Leena Grönroos

Steady Go -tasot

Kohderyhmäkoulutus (Steady)

Visit Finlandin kohderyhmien käytännönläheinen valmennus, jossa ohjaan osallistujia kehittämään tuotteitaan kohderyhmien mukaisesti. Aluksi tutustuminen kohderyhmien motiiveihin ja kuluttajakäyttäytymiseen. Tämän jälkeen työpajana tuoteanalyysi, tuotteiden vahvuuksien ja kehittämiskohteiden paikantaminen. Osallistujilla tulee olla tuotekuvaukset mukana valmennuksessa.

Kestävä kehitys (Steady)

Kestävän kehityksen työpajassa ohjaan osallistuja analysoimaan yrityksen ympäristö- ja sosiokulttuurisen kestävyyden. Valmennuksen jälkeen osallistujalla on selkeä käsitys yrityksen vahvuuksista ja kehittämiskohteista toimenpidelistoineen. Erityisen hyödyllistä on työpajan räätälöinti, esimerkiksi yrityksen prosesseihin tai tuotekehitykseen ja viestintään. Työpajan tilaajan tulee toimittaa tarvittava aineisto etukäteen työpajan valmistelua varten.

Green DQN ® destinaation kestävä kehitys (Steady)

Green DQN ® valmennusohjelmassa vahvistamme destinaation yhdenmukaista, vastuullista liiketoimintaa. Tavoitteena on destinaation vastuullisuuden nykyistä parempi välittyminen vieraalle ja sitä kautta asiakaskokemuksen ja liiketoiminnan taloudellisen pilarin kehittäminen. Työ tehdään destinaation brändin mukaisesti, uutta asiakasymmärrystä hankkien, paikallisuutta, ympäristön ja paikallisten asukkaiden hyvinvointia sekä osaamista painottaen. Valmennusohjelmassa tehdään ensin alkukartoitus ja tilaajan kanssa sovitusti 2-4 työpajaa, joiden välissä testauksia ja kokeiluja uusien, työpajoissa sovittujen toimintatapojen toimivuudesta.

Green DQN ® valmennusohjelman toteutan yhdessä Haaga-Helian kaupallisten palveluiden henkilöstön ja Mood of Finlandin Anu Nylundin kanssa. Suosittelemme tämän valmennusohjelman täydennykseksi destinaation laatu- ja turvallisuusvalmennusta.

Laatuvalmennus: Miten asiakkaani kokee palveluni? (Steady)

Valmennus on asiakkaan polun testaaminen unelmoinnista jälkimarkkinointiin joko yksittäisessä yrityksessä tai destinaatiossa. Työhön rekrytoidaan tilaajan kohderyhmää vastaavat testaajat ja havainnoinnin kohteet muuotoillaan yritys/destinaatiokohtaisesti. Testauksen tuotokset kehittämisehdotuksineen käydään tilaajan kanssa läpi.

Destinaation Laatu DQN ® (Steady)

DQN ® -valmennusohjelmassa kehitämme destinaation yhdenmukaista, osallistujien kanssa muotoiltavat laatukriteerit täyttävää liiketoimintaa. Tavoitteena on sekä laadukas asiakaskokemus että kustannustehokas, ympäristöllisesti ja kulttuurisesti vastuullinen destinaation liiketoiminta. Valmennusohjelmassa tehdään ensin alkukartoitus ja tilaajan kanssa sovitusti 2-4 työpajaa, joiden välissä voidaan tehdä testauksia ja kokeiluja työpajoissa sovittujen toimintatapojen toimivuudesta.

Laatu DQN ® -valmennusohjelman toteutan yhdessä Haaga-Helian kaupallisten palveluiden henkilöstön kanssa. Suosittelemme tämän valmennusohjelman täydennykseksi destinaation kestävän kehityksen valmennusta ja turvallisuusvalmennusta.

Sustainable heritage interpretation (Go)

Heritage Interpretation on merkityksen tulkintaa. Se on kulttuuri- ja luonnonperinnöstä tai muusta valmennuksen tilaajalle tärkeästä aiheesta viestimistä viihdyttävästi, kohderyhmää kiinnostavasti, tavoitteellisen opetuksen sisältäen. Heritage interpretation on onnistunut, kun vierailijat luontokohteessa paitsi saavat hienon luontoelämyksen, myös käyttäytyvät luonnon kestävyyden kannalta oikealla tavalla. Menetelmää voi käyttää niin opastuksessa, markkinointiviestinnässä kuin yritys- ja matkailukohde-esittelyissä ja kävijähallinnassa.

Työpajassa muotoilemme ohjeistuksen tilaajan haluamasta aiheesta. Teemme sen valmennuksen tilaajan ennakkoon toimittaman aineiston pohjalta Tildenin interpretation- periaatteita soveltaen: kohderyhmän odotukset ja tilaajan tavoitteet huomioiden, aiheen kannalta oleelliset asiat mielenkiintoisiksi muokaten. Heritage interpretation-työkaluja Leena on hyödyntänyt esimerkiksi Suomenlinnan kestävän matkailun kehittämistyössä yhteistyössä Suomenlinnan hoitokunnan kanssa.

Leena Grönroos

Leena Grönroos on filosofian maisteri, jolla on pitkä kokemus matkailun kehittämisestä Haaga­‐Helia ammattikorkeakoulun matkailun liikkeenjohdon lehtorina sekä projektitehtävissä. Leenan ominta alaa on matkailukohteen kehittäminen kestävän kehityksen periaatteilla. Tätä työtä hän on tehnyt esimerkiksi Suomenlinnassa yhteistyössä Suomenlinnan hoitokunnan ja yritysten kanssa yli kymmenen vuoden ajan. Laatutyöhön Leena on perehtynyt muun muassa Suomen Laatupalkintokilpailun arvioijan tehtävässä, eli hän hyödyntää EFQM-mallia laatuvalmennuksissaan.

Leena Grönroos
Lehtori, Matkailun liikkeenjohto
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
leena.gronroos(at)haaga-helia.fi
Puh. 040 488 7187
Twitter: @LGronroos