Food
from Finland

Tuemme elintarvikealan yrityksiä kansainvälistymisessä ja viennin kasvattamisessa

Suomalaista huippulaatua maailmalle

 Suomalainen ruoka on luonnollista, puhdasta, turvallista ja terveellistä. Nämä ovat kaikki niitä elementtejä, joita kansainvälisillä markkinoilla arvostetaan – kuten myös suomalaisten elintarvikkeiden innovatiivisuutta. Food from Finland ylpeänä esittelee suomalaisia elintarvikeyrityksiä kansainvälisille ostajille monin eri keinoin sekä vahvistaa Suomen imagoa korkealaatuisten elintarvikkeiden tuottajamaana. 

Ohjelman kuvaus

Vuonna 2014 käynnistynyttä Food from Finland –ohjelmaa rahoittavat sekä työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) että maa- ja metsätalousministeriö (MMM). Toimimme tiiviissä yhteistyössä ulkoministeriön, Eviran, Elintarviketeollisuusliiton (ETL) ja useiden muiden alan toimijoiden kanssa.

Tavoitteet

 • Suomen elintarvikeviennin kaksinkertaistaminen 3 miljardiin euroon vuoteen 2023 mennessä
 • elintarvikkeita valmistavien yritysten kansainvälistyminen
 • vientiosaamisen kasvattaminen
 • Suomen imagon ja suomalaisten elintarvikkeiden tunnettuuden lisääminen kohdemarkkinoilla
 • yritysten ja muiden alan toimijoiden välisen yhteistyön lisääminen ja verkostoituminen
 • 5 000 uuden työpaikan synnyttäminen Suomen elintarvikesektorille

Ohjelman palvelut

 • Food from Finland –yhteisosastojen toteuttaminen tärkeimmillä kansainvälisillä elintarvikealan ammattilaismessuilla
 • ostajatapaamiset sekä kohdemarkkinoilla että Suomessa
 • verkostoitumistapahtumat
 • koulutus- ja valmennuspäivät
 • vähittäiskaupan kampanjat
 • mediatilaisuudet ja –vierailut

Food from Finland tekee myös kohdistettuja toimenpiteitä muutamille tuoteryhmille:

 • Alkoholituotteet
 • Marjatuotteet
 • Kauratuotteet yhteistyössä kauraklusterin kanssa
 • Kananmunatuotteet

Ohjelman palvelut ovat avoimia kaikille elintarvikeyrityksille ja messuja lukuun ottamatta maksuttomia.  

Kohdemarkkinat

 • Pohjoismaat, Saksa
 • Itä-Aasia: Kiina, Hong Kong, Etelä-Korea ja Japani
 • Lähi-Itä: Saudi-Arabia, Arabiemiraatit
 • Etelä-Afrikka, Singapore, USA, muut Euroopan maat

Liity ohjelmaan

Jäsenyyteen liittyvissä asioissa ota yhteyttä hanna-kaisa.erkkila(at)businessfinland.fi.  

Food from Finland -ohjelman kertaluontoinen osallistumismaksu:

 • Mikroyritykset: 1 500 euroa
 • Pk-yritykset: 3 000 euroa
 • Suuryritykset: 6 000 euroa

Jäsenedut

 • kohdemarkkinainformaatiota ja tietoa markkinamahdollisuuksista
 • veloitukseton alustava markkinaselvitys valituissa kohdemaissa
 • Food from Finland -tunnuksen käyttöoikeus yrityksenne markkinoinnissa, materiaaleissa ja verkkosivuillanne
 • 10 prosentin alennus vientiohjelman maksullisista toimenpiteistä (muun muassa messuille osallistumisesta Food from Finland Suomi -maaosastolla)
 • näkyvyys Food from Finland -markkinoinnin kanavissa

Ota yhteyttä

Head of Food Program
Esa Wrang
+358 (0)2946 95486
Senior Advisor, Manager
Annaleena Soult
+358 (0)2946 95911Project Manager
Tiina Luoma
+358 (0)2946 95393
Program Coordinator
Hanna-Kaisa Erkkilä
+358 (0)2946 95296
Senior Advisor, Kiina
Cuilu Fan
+358 (0)2946 95025