Eurooppalaiset ohjelmat

Business Finland tarjoaa tietoa kansainvälisistä ja eurooppalaisista ohjelmista ja rahoituksen hakemisesta.

Tietoa
ohjelmista

Eurooppalaiset ohjelmat ja verkostot tarjoavat rahoitusta yrityksille ja tutkimusorganisaatioille. Osallistuminen ohjelmien projekteihin on hyvä tapa kehittää osaamista yhteistyössä kansainvälisten tutkimusryhmien ja yritysten kanssa.

Business Finlandin asiantuntijat auttavat eurooppalaisten ohjelmien tarjoaman rahoituksen löytämisessä ja hyödyntämisessä.

Horisontti

2020

EU:n Horisontti 2020 on maailman suurin tutkimus- ja innovaatiorahoitusohjelma, jonka koko on lähes 80 miljardia euroa vuosille 2014–2020.

Pk-yritykset ovat erityisasemassa: jopa 20 prosenttia avainteknologioiden kehitykseen ja yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisuun kohdistetusta budjetista suunnataan pk-yrityksille. Hakemukset lähetetään ja käsitellään Euroopan komissiossa Brysselissä.

Suomessa Horisontti 2020 -ohjelmaan osallistuvia auttaa Business Finlandissa sijaitseva EU:n tutkimus- ja innovaatio-ohjelmat -yksikkö EUTI.

EUTIn lisäksi suomalaisosallistujia auttavat Horisontti 2020 -ohjelman sisältöalueisiin erikoistuneet kansalliset yhteyshenkilöt eli NCP:t (National Contat Points). Yhteyshenkilöt työskentelevät Business Finlandissa ja Suomen Akatemiassa. 

Yhteiset teknologia-aloitteet (JTI)

Yhteiset teknologia-aloitteet (Joint Technology Initiatives, JTI tai Joint Undertakings) toteuttavat vaativia tutkimus- ja innovaatio-ohjelmia Euroopassa. Ne ovat yhteisyrityksiä, joissa yhdistyvät Euroopan komission, yksityisen sektorin ja julkisten tahojen resurssit ja tavoitteet.

Business Finland asiakkaineen on mukana monissa yhteisissä teknologia-aloitteissa, esimerkiksi