Maarit Ahola

Ready Steady Go -tasot

Kansainvälistymisvalmennus (Ready) 1-2 pv

Matkailuyrityksen kansainvälistymispolku ryhmävalmennuksena. Sisältää ryhmätehtäviä.

-       Yrityksen nykytilanteen ja toimintaympäristön analyysi
-       Tuotteistaminen, kohderyhmät, laatu ja hinnoittelu
-       Kansainväliset myynti- ja jakelukanavat sekä kumppanit
-       Myynti kansainväliselle asiakkaalle, neuvottelu- ja kommunikaatiotaidot eri kulttuureissa
-       Markkinointiviestintä kansainvälisilla markkinoilla. Markkinoinnin työkalut kuntoon. Visit Finlandin ja ao. matkailualueiden tarjonta.
-       Yrityksen kansainvälistymissuunnitelma, rahoitus, riskien arviointi
-       Matkailun verkostoyhteistyö
-       Yritys- ja maaesimerkit

Kansainvälistymisvalmennus:  Japani markkina-alueena (Go)  1 pv

Japanilaisen matkailijan profiili, arvot, tavat ja tottumukset, toiveet, matkailu Suomeen ja Eurooppaan. Tuotteistaminen, myynti-, markkinointi- ja jakelukanavat ja –keinot.  Matkanjärjestäjien odotukset ja toiveet, kiinnostus. Potentiaaliset yhteistyökumppanit. Neuvottelu- ja liiketoimintaosaaminen japanilaisessa kulttuurissa.  Yritys- ja tuotteistamisesimerkkejä.

Yrityskohtainen konsultointi kansainvälisille markkinoille 2-4 pv (Go)

Yrityskohtaiseen valmennukseen osallistuu matkailuyrityksen avainhenkilöstö työpajoissa ja kotitehtäviä tehden: polku sisäistetään ja muutetaan yhdessä toimenpiteiksi. Yrityksen kansainvälistymis- ja markkinoinnin suunnitelma alkaa lähtökohta-analyysista, maa-, asiakas- ja kumppanivalinnoista markkinalle menoon ja operatiivisiin toimenpiteisiin ja rahoitussuunnitelmaan. Eri kulttuurien väliset eroavuudet käyttäytymisessä ja työskentelytavoissa, liiketoiminnassa ja neuvottelutaidoissa.

-       Yrityksen nykytilanne, kansainvälistymisvalmius ja menestystekijät sekä kansainvälinen toimintaympäristö
-       Tuotteistaminen, kohderyhmävalinnat ja kohderyhmien tarpeiden, hinnoittelu ja toiminnan laatu
-       Maavalinnat
-       Kansainväliset myynti- ja jakelukanavat, kanavavalinnat ja jakelukanavayhteistyö
-       Myynti kansainväliselle asiakkaalle, myyntikumppanien vaatimukset, neuvottelu ja kommunikaatio eri kulttuureissa
-       Arvolupaus asiakkaalle ja yhteistyökumppanille
-       Markkinointiviestinnän periaatteet ja työkalut, markkinointimateriaali, kansainvälisen matkailumarkkinoinnin keinot ja sosiaalinen media, markkinointimix.
-       Kansainvälistymisstrategia ja operatiiviset toimintasuunnitelmat, rahoitus, riskien arviointi
-       Matkailun verkostot
-       Maakohtaisia yritysesimerkkejä

Lisätietoja

Maarit Ahola on kokenut matkailu- ja elintarvikeyritysten kansainvälisen liiketoiminnan sparraaja ja kouluttaja, jolla on kumppaniverkosto mm. Euroopassa, Aasiassa.

Maarit Ahola
maarit.ahola(at)hotmail.com
Puh. (0)50 568 1836