.