Jan Badur

Steady Go -tasot

Tuotteistaminen, kohdemarkkinana Saksa (Steady) 1pv

Käytännönläheinen työpaja, jossa markkinalähtöinen tuotteistaminen, huomioiden markkinatrendit, asiakastarpeet ja kuluttajakäyttäytymisen. Sisältää pienryhmätyöskentelyä. Materiaalina mm. konkreettisia tuote-esimerkkejä markkinoilta.

Hinnoittelu, kohdemarkkinana Saksa (Steady) 1pv

Käytännönläheinen työpaja, jossa markkinalähtöinen hinnoittelu vientikaupassa, huomioiden jakelutiet kv. markkinoilla, matkanjärjestäjien vaatimukset. Sisältää pienryhmätyöskentelyä. Materiaalina mm. konkreettisia tuote-esimerkkejä markkinoilta.

Tuotekortti, kohdemarkkinana Saksa (Steady) 1pv

Käytännönläheinen työpaja, yrittäjillä omat kannettavat tietokoneet, tuotteet, hinnat ja kuvat mukana, käytössä tuotekortit, joissa NordicMarketingin tuotestandardit, tuotekortteja täydennetään ja täsmennetään työpajassa. Sisältää pienryhmätyöskentelyä. Materiaalina mm. konkreettisia esimerkkejä markkinoilta.

Markkinointi, kohdemarkkinana Saksa (Steady) 1pv

Käytännönläheinen työpaja, jossa kansainvälinen markkinointi, sähköinen ja sosiaalinen media matkailussa, tuotteiden kuvaukset sopiviksi valituille kohderyhmille ja markkina-alueille, asiakastarpeiden ymmärtäminen. Sisältää pienryhmätyöskentelyä. Materiaalina mm. konkreettisia esimerkkejä markkinoilta.

Kv-jakelukanavat ja myynti, kohdemarkkinana Saksa (Steady) 1pv

Käytännönläheinen työpaja, jossa Euroopan jakelutiet, konkreettinen myyntityö markkinoilla, matkanjärjestäjien rooli, erikoistuminen ja kohderyhmät, ammattilaisten tarpeet ja vaatimustaso. Sisältää pienryhmätyöskentelyä. Materiaalina mm. konkreettisia esimerkkejä markkinoilta.

Some-markkinointi, kohdemarkkinana Saksa (Go) 1pv

Käytännönläheinen työpaja, jossa aiheena Facebook-mainonta ja -markkinointi, konkreettiset Facebook Ads -kampanjat markkinoilla, kohderyhmien valinta, mainoksien setup, seuranta ja optimointi. Sisältää pienryhmätyöskentelyä. Materiaalina mm. konkreettisia esimerkkejä markkinoilta.

Online työkalut, (Go) 1pv

Esimerkkejä: WordPress (omien nettisivujen asetukset ja ylläpito), MailChimp (yrityksen oma newsletter), Basecamp (projektihallinta yrityksissä/hankkeissa). Sisältää pienryhmätyöskentelyä. Materiaalina mm. konkreettisia esimerkkejä markkinoilta.

Lisätietoja

Toimitusjohtaja, 16 vuoden kokemus matkailualalta, saksalainen, täydellisesti suomea osaava matkailun ja markkinoinnin ammattilainen, ollut töissä matkanjärjestäjällä Saksassa.

Jan Badur
Nordic Marketing
jan.badur(at)nordicmarketing.de
Puh. +49 1 783 481 048
www.nordicmarketing.de