BEAM

Ratkaisuja maailman kehityshaasteisiin

Ohjelman kuvaus

OHJELMAN TAVOITTEET

BEAM-ohjelman tavoite on parantaa yritysten kasvun edellytyksiä voimakkaasti kasvavilla kehittyvillä markkinoilla.  Innovaatioiden avulla syntyy uutta kilpailukykyistä liiketoimintaa ja uusia työpaikkoja ja hyvinvointia sekä kehittyviin maihin että Suomeen.

Ohjelma tukee suomalaisten yritysten, kansalaisjärjestöjen, tutkimusorganisaatioiden, yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen innovaatioiden kehittämistä, pilotointia ja demonstraatioita, jotka edistävät sekä kehittyvien maiden hyvinvointia että tuovat kansainvälistä liiketoimintaa suomalaisille yrityksille. BEAM on viisivuotinen ohjelma, jonka laajuus on noin 50 miljoonaa euroa. Siitä noin puolet on Business Finlandin ja ulkoministeriön osuutta.

Ohjelmassa ei ole toimialarajoituksia, ja kehittyviksi maiksi luetaan kaikki OECD/DAC:n (OECD Development Assistance Committee) kehitysapukelpoisiksi määrittelemät kehitysmaat, pois lukien Kiina.

Kohderyhmät

Ensisijaisesti kasvuvaiheessa olevat yritykset, joilla on

  • tuotteeseen tai palveluun perustuvaa liiketoimintaa
  • tavoitteena laajentaa liiketoimintaa ja lisätä yhteistyötä kehittyville markkinoille
  • maksava asiakaskunta
  • riittävät resurssit (Business Finlandin rahoituksen edellytyksenä noin 50 prosentin omarahoitusosuus)

Yritysten lisäksi toivomme kansalaisjärjestöjen, tutkimusorganisaatioiden, yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja muiden toimijoiden osallistuvan.

Miten mukaan?

Tule mukaan laajentamaan liiketoimintaa ja kehittämään innovaatioita kehittyville markkinoille (emerging markets). Jos yhteisölläsi on kilpailukykyinen idea, kunnianhimoinen tavoite ja monipuolinen tiimi, tule kertomaan siitä meille! Ota yhteyttä tiimiimme.

Etsimme ensisijaisesti yritysvetoisia, kehittyviin maihin kohdistuvia innovaatiohankkeita, joissa mukana voi olla myös kansalaisjärjestöjä ja muita kehittyvissä maissa toimivia suomalaisia organisaatioita omilla rinnakkaisilla hankkeillaan. Tule keskustelemaan ideastasi ja rahoitusmahdollisuuksista.

Tee hakemus Business Finlandin asiointipalvelun kautta. Business Finland ja ulkoministeriö arvioivat hakemukset yhdessä, ja rahoituspäätökset tehdään Business Finlandin rahoitusprosessissa. Business Finlandin normaalin arvioinnin lisäksi jokaisesta hankkeesta arvioidaan myös sen vaikuttavuus kohdemaassa. Liitä siis sähköiseen hakemukseen myös raportti vaikuttavuudesta kehitysmaissa.

Yritys voi hakea rahoitusta koko ohjelman ajan.

 

Ota yhteyttä

Ohjelmapäällikkö
Minh Lam

+358 (0)2950 55743
minh.lam (at) businessfinland.fi
(yhteydenotot mieluiten sähköpostilla)

Koordinaattori
Juha Miettinen

Spinverse Oy
+358 (0)400 512 562
juha.miettinen (at) spinverse.com

BEAM-ohjelman tiimi