AI Business

Innovaatiorahoitusta, verkostoja ja vientipalveluja tekoälyn ja alustatalouden tutkimukseen, kehittämiseen ja hyödyntämiseen liiketoiminnassa.

Tekoäly ja alustatalous Suomen kilpailueduksi

AI Business -ohjelman tavoitteena on nostaa Suomi maailman parhaaksi paikaksi kehittää ja hyödyntää tekoälyä ja alustataloutta liiketoiminnassa sekä rakentaa tänne globaaleja ekosysteemejä ja digitaalisia alustoja sijoituksia houkuttelemaan.

Ohjelman kuvaus

Tekoälyn ja digitaalisten alustojen kehitykseen ja hyödyntämiseen investoidaan globaalisti kymmeniä miljardeja. Suomen kansantalouden kannalta on tärkeää saada tänne globaalia tekoälyteknologioiden ja alustatalouden osaamista sekä innovaatioekosysteemejä.

AI Business -ohjelma tarjoaa innovaatiorahoitusta tekoälyn ja alustatalouden tutkimukseen, kehittämiseen ja hyödyntämiseen liiketoiminnassa. Ohjelma tarjoaa lisäksi kansainvälisiä verkostoja ja vientipalveluja, joissa viedään valikoituja yrityksiä tapaamaan suuria globaaleja yrityksiä. 

Nelivuotisen ohjelman (2018-2022) laajuus on 200 miljoonaa euroa, josta Business Finlandin osuus on noin puolet. Lisäksi Kasvumoottoreihin tarkoitetulla 60 miljoonalla eurolla voidaan rahoittaa esimerkiksi digitaalisia alustoja, joista syntyy merkittäviä verkostovaikutuksia.

Ohjelman kohderyhmät

AI Business -ohjelma on tarkoitettu suomalaisille startup-, pk-, Midcap- ja suurille yrityksille. Yritys voi hakea rahoitusta joko omaan yksittäiseen kehityshankkeeseen tai yhteiseen kehityshankkeeseen muiden yritysten kanssa.

Ohjelmassa rahoitetaan myös tutkimusta erityisesti yliopistojen, tutkimuslaitosten ja yritysten yhteishankkeissa. Näissä hankkeissa tutkitaan esimerkiksi uusia tekoälyteknologioita, niiden soveltamista sekä alustatalouden liiketoimintamalleja.

Ohjelman tavoitteet

  • lisätä suomalaisten yritysten kilpailukykyä ja tuottavuutta luomalla uusia tekoälyyn ja alustatalouteen perustuvia innovaatioita
  • kasvattaa tekoälyteknologioiden ja digitaalisten alustojen osaamista yrityksissä, tutkimuslaitoksissa ja yliopistoissa
  • parantaa yritysten ja julkisen sektorin tuottavuutta sekä innovaatioiden kysyntää kannustamalla tekoälyyn ja alustatalouteen perustuvien innovaatioiden käyttöönottoon
  • rakentaa Suomeen ekosysteemejä sekä digitaalisia alustoja ja tehdä Suomesta globaalisti houkutteleva kohde sijoituksille

Hae mukaan

Yritykset ja tutkimusorganisaatiot voivat hakea Business Finlandin rahoitusta jatkuvasti. Tutustu rahoituspalveluihimme tästä.

Ota meihin yhteyttä ennen rahoituksen hakemista.

Ota
yhteyttä

Ohjelmapäällikkö
Outi Keski-Äijö

+358 50 5577 663
outi.keski-aijo (at) businessfinland.fi

Asiantuntija (tekoäly)
Aki Ylönen

+358 50 395 2603
aki.ylonen (at) businessfinland.fi

Asiantuntija (alustatalous)
Manu Setälä

+358 50 5577 910
manu.setala (at) businessfinland.fi

Asiantuntija (tutkimus)
Aki Parviainen

+358 50 3511 354
aki.parviainen (at) businessfinland.fi

Asiantuntija (kansainvälistyminen)
Teuvo Heikkinen

+358 2946 95378
teuvo.heikkinen (at) businessfinland.fi