Siirry sisältöön

EAKR

Euroopan aluekehitysrahaston rahoitus 2014-2020

Business Finland ei enää myönnä EAKR-rahoitusta

EAKR-rahoitusta ei voi enää hakea Business Finlandista. Aiemmin rahoitusta saaneita projekteja on kuitenkin vielä käynnissä ja niiden raportointiin löydät ohjeita ja liitteitä tältä sivulta. Myös rahoituksen tarkoitus sekä arviointikriteerit on toistaiseksi jätetty luettavaksi. 

Mihin EAKR-rahoitus on tarkoitettu?

Rakennerahastoista rahoitettavan projektin on

  • toteutettava jotakin Suomen rakennerahasto-ohjelman Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 tavoitetta
  • tuettava alueellisia painopisteitä
  • täytettävä myös Business Finlandin EAKR-rahoituksen arviointikriteerit 

Rahoitusta saivat Business Finlandilta valtiontukisäännösten tarkoittamat tutkimusorganisaatiot.  Tutkimusorganisaatiolla tarkoitetaan sellaista tutkimus- ja tiedonlevittämisorganisaatiota, jonka päätavoitteena on harjoittaa riippumattomasti perustutkimusta, teollista tutkimusta tai kokeellista kehittämistä tai levittää tällaisen toiminnan tuloksia koulutuksen, julkaisujen tai tiedonsiirron kautta.

Business Finlandin tukea myönnettiin Etelä-Savon, Lapin, Pohjois-Pohjanmaan, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon alueille. Hankkeen hyödyn tulee ensisijaisesti kohdentua jollekin näistä alueista.

Normaali rahoitustaso EAKR-projekteissa on enintään 90 prosenttia kokonaiskustannuksista. Laaja-alaisissa projekteissa, joissa on tiivistä kansainvälistä yhteistyötä, rahoitustaso voi olla enintään 95 prosenttia kokonaiskustannuksista.

EAKR-hakemusten arviointi

Suomen rakennerahasto-ohjelman valintaperusteet

Yleiset valintaperusteet

  • EU- ja kansalliseen lainsäädäntöön perustuvia vaatimuksia, joista rahoittavan viranomaisen tulee riittävästi varmistua ennen hankkeen hyväksymismenettelyä. Mikäli jokin yleinen valintaperuste ei täyty, hanke ei voi saada rahoitusta.

Erityiset valintaperusteet

  • Erityiset valintaperusteet ovat erityistavoitekohtaisia. Ne eivät rajaa hankkeiden tukikelpoisuutta, vaan pyrkivät nostamaan esille parhaita hankkeita. Valintaperusteiksi on nostettu ohjelman erityistä lisäarvoa tuottavia painopisteitä tai painotuksia. Business Finlandin rahoittamien hankkeiden erityiset valintaperusteet ovat 3.2. Uusituvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen, 4.1 Tutkimus- osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta tai 5.1 Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen. Hakuvaiheen lisäkysymyslomakkeet löytyvät tältä sivulta kohdasta ohjeita ja lomakkeita. Kaikkien hankkeiden tulee vaikuttaa kasvuun, kilpailukykyyn ja työllisyyteen. Hankkeen arvioidaan pisteyttämällä. Hankevalinnassa voidaan valintaperusteita painottaa haun tavoitteiden mukaisesti.

Alueelliset tai teemakohtaiset tarkentavat valintaperusteet

  • Erityistavoitteille on mahdollista asettaa tarkentavia valintaperusteita, joista kerrottaan hakuilmoituksessa.

Business Finlandin arviointiperusteet

Rakennerahastokriteereiden lisäksi hakemukset arvioitiin samoilla arviointikriteereillä kuin Business Finlandiin tulevat kansalliset rahoitushakemukset.

Tiukassa tutkimus- ja kehitysrahoituksen kilpailussa rakennerahastot tekevät mahdolliseksi myös joidenkin sellaisten projektien rahoittamisen, jotka jäisivät kansallisista varoista kokonaan tai osittain rahoittamatta.

Ks. Rakennerahastorahoituksen rahoitusehdot (pdf)

Projektin raportointi

EAKR-projektin raportointi vaatii tarkkuutta

EAKR-projekteissa tarvitaan hieman enemmän tietoa raportointivaiheessa kuin tavallisissa julkisen tutkimuksen projekteissa. Ohessa mm. tuotantoindikaattorilomakkeet, jotka täytetään raportoinnin yhteydessä.

Raportoi ja tilitä Business Finlandin asiointipalvelussa

Projektin edistyminen raportoidaan ja kustannukset tilitetään Business Finlandin asiointipalvelussa.

Projektimuutoshakemuksia, maksatuksia tai raportteja voidaan toimittaa Business Finlandiin ainoastaan asiointipalvelun kautta. Postitse, sähköpostitse tai turvapostin kautta tulleet dokumentit palautetaan lähettäjälle.