Älykäs energia

Älykäs energia -ohjelma kehittää Suomesta älykkäiden energiaratkaisujen edelläkävijää ja johtavaa testialustaa.

Energiasta vieläkin älykkäämpää

Kansallisella Team Finland -ohjelmalla kasvatetaan Suomen roolia älykkäiden energiaratkaisujen edelläkävijänä ja testialustojen tarjoajana. Ohjelma rahoittaa 100 miljoonalla eurolla älykkäiden energiaratkaisujen kehitystyötä Suomessa seuraavien viiden vuoden aikana. 

Ohjelman kuvaus

Miksi Älykäs energia -ohjelma?

 • Energia-ala on suuressa murroksessa, johon vaikuttavat puhtaan, sääriippuvan energiantuotannon kasvu, energian varastoinnin kehittyminen, IoT ja digitalisaatio, systeemiajattelu ja uudet liiketoimintamallit.
 • Globaalit investoinnit puhtaaseen energiaan ylsivät ennätyslukuihin vuonna 2015, jolloin ne olivat yhteensä 329 miljardia dollaria. Kasvu jatkuu lähes 10 prosentin vuosivauhdilla, ja investoinnit ylittävät 1 200 miljardia dollaria vuonna 2030.
 • Analyytikot ennustavat globaalien älykkään energian markkinoiden kasvavan jopa 15 prosenttia (CAGR) vuodessa liikevaihtoon perustuen vuosien 2016–2020 aikana.
 • Suomen uusiutuvan energian osuuden tavoite on 38 prosenttia energian loppukulutuksesta vuonna 2020. Vuonna 2016 uusiutuvan energian osuus oli jo 45 prosenttia sähkönkulutuksesta.
 • Suomi tavoittelee hiilineutraalia energiantuotantoa, uusiutuvien osuuden nostamista yli 50 % ja sähköautojen lisäämistä 250 000 ajoneuvoon vuoteen 2030 mennessä.
 • Uusiutuvalla energiateknologialla, älykkäillä verkoilla, tehoelektroniikalla ja automaatio-osaamisella on merkittävä osuus Suomen viennistä ja sen osuus on kasvanut myös viime vuosien laman aikana.
 • Suomi on sitoutunut kansainväliseen Mission Innovation (MI) -aloitteeseen, jonka tavoitteena on lisätä puhtaan energian innovaatioita ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi kaksinkertaistamalla jäsenmaiden innovaatiorahoitus vuoteen 2020 mennessä.

Ohjelman tavoitteet

 • kehittää älykkään energian ekostysteemejä ja testialustoja
 • tukea yritysten vientiin tähtääviä innovaatioita ja verkostoja
 • vaikuttaa vahvan osaamispohjan syntymiseen ja kehittymiseen
 • vaikuttaa uusien yritysten syntymiseen ja kasvuun
 • haastaa energia-alaa hyödyntämään digitalisaatiota, IoT:ta, keinoälyä ja Internet of Energya
 • saada käyttöön uusia liiketoimintakonsepteja energiatehokkuuden, uusiutuvan energian, energiavarastojen, älykkäiden verkkojen ja ohjauksen integrointiin sekä kuluttajalähtöiseen liiketoimintaan

Ohjelma tarjoaa

 • rahoitusta niin ekosysteemihankkeisiin kuin yksittäisten yritysten älykkäiden ratkaisujen kehittämiseen.
  Yritykset ja tutkimusorganisaatiot voivat hakea Business Finlandin rahoitusta jatkuvasti. Tutustu rahoituspalveluihimme tästä.
  Ota meihin yhteyttä ennen rahoituksen hakemista.
 • uusia liiketoiminnan ekosysteemejä ja testialustoja: Ohjelmatoiminnan kautta luodaan verkostoja sekä ekosysteemejä ja testialustoja, joiden kautta kiihdytetään suomalaisten yritysten kilpailukykyä kasvavilla kansainvälisillä markkinoilla sekä houkutellaan investointeja Suomeen.
 • kansainvälistymispalveluja älykkäitä energiaratkaisuja tarjoaville yrityksille: Business Finlandin Energia-kasvuohjelman kärkiteemoja ovat bioenergia ja jätteestä energiaa sekä älykkäät ja älykkäät rakennukset. Kasvuohjelman palvelut ovat älyratkaisuja kehittävien yritysten käytettävissä. Lue lisää palveluista ja ilmoittaudu mukaan ohjelmaan.
 • näkyvyyttä aihepiirille ja ohjelman yrityksille

Testialustat ja ekosysteemit Älykäs energia -ohjelmassa

Älykäs energia -ohjelmassa kehitetään testialustoja ja innovaatioekosysteemejä, joiden kautta kiihdytetään suomalaisten yritysten kilpailukykyä ja osaamisen vientiä kasvavilla kansainvälisillä markkinoilla sekä houkutellaan investointeja Suomeen. Ekosysteemien myötä myös pk-yrityksille avautuu mahdollisuuksia päästä isoja investointeja vaativille energiamarkkinoille.

