BEAM

Ratkaisuja maailman kehityshaasteisiin

Ohjelman kuvaus

Ohjelman tavoitteet

BEAM-ohjelman tavoite on parantaa yritysten kasvun edellytyksiä voimakkaasti kasvavilla kehittyvillä markkinoilla.  Innovaatioiden avulla syntyy uutta kilpailukykyistä liiketoimintaa ja uusia työpaikkoja ja hyvinvointia sekä kehittyviin maihin että Suomeen.

Ohjelma tukee suomalaisten yritysten, kansalaisjärjestöjen, tutkimusorganisaatioiden, yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen innovaatioiden kehittämistä, pilotointia ja demonstraatioita, jotka edistävät sekä kehittyvien maiden hyvinvointia että tuovat kansainvälistä liiketoimintaa suomalaisille yrityksille. BEAM on viisivuotinen ohjelma, jonka laajuus on noin 65 miljoonaa euroa. Siitä noin puolet on Business Finlandin ja ulkoministeriön osuutta.

Ohjelmassa ei ole toimialarajoituksia, ja kehittyviksi maiksi luetaan kaikki OECD/DAC:n (OECD Development Assistance Committee) kehitysapukelpoisiksi määrittelemät kehitysmaat, pois lukien Kiina.

Kohderyhmät

Ensisijaisesti kasvuvaiheessa olevat yritykset, joilla on

  • tuotteeseen tai palveluun perustuvaa liiketoimintaa
  • tavoitteena laajentaa liiketoimintaa ja lisätä yhteistyötä kehittyville markkinoille
  • maksava asiakaskunta
  • riittävät resurssit (Business Finlandin rahoituksen edellytyksenä noin 50 prosentin omarahoitusosuus)

Yritysten lisäksi toivomme kansalaisjärjestöjen, tutkimusorganisaatioiden, yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja muiden toimijoiden osallistuvan.

BEAM-ohjelman kohdemaat 

Miten mukaan?

Tule mukaan laajentamaan liiketoimintaa ja kehittämään innovaatioita kehittyville markkinoille. Jos yhteisölläsi on kilpailukykyinen idea, kunnianhimoinen tavoite, monipuolinen tiimi ja jos näette uusia mahdollisuuksia kehittyvillä markkinoilla, tule kertomaan siitä meille! Suosittelemme yhteydenottoa ennen hakemuksen jättämistä. Voimme rahoituksen lisäksi auttaa tunnistamaan kohdemaan tarpeisiin liittyviä mahdollisuuksia, tarvittavia kumppaneita ja kehityspankkien projekteja.

Etsimme ensisijaisesti yritysvetoisia, kehittyviin maihin kohdistuvia innovaatiohankkeita ja -konsortioita, joissa mukana voi olla myös kansalaisjärjestöjä ja muita kehittyvissä maissa toimivia suomalaisia organisaatioita omilla rinnakkaisilla hankkeillaan. Hankkeiden tulee perustua tunnistettuihin kohdemaan tarpeisiin ja kehityshaasteisiin. Tule keskustelemaan ideastasi ja rahoitusmahdollisuuksista. 

Yhteydenoton jälkeen voit tehdä hakemuksen Business Finlandin asiointipalvelun kautta. Business Finland ja ulkoministeriö arvioivat hakemukset yhdessä, ja rahoituspäätökset tehdään Business Finlandin rahoitusprosessissa. Business Finlandin normaalin arvioinnin lisäksi jokaisesta hankkeesta arvioidaan myös sen vaikuttavuus kohdemaassa. Liitä siis sähköiseen hakemukseen myös raportti vaikuttavuudesta kehitysmaissa.

Rahoitusta voi hakea koko ohjelman ajan.

Kansainvälisen yhteistyön kumppaniorganisaatioita

 

Ota yhteyttä

Ohjelmapäällikkö
Christopher Palmberg

+358 50 5577 966
christopher.palmberg(at)businessfinland.fi
(yhteydenotot mieluiten sähköpostilla)

Koordinaattori
Markku Heino

+358 40 719 1221
markku.heino(at)spinverse.com