Siirry sisältöön

Tietoa koronaepidemian vaikutuksista rahoituspalveluihin

Business Finlandin rahoituspalvelut joustavat koronavirusepidemian keskellä, ja yritysten ei tarvitse olla huolissaan meneillään olevista tutkimus- ja kehityshankkeista. Rahoituspalvelumme toimivat poikkeustilanteesta huolimatta normaalisti.

Rahoituspalvelumme toimivat poikkeustilanteesta huolimatta normaalisti. Rahoitusta voi hakea, ja Business Finland myöntää ja maksaa rahoitusta normaalisti.

Business Finland suhtautuu käynnissä olevien projektien projektiajan ja laina-ajan muutoksiin hyvin myönteisesti ja hakee joustavuutta kaikessa toiminnassa. Tarvittaessa yritykset voivat lyhentää projektien sisällön ja kustannusten raportointiväliä eli yritykset voivat saada maksatusta projektin kustannuksista nopeammin. Lainoihin voi saada lyhennysvapaata. Myös rahoitukseen liittyville rahoitusehdoille myönnetään joustavasti lisäaikaa.

Rahoituksen hakeminen

RAHOITUSTOIMINTA PYÖRII NORMAALISTI

Osalle yrityksistä kysynnän hiljentyminen liiketoiminnassa voi tarkoittaa sitä, että kehittämiseen panostetaan normaaliaikoja enemmän. Tutkimus- ja kehitystoimintaa aktivoimalla yritykset voivat pitää osaajat työllistettyinä ja varautua kriisin jälkeisten aikojen kovenevaan kilpailuun entistä paremman kilpailuedun ratkaisuilla, palveluilla ja tuotteilla.

Business Finland toimii riskinjakajana yritysten tutkimus- ja kehityshankkeissa. Rahoitettavaan kokonaisuuteen voidaan hyväksyä muun muassa oman henkilöstön tutkimus- ja kehitystyöstä aiheutuvia kustannuksia. Tutkimus- ja kehitystoiminnan lainarahoituksessa Business Finland myöntää yrityksille ennakon, joka on yleensä 30 % myönnettävästä rahoituksesta. Tämä voi helpottaa tutkimus- ja kehitystyötä tilanteessa, jossa yrityksen taloudellinen tilanne muuten heikkenee tilapäisesti. Rahoitusta voi hakea ja sitä myönnetään jatkuvasti uusiin tutkimus- ja kehitystoiminnan avauksiin.

Projektit

PROJEKTIMUUTOKSIA TEHDÄÄN JOUSTAVASTI

Käynnissä olevien, Business Finlandin rahoittamien projektien projektiaikaan, toteutuksen viivästymiseen tai projektisuunnitelman sisältöön liittyviä muutoksia on mahdollista hakea myös takautuvasti siihen asti, kun projektin loppuraportointipäivä lähestyy. Mikäli jo rahoitusta saaneen projektin käynnistyminen viivästyy, voidaan projektin uusi aikataulu ja tarvittavat muut päivitykset tehdä siinä vaiheessa, kun projekti tosiasiallisesti pääsee alkamaan.

Business Finlandin asiointipalvelu

Kysymyksiä ja vastauksia