Arktisuus

Arktinen osaaminen vientivalttina

Suomalaiset yritykset ovat edelläkävijöitä useilla arktiseen liiketoimintaan liittyvillä toimialoilla talvimerenkulusta digitaalisiin palveluihin.

Tietoa teemasta

Suomi on arktinen korkean osaamisen maa, jossa kehitetyt ratkaisut edustavat huippuluokkaa globaalisti. Maassamme on kattava arktisen osaamisen yritysverkosto, ja suomalaiset yritykset ovat edelläkävijöitä useilla arktiseen liiketoimintaan liittyvillä toimialoilla talvimerenkulusta digitaalisiin palveluihin. Laajan testialueverkoston sekä joustavan säätelyn ansiosta Suomi tarjoaa myös parhaan testausympäristön uusille teknologioille ja liiketoimintamalleille.

Arktisen teeman tavoitteet:

  • koota suomalainen arktinen osaaminen yhteen ja markkinoida sitä globaalisti
  • auttaa yritystänne laajentamaan liiketoimintaa kansainvälisille markkinoille sekä uudistumaan uusilla tuotteilla ja liiketoimintamalleilla
  • edistää kestävää ja ekotehokasta liiketoimintaa globaalisti ohjelmien projekteissa syntyvillä tuotteilla ja palveluilla
  • vahvistaa Suomen ympäristötietoisuuteen, digitaalisuuteen ja autonomisuuteen perustuvaa osaamista
  • edistää toimenpiteillä YK:n kestävän kehityksen Agenda2030-ohjelman tavoitteita

Business Finland edistää suomalaisten yritysten kilpailukykyä ja kansainvälistä kasvua. Viennin edistämisessä keskitymme auttamaan pieniä ja keskisuuria yrityksiä sekä tuemme suurten yritysten markkinoita uudistavia ratkaisuja. Palvelemme suomalaisia yrityksiä ohjelmatoimintamme kautta. Toimintamme keskeisiä liiketoiminta-alueita ovat laiva- ja meriteollisuus, arktinen ja muu meriliikenne, offshore-teollisuus sekä ympäristöteknologia.