Esteettömyys

Esteettömistä palveluista on tullut matkailuyrityksille kilpailuetu

Matkailupalveluiden esteettömyys

Esteetön matkailu kasvaa maailmalla kovaa vauhtia. UNWTO arvioi julkaisussaan “Tourism for all” (2016), että 27 % Euroopan väestöstä kuuluu esteettömän matkailun piiriin.

Tähän lukuun on laskettu mukaan liikunta- ja aistirajoitteisten lisäksi myös kasvava seniorimatkailijoiden joukko sekä lomalla olevat perheet, joilla on pieniä lapsia ja jotka kaikki käyttävät esteettömiä matkailupalveluja.

Esteettömistä palveluista on tullut matkailuyrityksille kilpailuetu ja matkailijoiden erityistarpeiden ymmärtäminen ja huomioiminen palvelujen tuottamisessa auttavat parantamaan myös muiden matkailijoiden palvelukokemusta.

Jotta matkailuelämykset olisivat kaikkien saavutettavissa iästä ja erityistarpeista huolimatta, matkailukohteiden ympäristöratkaisuissa ja palveluissa tulisi ottaa erityiskohderyhmät huomioon jo suunnitteluvaiheessa.

Pantou (Promoting Accessible Tourism in Europe)

Euroopan komissio on kehittänyt Pantou online-palvelun eurooppalaisille yrityksille, jotka tarjoavat esteettömiä matkailupalveluja. Yritykset voivat maksutta syöttää palveluun oman profiilisivunsa.

Suosittelemme, että matkailuyritykset, joilla on estettömiä matkailupalveluja, syöttävät tietonsa Pantou-palveluun.

Myös Visit Finlandin My Stay -palvelussa on mahdollisuus kertoa tuotteen esteettömyydestä.