Ready

Yrityksille, jotka ovat aloittamassa kansainvälistymistä

Ready-tason valmennus

Matkailuyrityksen kansainvälistymiskoulutus sisältäen erilliset valmennusosiot: tuote, hinnoittelu, jakelutiet ja markkinointiviestintä.

Visit Finlandin Matkailuyrittäjän Kansainvälistymisoppaan mukainen koulutuskokonaisuus, joka antaa perustiedot kv-markkinoinnista ja tuotekehityksestä.

Yrityksille, jotka ovat aloittamassa kansainvälistymistä tai suunnittelemassa uusia tuotteita ja tarvitsevat kehitystyön tueksi perustietoja sekä kohdemarkkinoista, potentiaalisista asiakkaista että markkinoiden odotusten mukaisesta tuotekehityksestä.

Ready-tason valmentajat

Koulutuskokonaisuus

Suvi Ahola, Arja Kortesluoma, Jyrki Oksanen, Soila Palviainen, Kari Turunen

Yksittäiset valmennukset

Tuote:
Kari Halonen, Birgitta Palmqvist

Hinnoittelu:
Birgitta Palmqvist

Jakelutiet:
Maarit Ahola, Kirsi Mikkola, Marjo Ranta-Irwin, Marko Vento

Markkinointiviestintä:
Maarit Ahola, Ilkka Kauppinen, Kirsi Mikkola, Marjo Ranta-Irwin

 

Tutustu myös valmiisiin kansainvälistymispolkuihin tästä