Siirry sisältöön

Singapore SEALab

SEALab-ohjelmassa työelämässä vuosien kokemuksen hankkineet ammattilaiset tekevät suomalaisille yrityksille räätälöidyn market entry -suunnitelman Singaporen ja Kaakkois-Aasian markkinoille. Suunnitelma on samalla heidän MBA-tutkintonsa lopputyö Nanyang Technological Universityn Business Schoolista.

Tietoa ohjelmasta

Neljä kuukautta kestävän jakson aikana NTU Business Schoolin MBA-tutkintoa suorittavista henkilöistä koostuva tiimi voi työskennellä seuraavien osa-alueiden parissa:

 • Markkina-analyysi ja suunnitelma markkinoille menoon
 • Liiketoiminnan toteutettavuusanalyysi
 • Tuoteanalyysi ja kehitysstrategia
 • Liiketoimintasuunnitelma (ydinalueet, verkostoituminen, markkinointi, jakelu, rahoitussuunnitelma jne.)

Ennen projektin alkamista sen aihe ja laajuus määritellän yhdessä yrityksenne kanssa. Prosessia valvoo ja ohjaa NTU:n henkilökunta. Mitä enemmän yrityksenne sitoutuu ohjelmaan, saatte sitä tarkemman markkinoillemenosuunnitelman.

Rahoitus yrityksille

 1. Ensisijaisesti Market Explorer -rahoitus pk- ja midcap-yrityksille. Muita vaihtoehtoja:
 2. Tempo-rahoitus (pk-yritykset) de minimis -tukena,
 3. T&k-rahoitus (kaikki yritykset),
 4. Nuoret innovatiiviset yritykset -rahoitus (NIY). Rahoitus sopii startup-yrityksille, joille on myönnetty NIY-rahoitusta. Market Access -ohjelmien kustannukset sisällytetään osaksi projektin kustannuksia.

Ohjelmaan pääsy edellyttää

 • Innovatiivista tuotetta tai palvelua, jolla on kansainvälistä kilpailuetua
 • Aitoa kiinnostusta markkinaan
 • Noin 1 miljoonan euron liikevaihtoa (kestävä kilpailuetu)
 • Riittävää rahoitusta ja/tai positiivista kassavirtaa 1-2 vuodeksi eteenpäin
 • Yritys palkkaa tai on jo palkannut markkinaan työntekijän tai työntekijöitä
 • Innovatiiviseen tuoteideaan perustuvaa liiketoimintaa ja riittävää teknologista osaamista
 • Itsenäistä yritystä, suuren yrityksen yksikköä tai ulkomaisen yrityksen tytäryritystä
 • Englanninkielisiä verkkosivuja

Yritysten panostukset ohjelmaan

 • Ohjelmamaksu 15 000 euroa
 • Antaa pääsy yrityksen tietoihin, ml. asiakas- ja taloustiedot sekä strategiset suunnitelmat
 • Kohdistaa työaikaa projektille n. 1-2 tuntia viikoittain
 • Vastaanottaa 5 opiskelijaa 3-4 päivän yritysvierailun ajaksi pääkonttoriin Suomessa
 • Valmius matkustaa Singaporeen

NTU-yliopiston Strategy Projects -haku 2021-2022

 • Elokuu- 31.10.2021: suomalaiset yritykset lähettävät hakemuksen Business Finlandiin
 • Marraskuu 2021: yliopiston ja edustajamme haastattelevat hakijat
 • Marraskuun loppu 2021: päätös valituista projekteista ja ilmoitus näistä NTU:n MBA-opiskelijoille
 • Joulukuu 2021: Opiskelijoiden ja tiedekuntien valinta tiimeille
 • Tammikuu 2022: projektitiimien muodostaminen ja virallinen kick-off
 • Tammi-huhtikuu 2022: projektien toteutus, NTU:n MBA-opiskelijat tulevat Suomeen ja projektien päättäminen
  • Helmikuu 2022: projektien välitarkastelu
 • Huhtikuu 2022: loppuraporttien julkistamistilaisuus Singaporessa (yritykset menevät Singaporeen tilanteen salliessa)

Ota yhteys Business Finlandin asiantuntijaan jo haun suunnitteluvaiheessa.

Ota
yhteyttä

Senior Advisor

Harriet Gullstén

+358 50 5577 776