Pirjo Räsänen

Ready Steady -tasot

Luonnosta liiketoimintaa ja hyvinvointia – kansainvälistymisvalmennus Outdoors Finland -teemaisille tuotteille, (Ready) 1 pv

Pyörä-, vaellus- ja multiaktiviteettimatkailun tuotteistaminen kansainvälisille markkinoille on yritysten yhteistyötä. Tämän kansainvälistymisvalmennuksen tavoitteena on rakentaa omatoiminen, opastettu, osittain huollettu ja täysin huollettu paketti kansainvälisten markkinoiden näkökulmasta.

Luonnosta liiketoimintaa ja hyvinvointia – kestävä kehitys Outdoors Finland -teemaisille tuotteille (Steady) ½ pv

Outdoors-kohteet ja kestävä kehitys: reitistöjen kehittäminen tuottaa hyvinvointia ja taloudellista hyötyä monella tavalla alueelle. Miten luoda kävijälle paikan henkeä, rakentaa elämystä ja samalla sitouttaa paikallisia.

Muita räätälöityjä luontomatkailuun liittyviä valmennusaiheita ovat:

Lihasvoimin liikkumaan: Kesämatkailualueet kansainvälisillä markkinoilla (miten kehittää kesämatkailukohdetta, rakentaa luontoelämyksiä ja samalla kannustaa yrityksiä tuotteistamaan kansainvälisille markkinoille)

Luonto- ja reittitiedon digitalisointivalmennus: retkeilijät käyttävät joustavasti erilaista digitaalista reitti-informaatioita matkan ja retken eri vaiheissa. Mikä on paras mahdollinen mix ja miten tuotan sen?

Kiertomatkatuotteiden kehittäminen: kiertomatkat ovat kesämarkkinoilla volyymiltaan isoja tuotteita, joita lähes jokainen matkanjärjestäjä tuottaa ja myy kansainvälisillä markkinoilla. Ne vaativat usein laajemman alueen yhteistyötä ja niihin kannattaa panostaa. Valmennuksessa käydään läpi eri markkina-alueita, matkanjärjestäjiä ja myyjiä ja erilaisten kiertomatkatuotteiden perusedellytyksiä.

Omatoimisten pakettien tuotteistaminen: kansainvälisillä markkinoilla myydään valtavasti omatoimisia tuotteita. Mitä oikeastaan tarkoitetaan omatoimisten pakettien tuotteistamisella ja mitä hyötyä siitä on tuottajalle? Millaisia paketteja markkinoilla on ja miten me voimme niitä kehittää?

Kesäreittien teemoittaminen (CF-näkökulma): reittien teemoittaminen on edennyt Keski-Euroopassa pitkälle ja on yksi merkittävä tekijä kesämatkailukohteiden profiloinnissa. Sen osatekijöitä ovat luonnon erityispiirteet, geo- ja biodiversiteetti mutta yhtä suuri painoarvo on paikallisuudella, ruu´alla ja tarinankerronnalla. Kohteessa sisältöä voivat luoda paikalliset taiteilijat, historioitsijat ja kulttuuritoimijat.

Pirjo Räsänen

Kokenut ja osaava Outdoors-markkinoihin ja erityisesti kesäaktiviteetteihin ja kesämatkailukohteisiin perehtynyt asiantuntija ja valmentaja, palautteen keskiarvo on 4,6 (1-5). Valmennukset aiheita mm. kesämatkailualueen suunnittelu, profilointi ja tuotteistaminen, luonto- ja reitistökohteiden tuotteistaminen, reittimateriaalin digitalisointi ja monikanavainen Outdoors-viestintä sekä yritysten ja yritysryhmien tuotteistaminen kansainvälisille markkinoille. Lisäksi luontoliikuntareitistöjen kehittämissuunnitelmia.

Pirjo Räsänen
Ellare Oy
pirjo.rasanen (at) ellare.fi
www.ellare.fi
Puh. 040 737 8650