Kristiina Havas

Steady-taso

Ruokamatkailu (Steady) 1/2 – 1 pv

Ruoka ja ruokailu ovat oleellisia ja elämyksellisiä osia matkailutuotetta. Suomen matkailun kilpailukyvyn kannalta on tärkeää, että ruokamatkailua kehitetään, asiakkaiden odotukset täytetään ja ylitetään. Keskeisiä asioita ruokamatkailun kehittämisessä ovat paikallisuus, tarinat, lähiruoka luonnonantimineen ja vastuullisuus. Ruokamatkailu voi olla myös alueellinen brändielementti. Ruokamatkailun valmennuskokonaisuus voidaan räätälöidä asiakaan tarpeiden mukaisesti. Teemoja voivat olla ruokamatkailun tuotteistaminen palvelumuotoilua hyödyntäen ja alueen vahvuuksien tunnistaminen ruokamatkailussa. Ruokamatkailun kehittämisessä voidaan hyödyntää olemassa olevia työkaluja, mm. Suomen ruokamatkailustrategia ja tuotesuositukset, jotka löytyvät www.hungryforfinland.fi sivulta.

Lisäksi voidaan toteuttaa seuraavia räätälöityjä valmennuksia ruokamatkailun näkökulmasta.

Kulttuurimatkailu (Culture Finland) (Steady) ½ – 1 pv
Kesäaktiviteetit (Outdoors Finland) (Steady) ½ – 1 pv
Hyvinvointimatkailu (FinRelax) (Steady) ½ – 1 pv

Asiakkaat, kansainvälistyminen (tuotetta koskeva), modernit humanistit, tuotteistaminen ja tuotekortti ovat oleellisia osia kehittämistä. Näitä teemoja voidaan sisällyttää räätälöityyn valmennukseen sopimuksen mukaisesti.

Lisätietoja

Kristiina Havas on toiminut valtakunnallisten RUOKA&MATKAILU -hankkeiden projektipäällikkönä vuodesta 2012. Hän on toiminut tuotekehittäjä- ja palvelumuotoilukouluttajana sekä matkailun toimialalla monissa eri tehtävissä.

Kristiina Havas
FM, projektipäällikkö, matkailun lehtori
Haaga-Helia amk
kristiina.havas(at)haaga-helia.fi
Puh. +358 (0)500 688 332
www.hungryforfinland.fi
www.haaga-helia.fi