Antti Huttunen

Ready Steady Go -tasot

Markkinointiviestintä (Ready) 1-2 pv

Valmennus on räätälöity pienen ja keskisuuren matkailuyrityksen näkökulmaan, jossa kohtaavat halu kasvaa ja kehittyä sekä toisaalta se, miten ajan ja rahan rajallisuus pakottaa tekemään selkeitä valintoja. Valmennuksen ensimmäinen päivä auttaa ymmärtämään, mitä nykyaikainen markkinointi on, mitä se edellyttää yrityksiltä ja miten valmiudet sen menestyksekkääseen toteuttamiseen luodaan.

Valmennus on mahdollista toteuttaa myös kaksipäiväisenä. Kaksipäiväisen valmennuksen toinen päivä on workshop-päivä, jossa keskitytään rakentamaan osallistujille oma markkinointimix ja luomaan helposti sovellettava perusrunko oman markkinointistrategian pohjaksi. Valmennuksen jatkoksi sopii hyvin yrityskohtainen konsultointi.

Myyntikanavat, (Steady) 1 pv

Valmennuksessa luodaan osallistujille ymmärrys ja valmiudet myyntikanavien tehokkaaseen hyödyntämiseen. Päivän aikana käydään läpi kattavasti sähköisen myynnin mahdollisuudet ja tavat toteuttaa sitä kattaen sen, mitä jakelukanavat ovat ja miten niistä valitaan oikeat. Kuinka rakennetaan ja kehitetään omia kanavia? Mitä paketointi ja yritysten välinen yhteistyö edellyttää ja mahdollistaa? Kuinka luodaan matkailuyrityksen tai alueen jakelukanavastrategia?

Digiperusteet, (Steady)

Napakka päivän valmennus täynnä konkretiaa ja selkeitä vastauksia. Päivän päätteeksi jokainen osallistuja ymmärtää, mitä digitaalisuus mahdollistaa yritykselle ja mitä sen hyödyntäminen edellyttää.

Valmennuksessa käsitellään tarvittavat teknologiat laitteista ohjelmistoihin ja palveluihin, yritysten digitaaliset prosessit, digitaalisen markkinoinnin perusteet, tietosuoja-asetus ja tietoturva. Puhutaan selkeää suomea, säilytetään kosketus konkretiaan, eikä tyhmiä kysymyksiä ole olemassa.

Kesäaktiviteetit (Outdoors Finland-teema)

Valmennus jakautuu kahteen osaan. Ensimmäisessä keskitytään asiakkaan ymmärtämiseen ja tarpeisiin, siihen millainen on hyvä ja nykyaikainen outdoors-tuote sekä miten niillä luodaan alueelle tai kohteelle vetovoimaa. Syvennymme myös tarkastelemaan aktiviteettiportfoliota siten, että alue tai kohde on vetovoimainen kaikkien haluttujen kohderyhmien näkökulmasta. Pohjalla on Retkipaikan erittäin kattava asiakas- ja käyttäjätieto.

Toisessa osassa perehdytään reittien ja palveluiden tuotteistamiseen. Miten niistä rakennetaan elämys ja siihen perustuvaa ansaintaa? Mitä digitaalisen löydettävyyden ja käytettävyyden eteen tulee tehdä? Millä tavalla, mitä tietoa, millaisella sisällöillä ja missä kanavissa se tulee jakaa, jotta haluamamme ihmiset käyttävät tuotetta tai palvelua?

Valmennuksen jatkoksi sopii hyvin yrityskohtainen konsultointi.

Digimarkkinointi ja Some-markkinointi, 1-2 pv (Steady)

Valmennuksen sisältö räätälöidään osallistujien tason mukaan ja päivän mittaan edetään niin syvälle, kuin osallistujien rahkeet riittävät. Painotus voi olla joko digitaalisessa markkinoinnissa laajemmin, tai pelkästään sosiaalisessa mediassa.

Valmennus auttaa löytämään vastaukset mm seuraaviin kysymyksiin:

Mitä ovat oikeat tavoitteet alueelle tai yritykselle? Miten valitaan oikeat kanavat? Miten onnistumista mitataan? Millaista sisältöä mihinkin kanavaan? Miten sisältö tuotetaan? Kuinka hallitaan riskit? Miten ostetaan mediaa? Luvassa paljon käytännön esimerkkejä ja käytännön työssä hankittua eturivin kokemusta ja tietoa.

Asiakaslähtöinen tuotteistus, 1-2 pv (Steady)

Yhteistyössä Flowhousen kanssa toteutettavassa valmennuksessa opetellaan hahmottamaan matkailijan asiakaskokemuksen rakentavat elementit, laadukkaan asiakaspolun toteuttaminen ja kilpailijoista erottautuminen.

Valmennus auttaa vastaamaan mm. seuraaviin kysymyksiin: Mitä tiedämme asiakkaista? Kenelle tuotetta teemme? Millaisia odotuksia asiakkailla on? Mistä asiakaskokemus muodostuu? Miten rakennan tuotteen asiakkaan tarpeista, odotuksista ja halutusta kokemuksesta alkaen. Mitä tarvitsen sen toteuttamiseksi? Miten rakennan myynnin ja markkinoinnin osaksi tuotetta ja asiakaskokemusta?

Valmennukseen voidaan liittää workshop-osuus, jolloin lopputuloksena on tuote, jota voi lähteä pilotoimaan.

Kuvaviestintä, (Go)

Matkailua myydään kuvien luomilla mielikuvilla ja viestintä muuttuu koko ajan visuaalisemmaksi, kuvan ja videon merkitys korostuu. Samalla sosiaalisen median kanavat kiihdyttävät ajankohtaisuuden ja julkaisunopeuden vaatimuksia. Kuvan elinkaari lyhenee. Puhutaan mieluummin tunneista, enintään päivistä. Valmennuksessa vastataan tähän haasteeseen ja autetaan hyödyntämään muutoksen luomia mahdollisuuksia. Päivän aikana opetellaan uudenlaista tapaa ajatella ja organisoitua sekä käydään läpi kuvaviestintästrategian perusteet. Lopputuloksena haluamme nähdä oikeita asioita viestiviä ja laadukasta kuvaa nopealla prosessilla tuottavia ja julkaisevia asiakkaita.

Räätälöity valmennus

Alueen toiveiden mukaisesti räätälöity valmennus.

Lisätietoja

Antti Huttunen on kansainvälisesti palkittu matkailuviestinnän ja digitaalisen markkinoinnin moniosaaja. Hän on pidetty luennoija ja kouluttaja, jolla on 20 vuoden menestyksekäs ura digitaalisen markkinoinnin parissa. Hän on suomalaiset luontoon räjähdysmäisesti innostaneen Retkipaikka-blogin ja sen ympärille kehittyneen matkailuekosysteemin perustaja. Hän on tuottanut ja käsikirjoittanut TV1:llä esitetyn Metsien kätkemä -TV-sarjan. Aiemmin urallaan hän on johtanut Ylen digitaalista markkinointia ja toiminut mainos- ja markkinointitoimistoissa johtotehtävissä. Antilta on julkaistu myös kaksi kirjaa.

Antti Huttunen
Retkipaikka / Jotuca Oy
antti(at)retkipaikka.fi
Puh.+358 (0)40 821 0485
www.retkipaikka.fi