Uuden liiketoiminnan ja uusien ratkaisujen kehittäminen vaatii kokeilumahdollisuuksia. Testialustat tarjoavat mahdollisuuden kokeiluun ja pilotointiin sekä tutkimus- ja kehityshankkeiden toteuttamiseen ohjelman fokusalueilla. Näitä ovat älykkäät verkot, uusiutuva energia, energiatehokkuus, kestävät ja älykkäät energiaratkaisut ja -järjestelmät, niihin liittyvät tuotteet ja palvelut sekä resurssiviisaat ja käyttäjien tarpeista lähtevät ratkaisut.

Yksittäisen teknologian kehittämisen sijaan halutaan kehittää ekosysteemejä ja teknologian integrointia älykkääseen järjestelmään. Tavoitteena on synnyttää Suomeen useita kansainvälisesti houkuttelevia testialustoja, jotka myös tuovat investointeja Suomeen. Ohjelmassa on jo käynnistetty seuraavat testialustat:

Uusia testialustoja käynnistetään ohjelman aikana lisää tarpeen mukaan.

HAE MUKAAN

Yritysvetoisia hakemuksia voi jättää jatkuvasti.

Hakemuksia voi lähettää Business Finlandin sähköiseen asiointipalveluun. Hakemuksen viitetietokenttään tulee teksti ”SmartEnergy”. Ennen hakemuksen lähettämistä on hyvä olla yhteydessä Business Finlandin asiantuntijoihin.

Sähköiseen asiointipalveluun

Batteries from Finland 2018-2020

Business Finland on  käynnistänyt kaksivuotisen suomalaisen akkutoimialan aktivointikokonaisuuden, jonka tavoitteena on

 • luoda Suomeen kansainvälisesti kilpailukykyinen akkualan liiketoimintaekosysteemi
 • nostaa Suomi akkujen kierrätysosaamisen johtavaksi maaksi
 • kasvattaa alan yritysten tarjoamaa, kytkeä suomalaiset toimijat osaksi kansainvälisiä verkostoja ja kasvavia markkinoita
 • houkutella kansainvälisiä akkukennojen, - komponenttien ja -kemikaalien valmistajia sekä näiden t&k&i -keskuksia Suomeen


Aktiviteeteilla myötävaikutetaan osaamispohjan ja kansainvälisen kilpailukyvyn kasvattamiseen koko arvoketjussa niin akkujen raaka-aineiden tuottamisesta kennojen valmistukseen kuin akkuihin liittyviin sovelluskohteisiin ja palveluihin.

Batteries from Finland -kokonaisuus rakentaa verkostoja, joilla päästään mukaan eurooppalaiseen akkuverkostoon ja sen kautta globaaliin verkostoon. Samalla Suomeen houkutellaan alan ulkomaisia investointeja. 

Batteries From Finland -aktivointikokonaisuutta koordinoi Seppo Kaikkonen, puh. 040 0399 688, seppo.kaikkonen(at)businessfinland.fi

-------------------------------------------------------------------

 

Energia-kasvuohjelma

ENERGIA-OHJELMA AUTTAA SUOMALAISIA ENERGIAYRITYKSIÄ KANSAINVÄLISTYMÄÄN JA SAAMAAN UUTTA KAUPPAA.

Tavoitteet

Energia-sektorin kasvuohjelman kärkiteemat ovat älykkäät verkot, uusiutuvan energian ratkaisut ja älykkäät rakennukset. Energia-ohjelman tavoitteena on kiihdyttää kasvukykyisten ja -haluisten suomalaisyritysten vientiä.

Hyödyt

 • Saatte markkinaselvityksiä.
 • Pääsette kohdennettuihin B2B-, ostaja- ja vaikuttajatapaamisiin.
 • Tunnistamme teille liidejä ja markkinamahdollisuuksia globaalisti ja erityisesti kohdemarkkinoilta.
 • Pääsette kehittämään vientivalmiuksianne ohjelman järjestämissä koulutuksissa (esimerkiksi projektirahoitus).
 • Olette osa suomalaista huippuosaamista, jonka näkyvyyttä lisäämme maailmalla.

Kohdemarkkinat

Energia-ohjelman kohdemarkkinat ovat pääsääntöisesti ja erityisesti kehittyvät markkinat. High Performance Buildings -aktiviteetit puolestaan keskittyvät lähimarkkinoille.

Liity ohjelmaan

Energia-ohjelman jäsenmaksu on pk-yrityksiltä 1 000 euroa ja isoilta yrityksiltä 2 000 euroa. Tämän lisäksi Business Finland voi laskuttaa sovitun mukaisesti kohdemaa-aktiviteetteihin liittyviä vähäisiä kustannuksia. Yritykset maksavat itse mahdolliset matka- ja majoituskulunsa.

Yhteyshenkilöt

Ohjelmajohtaja Helena Sarén
+358 40 343 3324
helena.saren (at) businessfinland.fi

W2E & bioenergia -ohjelmapäällikkö
Saku Liuksia
+358 50 303 8326
saku.liuksia (at) businessfinland.fi

Smart Buildings -ohjelmapäällikkö
Petri Lintumäki
+358 40 343 3299
petri.lintumaki (at) businessfinland.fi

Smart Energy China -projektipäällikkö
Kirsi Koso
+358 50 463 2244
kirsi.koso (at) businessfinland.fi

Ota yhteyttä

Head of Smart Energy
Helena Saren

+358 40 343 3324
helena.saren (at) businessfinland.fi

Batteries from Finland
Seppo Kaikkonen

+358 40 0399 688
seppo.kaikkonen(at)businessfinland.fi