Anu Nylund

Steady Go -tasot

Kohderyhmäkoulutus 0,5– 1 pv

Matkailupalvelujen tuotteistamisen ja erinomaisen asiakaspalvelun taustalla vaikuttaa ymmärrys kansainvälisistä trendeistä ja yhteiskunnallisesta kehityksestä. Opi ymmärtämään modernien humanistien kulutuskäyttäymistä suhteessa muihin kohderyhmiin ja huomioimaan se tuotteistamisessa, markkinoinnissa, hinnoittelussa ja toiminnassa.

Kestävä kehitys – 1 pv

Kestävä kehitys ja siitä johdettava vastuullinen toiminta on parhaimmillaan matkailuyrityksen luonnollinen tapa toimia. Käymme läpi kestävän kehityksen perusperiaatteet ja sovellamme niitä matkailuyrityksen toimintaan. Bonuksena teemme suunnitelman siitä, miten kestävä kehitys tehdään näkyväksi osana markkinointia.

Tuotteistaminen ja kohderyhmäkoulutus palvelumuotoilun menetelmin - 1pv
Räätälöity: Oman osaamisen brändäys 0,5  1pv

Kuvaus: Henkilö-brändäys on kasvava trendi ja tuo lisäarvoa markkinointiin. Jos olet yksinyrittäjä, tehdään oman osaamisen strategia brändäämisen tueksi. Isommassa yrityksessä jokaisen tekijän osaaminen tehdään näkyväksi – se tuo uskottavuutta ja nostattaa tekijöiden arvostusta. Apuna SoMe ja tarinallistaminen.

Anu Nylund

Koulutukset toteutetaan uusin innostavin metodein, joiden tavoitteena on oppia, kehittää uutta ja viedä se käytäntöön yhdessä. Teoria kohtaa käytännön

Anu Nylund
Mood of Finland
anu.nylund (at) moodoffinland.fi
www.moodoffinland.fi