Tutkimuksesta
uutta liiketoimintaa

Rahoitusta tutkimusprojekteille, jotka edistävät idean kehittymistä ja samanaikaisesti valmistelevat sen kaupallistamista uudeksi liiketoiminnaksi.
Suomalaisille asiakkaille » Palvelut » Rahoitus » Tutkimuksesta uutta liiketoimintaa (TUTLI)

Kenelle?

Rahoitus on tarkoitettu tutkimusorganisaatioiden tutkimusryhmille ja tutkijoille, joilla on halu rakentaa tutkimuksestaan uutta liiketoimintaa ja kaupallistaa tutkimuksesta syntyvät ideat. Tutkija pääsee samalla kasvattamaan omaa kaupallistamisosaamistaan.

Mitä?

Business Finland rahoittaa tutkimusorganisaatioiden projekteja, joissa valmistellaan idean kaupallistamista esimerkiksi uutuustutkimuksilla, asiakasarvon määrittelyllä tai muilla selvityksillä. Rahoitamme myös projekteja, joissa tehdään soveltavaa tutkimusta. Tutkimushakuja järjestetään kaksi vuodessa, toinen keväällä, toinen syksyllä.

Milloin?

 • Tutkimusorganisaation tutkija tai tutkimusryhmä haluaa viedä tutkimustuloksia kohti kaupallista hyödyntämistä.
 • Hakijalla on riittävät hyödyntämisoikeudet tausta-aineistoon ja syntyviin tutkimustuloksiin tiedon ja osaamisen kaupallistamiseksi.
 • Tutkimusorganisaatiolla on mahdollisuus luovuttaa tuloksiin liittyvät oikeudet projektin jälkeen ideaa kaupallistavalla taholle.
 • Tavoiteltava uusi liiketoiminta on laajuudeltaan merkittävä. Hakemuksessa tulee olla arvio tavoiteltavan liiketoiminnan laajuudesta.
 • Projektissa tarkastellaan useita eri vaihtoehtoisia kaupallistamismahdollisuuksia – kaupallistamisen hyödyntäjä ei saa olla ilmeinen hankkeen aikana.

Rahoitus tutkimusorganisaatioille

Miten rahoitamme tutkimusorganisaatioita - katso tiivistetty esitys (pdf)

Esitysaineisto

Vuoden 2019 täydentävä päähaku

Business Finland rahoittaa Tutkimusideoista uutta liiketoimintaa -haussa projekteja, joissa projektiryhmä valmistelee tutkimusidean kaupallistamista. Business Finlandin rahoitustaso on 70 % hyväksytyistä kustannuksista.

HAKU ON UMPEUTUNUT 19.9.2019.

Mihin rahoitusta voi käyttää?

Rahoitus on tarkoitettu tutkimusidean kaupallistamisen valmisteluun. Projektin kustannuksista vähintään 40% tulee kohdentua kaupallistamisen valmisteluun.

Voimme rahoittaa 70 % kokonaiskustannuksista projekteissa, joissa kaupallinen potentiaali on korkea ja joissa voidaan rakentaa edellytykset käynnistyvälle liiketoiminnalle.

Projektissa on oltava useita mahdollisia kaupallistamispolkuja. Idean varsinainen liiketoiminnallistaminen tapahtuu joko uudessa perustettavassa yrityksessä, tai uutena liiketoimintana jo olemassa olevassa yrityksessä.

Mitä TUTLI-rahoituksella on saatu aikaan?

Tutustu 15.5.2018 Innovation Scout - New frontiers -tulostilaisuuden aineistoihin. Mukana esim. hankkeiden tulosesittelyjä ja TUTLI- ja Innovation Scout -rahoituksen arvioinnin esittely.  

Hakuohjeet

  
Miten rahoitusta haetaan?

Järjestämme kaksi hakua vuodessa. Yliopistojen ja tutkimusorganisaatioiden omat innovaatiopalvelut auttavat hauissa ja valintaprosesseissa.

Jätä rahoitushakemus Business Finlandin asiointipalvelussa.

Hakemusten arviointi

Asiantuntijamme arvioivat tutkimusprojektin kokonaisuutena. Arvioinnissa otamme huomioon muut rahoituksesta kilpailevat hakemukset.

Tärkeitä arviointikohteita ovat:

 • Tutkimusprojektissa kehitettävän teknologian tai osaamisen uutuusarvo ja haastavuus
 • Projektin vaikutukset merkittävän, kansainvälisen liiketoiminnan kehittymiseen ja yhteiskuntaan
 • Yritysten rooli projektin toteutuksessa, ohjaamisessa ja tulosten hyödyntämisessä
 • Projektin resurssit, osaamisen taso ja kansainvälinen yhteistyö. Yleensä haastavinta on tiimin kaupallistamisosaaminen.
 • Hakemuksessa on kuvattava kaupallistamisesta vastaavien henkilöiden osaaminen ja aiemmat referenssit.

Hyväksyttävät kustannukset

Mitä kustannuksia projektiin voidaan sisällyttää?

 • Kaupallistamisen valmisteluun liittyviä kustannuksia. Vähintään 40% kustannuksista tulee kohdistua kaupallistamissen valmisteluun. Voit ostaa kaupallistamisen valmistelun osaamisen myös ulkopuolisena palveluna. Kustannuksia voivat olla esimerkiksi:
  • tutkimusidean tarkastelu kaupallistamisen näkökulmasta (Proof of Relevance)
  • uutuustutkimukset
  • asiakasarvon määrittäminen
  • kilpailijakartoitukset
  • aineettomien oikeuksien selvitykset
  • idean toimivuuden kokeellinen todentaminen (Proof of Concept)
  • rahoitusmallien kartoitukset
  • liiketoimintamallien kartoitukset
  • kaupallistamis- ja yrittäjyysvalmennuksen kustannukset
 • Määriteltyyn markkinapotentiaaliin kohdentuvaa soveltavaa tutkimusta

Hyväksyttävät kustannukset on määritelty tarkemmin julkisen tutkimuksen rahoituksen yleisissä ehdoissa (pdf).

Tulosten hyödyntäminen

 • Hankkeen tavoitteena on hyödyntää tutkimustulokset uutena liiketoimintana.
 • Hyödyntäminen edellyttää yleensä tiedon suojaamista esim. patentoimalla.
 • Tutkimusprojektin päätyttyä tulokset ovat julkisia. Tulosten julkistamisessa pitää kuitenkin varmistua, ettei sillä vaikeuteta liiketoiminnan syntymistä esim. patentoinnin estymisen tai liiketoimintasalaisuuksien julkistumisen vuoksi.
 • Projektissa syntyvät IP-oikeudet jäävät tutkimusorganisaatiolle.

Ohjaus ja seuranta

 • Projektin tieteellisestä ja tutkimuksellisesta sisällöstä vastaa vastuullinen johtaja, jonka rahoitusta saava organisaatio nimeää.
 • Projektille asetetaan ohjausryhmä, jonka tehtävänä on olla neuvoa-antavassa roolissa ja edistää projektin toteutumista.
 • Business Finlandin edustajalla on oikeus osallistua ohjausryhmän kokouksiin. Kokouskutsu ja siihen liittyvä materiaali on toimitettava meille hyvissä ajoin ennen kokouksen ajankohtaa. Kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa, joka on toimitettava ohjausryhmän jäsenten lisäksi meidän yhteyshenkilölle.
 • Tutkimusprojektista raportoidaan Business Finlandin asiointipalvelun kautta 2-3 kertaa vuodessa.
 • Jos kaupallistaminen ei etene suunnitelman mukaisesti, projekti keskeytetään.