Clean Soil

Pilaantuneiden maa-alueiden kunnostus

Clean Soil – pilaantuneiden maa-alueiden kunnostus

Clean Soil – pilaantuneiden maa-alueiden kunnostus -kokeiluhankerahoituksella tavoittelemme innovatiivisia vientiin tähtääviä kunnostusmenetelmiä sekä kokonaisratkaisuja, joita kehitetään kunnostettavilla alueilla.

Ohjelman kuvaus

Clean Soil -ohjelmalla vauhditetaan pilaantuneiden maa-alueiden teknologioiden ja kokonaisratkaisuiden kehitystä. Näillä uusilla ratkaisuilla lisätään kansainvälisen liiketoiminnan kasvua ja kilpailuetua sekä edistetään kestävien riskienhallintaratkaisujen käyttöönottoa.

Hanke kuuluu hallituksen biotalous ja puhtaat ratkaisut -kärkihankkeisiin. Toimimme yhteistyössä ympäristöhallinnon eli ympäristöministeriön ja Pirkanmaan ELY-keskuksen kanssa.

Mitä Clean Soil -hankkeissa tavoitellaan?

Business Finland painottaa rahoituksessaan yritysvetoisia yhteishankkeita, jotka tähtäävät konkreettisiin demonstraatiokohteisiin. Projektisuunnitelmassa onkin esitettävä tiekartta kohti kokeilukohteen demonstraatiota. Clean Soil -hankkeet toteutetaan yritysvetoisina.

Käytössä on Business Finlandin kaikki rahoituspalvelut avustuksesta lainarahoitukseen.

  • avustusta yritysten tutkimusprojekteihin (esimerkiksi toteutettavuustutkimukset, joilla luodaan valmiuksia laajalle demonstraatiohankkeelle ja kansainvälistymiselle)
  • vakuudetonta ja matalakorkoista lainaa yritysten pilotointi- ja demonstraatioprojektien toteuttamiseen
  • innovatiiviset julkiset hankinnat edistämään uusien ratkaisujen testaamista (kunnat ja kuntien liikelaitokset)

Tavoitteena on, että muodostuvat liiketoiminnalliset verkostot täydentyvät ajan myötä erityisesti pk-yritysten projekteilla.

Clean Soil -rahoituksella toteutettavien projektien on päätyttävä viimeistään 31.12.2018. Yhteisprojekteja, pilotointia ja demonstrointia voidaan rahoittaa myös Business Finlandin muulla rahoituksella, joilla ei ole määräaikoja.

Millaisia hankkeita Clean Soil -rahoitukseen?

Esimerkkejä, joita liiketoiminnalliseen arvoverkkoon tähtäävä projekti voi sisältää:

  • ongelman omistajan tarve
  • uusia Clean Soil -ratkaisuja kehittävä suunnittelu ja konsultointi
  • tutkimukset ja mittaukset sekä niiden tulosten käsittely (esimerkiksi monitorointi, kaukokartoitus ja mallintaminen)
  • innovatiiviset riskienhallintamenelmät ja kokonaisratkaisut (muun muassa in situ- ja on site -menetelmät)
  • uudet kansainväliseen kasvuun tähtäävät liiketoimintamallit (muun muassa uudet palvelumallit)
  • ratkaisuja muilta toimialoilta (esimerkiksi vesienkäsittely ja ympäristömittaus)

Hae mukaan

Yritysvetoisia hakemuksia voi jättää jatkuvasti.

Hakemuksia voi lähettää Business Finlandin sähköiseen asiointipalveluun. Hakemuksen viitetietokenttään tulee teksti ”Clean Soil”. Ennen hakemuksen lähettämistä on hyvä olla yhteydessä Business Finlandin asiantuntijoihin.

Hanke kuuluu hallituksen biotalous ja puhtaat ratkaisut -kärkihankkeisiin. Toimimme yhteistyössä ympäristöhallinnon eli ympäristöministeriön ja Pirkanmaan ELY-keskuksen kanssa.

Hankkeet käsitellään luottamuksellisesti yhteistyössä Business Finlandin ja Pirkanmaan ELY-keskuksen kanssa. Hakija hyväksyy tietojen vaihdon ja hakemuksen käsittelyn Business Finlandin ja Pirkanmaan ELY-keskuksen yhteistyönä lähettäessään hakemuksen hakuun.

Sparraustilaisuudet yhteishankkeille

Business Finland ja Pirkanmaan ELY-keskus järjestävät keskustelumahdollisuuksia hanke-ehdotuksia suunnitteleville hankeryhmille ja yrityksille.

Erityisesti yritysvetoisia yhteishankkeita suunnittelevien kannattaa olla yhteydessä Business Finlandin asiantuntijaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Lyhyt etukäteen lähetetty tiivistelmä projektista edistää keskustelun käymistä.

Ympäristöhallinnon rahoitusmahdollisuudet

Ympäristöhallinnolle (ympäristöministeriö ja Pirkanmaan ELY-keskus) on varattu 2 miljoonaa euroa pilaantuneiden maa-alueiden riskienhallinnan ja kunnostuksen kokeiluhankkeeseen. Hankkeen tavoitteena on kehittää kestävien kunnostusmenetelmien osaamista ja laajamittaista käyttöönottoa. Tämä tehdään toteuttamalla kunnostushankkeita, joissa erilaisia teknologioita ja riskinhallintaratkaisuja voidaan testata ja siten saada referenssejä alalla toimiville yrityksille.

Kokeiluohjelman kohteet valitaan valtakunnallisen tutkimus- ja kunnostusohjelman kohteista, eli kyseiset kohteet joka tapauksessa vaatisivat kiireellisiä toimenpiteitä. Kokeilukohteissa voidaan myös kehittää ja laajentaa suomalaista tutkimus- ja riskinarviointiosaamista. Kokeilukohteet rahoitetaan valtion jätehuoltotyöjärjestelmän kautta, ja niiden tulee täyttää valtion jätehuoltojärjestelmän asettamat vaatimukset.

Business Finland ja ympäristöhallinto tunnistavat sopivia kokeilukohteita esimerkiksi työpajoissa.
Ympäristö.fi

Tutustu myös näihin

Pilaantuneiden maa-alueiden kunnostuksen kokeiluohjelman yhteistyö

Pilaantuneiden maa-alueiden kunnostuksen kokeiluohjelma toteutetaan yhteistyössä ympäristöhallinnon (ympäristöministeriö ja Pirkanmaan ELY-keskus) kanssa.

Business Finland toimii uusien ratkaisujen riskirahoittajana. Rahoitettavissa projekteissa luodaan ja tutkitaan varhaisessa kehitysvaiheessa olevia ratkaisuja, joilla on kansainvälistä markkinapotentiaalia ja jotka demonstroidaan lopuksi todellisissa kokeilukohteissa.

Ympäristöhallinnossa rahoitetaan kokeilukohteita. Kokeiluohjelman kohteet valitaan valtakunnallisen tutkimus- ja kunnostusohjelman kohteista. Kokeilukohteet rahoitetaan valtion jätehuoltotyöjärjestelmän kautta, ja niiden tulee täyttää valtion jätehuoltojärjestelmän asettamat vaatimukset.

TAPAHTUMAT

Seuraa tapahtumakalenteriamme

Teeman tapahtumat

Ota yhteyttä

asiantuntija
tuomas lehtinen

+358 (0)2950 55695
tuomas.lehtinen (at) businessfinland.fi

johtava asiantuntija
ilmari absetz

+358 (0)2950 55837
ilmari.absetz (at) businessfinland.fi