Kirsi Mantua-Kommonen

Steady Go -tasot

Matkailupakettien tuotteistaminen kiinalaiselle matkailijalle, (Steady), 1 pv

Käytännön kokemukseen perustuva luento- ja työpajakokonaisuus, jossa käydään läpi kiinalaismatkustajien segmentointi sekä miten eri palvelualueet (majoituspalvelut, ateriat, elämyspalvelut, asiakaspalvelu, ostokset) voidaan mukauttaa kiinalaisten tarpeisiin sopivammiksi.

Mitä on koulutusmatkailu? Opaskirjaan perustuva koulutus (Steady), ½ pv

Mitä toimijoita koulutusmatkailussa on mukana? Mitä etua koulutusmatkailusta on eri toimijoille? Millainen on hyvä koulutusmatka? Millainen on hyvä leirikoulu? Miten rakentaa yhteistyötä eri toimijoiden kesken?

Leirikoulun tuotteistaminen kiinalaisryhmille, (Steady), 1 pv

Käytännön kokemukseen perustuva luento- ja työpajakokonaisuus, jossa käydään läpi leirikouluryhmien segmentointi, erilaiset leirikouluvaihtoehdot (ystävyyskoulu, leirikoulu, tutustumismatka) sekä miten eri palvelualueet (majoitus, ateriat, aktiviteetit, ohjaajien toiminta) voidaan mukauttaa kiinalaisten tarpeisiin sopivammiksi.

Yhteistyö kiinalaisen B2B-kumppanin kanssa, (Go), 1 pv

Miten tavoittaa kiinalaisia matkatoimisto-/koulutusmatkailuasiakkaita? Mitä markkinointitoimenpiteitä tarvitaan? Miten käyttää hyödyksi kiinalaisia sosiaalisen median työkaluja (WeChat, Weibo, Youku)? Millaiset markkinointimateriaalit toimivat parhaiten? Mitä tulee huomioida yhteistyösopimuksessa? Miten maksuliikenne Kiinasta hoituu vai hoituuko?

Matkailupalvelujen/-pakettien kuluttajamarkkinointi Kiinassa, (Go), 1 pv

Mitkä kuluttajasegmentit ovat potentiaalisia? Miten käyttää hyödyksi kiinalaisia sosiaalisen median työkaluja (WeChat, Weibo, Youku)? Kuinka tehdä yhteistyötä kiinalaisten sosiaalisen median vaikuttajien (KOL Key Opinion Leaders) kanssa? Miten eri kuluttajamyyntikanavat eroavat toisistaan (CTRIP, Fliggy, Tuniu, e-Long, Qunar...)

Lisätietoja

KTT, yrittäjä-toimitusjohtaja Kirsi Mantua-Kommonen tuntee kiinalaisen kuluttajan sielunmaiseman tutkimuksensa ja käytännön kokemuksensa ansiosta. Hänen perustamansa kohdepalveluyritys AuroraXplorer keskittyy palvelemaan kiinalaisia vapaa-ajan, koulutus-, business-, terveys- ja FIT-matkailijoita. Yrityksessä työskentelee kiinalaisia ja suomalaisia ammattilaista, jotka tuotteistavat, myyvät ja markkinoivat suomalaisia palveluja kiinalaisille sekä B2B että B2C kanavien kautta.

Kirsi Mantua-Kommonen
CEO, CMO, Founding partner
AuroraXplorer Oy
kirsi(at)auroraxplorer.com
Puh. +358 (0)40 4196 821
www.auroraxplorer.com