Ahvenanmaa

Älykkään energiajärjestelmän mallialue ja testialusta

Ahvenanmaa – älykkään energiajärjestelmän mallialue ja testialusta

Ahvenanmaasta pyritään tekemään mallialue, joka perustuu älykkäisiin sähköverkkoihin ja 100-prosenttisesti uusiutuvan energian tuotantoon ja käyttöön. Järjestelmän keskeisiä elementtejä ovat kyky integroida hajautettu uusiutuvan energian tuotanto osaksi kokonaisuutta sekä kyky hallita kysynnän ja tuotannon yhtäaikaista vaihtelua. Keskeistä on myös mahdollistaa kuluttajien aktiivinen toiminta osana järjestelmää. Alueesta tehdään yrityksille ainutlaatuinen paikka testata uusia energiaratkaisuja, ja se toimii samalla referenssinä suomalaiselle vientiteollisuudelle. Samalla se voi toimia kansainvälisiä investointeja ja toimijoita houkuttelevana ainutlaatuisena kokeilualustana.

Ahvenanmaa on ihanteellinen testialue tulevaisuuden energiajärjestelmälle: saarimaakunnassa on tuulta, aurinkoa ja aaltoja enemmän kuin muualla Suomessa. Alueen etuina ovat lisäksi vahva biotalous, tuontisähkön suuri osuus, valmius ja kansalaisten hyväksyntä uusiutuvan sähkön tuotantoon, itsemääräämisoikeus ja riittävän pieni koko sekä skaalautuvuus. Hanke tukee myös Ahvenanmaan tuoreen ilmastostrategian tavoitteiden saavuttamista.

Toteutus ja aikataulu

CLIC Innovation Oy vie Ahvenanmaan uudistuvan energiajärjestelmän ensimmäistä vaihetta eteenpäin Tekesin rahoituksella. Ahvenmaan maakunnan hallitus ja CLIC Innovation käyvät neuvotteluja hankkeen eteenpäin viemisestä.

Työ on alkanut toden teolla syksyllä 2017. Alkuvuoteen 2018 mennessä hankkeen on tarkoitus löytää mukana olevat yritykset ja määritellä konkreettisesti muun muassa se, paljonko maakuntaan tulisi erilaista uusiutuvaa energiaa, millaisia liiketoimintamalleja kokeiluun sisältyisi ja miten energian joustava käyttö parhaiten onnistuisi.

– Sen jälkeen etenemme yksityiskohtaisiin suunnitelmiin. Vuosi 2018 kuluu suunnitteluun, mutta investointipäätöksiä voitaisiin tehdä jo vuoden 2019 aikana, hankkeen vetäjä ja CLIC Innovationin toimitusjohtaja Tommy Jacobson uumoilee.

Hankkeessa on neljä tavoitetta:

  1. luoda uudenlainen energiamarkkina ja siihen liittyvät uudet palvelumallit, joiden avulla eri toimijat käyttävät sähköä älykkäästi ja joustavasti
  2. mahdollistaa tämä joustavuus älykkään sähköverkon ja modernien teknologioiden avulla
  3. joukkoistaa ahvenanmaalaiset sekä sähkön tuottajiksi (esimerkiksi omalla katolla olevat aurinkopaneelit) että kuluttajiksi, joiden kulutusta voi ohjata kulutuspiikkien leikkaamiseksi
  4. demonstroida 100-prosenttisesti uusiutuvaan sähköön perustuvaa yhteiskuntaa, jossa osajärjestelmät toimivat niin, ettei asiakkaiden palvelutaso tai toiminnallisuus ei vaarannu

Lisätietoa

Yhteyshenkilöt

Kimmo Siira, projektipäällikkö
CLIC Innovation Oy
puh. 040 648 3839
kimmo.siira (at) clicinnovation.fi

Pia Salokoski, ohjelmapäällikkö
Business Finland
puh. 050 5577 672
pia.salokoski (at) businessfinland.fi