Terveyttä biteistä

Tavoitteenamme on tehdä Suomesta merkittävä digitaalisen terveyden toimintaympäristö.

Terveyttä biteistä -ohjelma

Terveyttä biteistä -ohjelma tarjoaa yrityksille kanavia ja rahoitusta terveydenhuollon tarpeista lähtevien ratkaisujen kehittämiseen ja yritysten ja sairaaloiden väliseen yhteistyöhön. 

Tietoa ohjelmasta

Tavoitteet 

Terveyttä biteistä  (Bits of Health) -ohjelman tavoitteena on tehdä Suomesta merkittävä digitaalisen terveyden toimintaympäristö, jossa syntyy ja kehittyy kansainvälisesti menestyviä yrityksiä. 

Hyödyt

Rakennamme ohjelmassa uutta ekosysteemiä, lisäämme liiketoiminta- ja asiakasymmärrystä sekä autamme yrityksiä kasvamaan.

Health Tuesday

Terveyden ja hyvinvoinnin ajankohtaisia teemoja avaava verkostoitumistapahtumien sarja. Pääsääntöisesti järjestetään joka kuukauden ensimmäisenä tiistaina, myös webcastina.

Twitterissä tapahtumasta voi keskustella tunnisteella #healthtuesday. Tutustu myös Facebookin Health Tuesday Finland  -ryhmään.

Tervetuloa mukaan!

Tulossa

5.6. Health Tuesday: From Research to Innovations – Bits of Health Showcases

Menneiden tapahtumien esitykset ja videotallenteet

Personalized healthcare 8.5.2018

Human-driven data economy - new business opportunities 3.4.2018

Renewing the IT Systems in Health and Social Care, PART 1: Apotti as platform; Case: VideoVisit  6.3.2018

Finnish golden egg: health data – case diabetes 6.2.2018 

Clinical Entrepreneur Finland

Clinical Entrepreneur Finland on Business Finlandin Terveyttä biteistä -ohjelman ja Suomen yliopistosairaaloiden innovaatioita ja yrittäjyyttä edistävä projekti. Sen tavoite on etsiä uusia ja disruptiivisia ideoita ja tarpeita yliopistosairaaloista ja muuntaa ne yritysten innovoinnin ja kaupallistamisen kautta potilaiden hyödyksi ja käytäntöön kliinisessä työssä.

Projektissa toteutetaan 2018 aikana pilotti, jossa tuetaan hakuprosessin kautta valittuna yhteensä 10 yritystä. Hakuun voivat osallistua:

  • yliopistosairaaloiden terveydenhuollon ammattilaisten 2016-2018 perustamat yritykset (Laajennetty vuoteen 2016.)
  • yritykset, joilla on/on ollut yhteiskehittämisprojekti yliopistosairaalan kanssa 2016-2018  (Laajennetty vuoteen 2016.)
  • Turun ja Oulu YSI -projektien (yliopistosairaalat innovaatioalustana) yritykset sekä
  • yritykset, jotka vievät eteenpäin Terveyskylän Innovaatiotalon tarpeita.

Pilotissa tähdätään toimintamalliin, jossa tarpeista ja ideoista kehitetään Business Finlandille laadukkaita ja rahoituskelpoisia yrityshankkeita ja niiden kautta innovaatioita. Pilottiyritykset saavat tuekseen liiketoiminnan sparrausta Oulun kauppakorkeakoulusta, NABC (need, approach, benefit, competion) -mallin mukaista koulutusta ja yhteyden NHS Englannin Clinical Entrepreneur -ohjelmaan. Lisäksi avautuu mahdollisuus yhteiskehittämiseen tai pilotointiin valikoitujen yliopistosairaaloiden kanssa erillisen sopimuksen mukaisesti.

Pilottiin valittaville yrityksille on kaksi hakua, 30.1.– 30.3.2018 (Hakuikaa jatkettu kuukaudella!)  ja 3.–28.9.2018 (Hakuaika siirretty keväästä syksyyn!) Ks. tarkemmat ohjeet hakuilmoituksesta.) Kummassakin haussa valitaan mukaan viisi yritystä.

Yliopistosairaaloissa toimiville terveydenhuollon ammattilaisille Clinical Entrepreneur Finland tuo lisäksi mahdollisuuden työskennellä yllämainituissa hakuun soveltuvissa yrityksissä erikseen sovittavan ajanjakson ilman huolta virkansa, vakanssinsa tai toimensa menettämisestä. Esimiehen hyväksyttyä työskentelyjakson voi siten viedä eteenpäin omaa yritysideaa tai osallistua kehitystyöhön jo olemassa olevassa yrityksessä, jonka kanssa työntekijä sopii palkkaus-, IP- ja muista asioista.

Clinical Entrepreneur Finland toimii yhteistyössä HUS:in startup-tapahtuma Finderyn ja yliopistosairaaloissa kiertävän Findery Finlandin kanssa. Näissä tapahtumissa itseään voivat tuoda esille erityisesti startupit, jotka toivovat yhteistyötä yliopistosairaalan työntekijöiden/klinikoiden kanssa. Yliopistosairaaloiden ammattilaiset puolestaan voivat löytää tilaisuuksissa idealleen kumppaniyrityksen.

Lisätietoja Clinical Entpreneur -projektista:

Kari Kataja
Ohjelmapäällikkö, Terveyttä biteistä
+358 (0)2950 55626
etunimi.sukunimi (at) businessfinland.fi

Yliopistosairaaloiden terveydenhoidon ammattilaiset voivat tiedustella lisätietoja myös yliopistosairaaloiden yhteyshenkilöiltä.

 

Ota yhteyttä

Terveyttä biteistä -ohjelmapäällikkö
Kari Kataja

+358 (0)2950 55626
kari.kataja (at) businessfinland.fi