Palvelut
tutkimusorganisaatioille

Asiakkaille Suomessa » Palvelut » Tutkimusorganisaatio

Business Finlandin palvelut tutkimusorganisaatioille

Business Finland rahoittaa tutkimusta, jonka tuloksia suomalaiset yritykset voivat hyödyntää vientiliiketoiminnassaan.