Tietoa Business Finlandista

Suomalaisille asiakkaille » Tietoa meistä » Tietoa Business Finlandista lyhyesti

Tehtävämme on Suomen kokoinen

​Business Finland tarjoaa yhtenäisen palvelupolun innovaatiotoimintaan, kansainvälistymiseen, investointeihin ja matkailun edistämiseen.

Business Finland on suomalainen julkinen toimija, joka tarjoaa innovaatiorahoitusta ja kansainvälistymispalveluita sekä edistää matkailua ja investointeja Suomeen. Organisaatiossa työskentelee 600 asiantuntijaa 40 toimipisteessä maailmalla ja 16 toimipaikassa Suomessa. Business Finland on osa Team Finland -verkostoa.

Business Finland on globaalin kasvun kiihdyttämö. Luomme edellytyksiä kestävälle kasvulle 
auttamalla yrityksiä kansainvälistymään sekä rahoittamalla tutkimusta ja innovaatioita. 
Huippuasiantuntijamme ja uusin tieto nopeuttavat markkinoiden 
mahdollisuuksien tunnistamista ja auttavat muuttamaan ne kansainvälisiksi menestystarinoiksi.

Kehitämme Suomesta maailman vetovoimaisinta ja 
kilpailukykyisintä innovaatioympäristöä, jossa yritysten on hyvä kasvaa, 
uudistua ja menestyä.

Strategiamme on kaksiosainen:

 • mahdollistamme kansainvälistä kasvua yrityksille sekä
 • luomme maailmanluokan liiketoimintaekosysteemejä ja kilpailukykyistä liiketoimintaympäristöä Suomelle. 
  Lue lisää

Business Finlandin henkilöstö Suomessa ja maailmalla

Business Finlandin pääjohtaja on Nina Kopola. 

 

Johtoryhmä 

 • Nina Kopola, Director General, DG's Office
 • Ari Grönroos, Funding Services and Finance
 • Reijo Kangas, Growth Companies
 • Kalle Kivekäs, BF LAB
 • Teija Lahti-Nuuttila, Ecosystems
 • Risto Vuohelainen, Global Network
 • Laura Ylä-Sulkava, Talent and Administration
+ laajennettu kokoonpano
 • Antti Aumo, Invest In
 • Marjo Ilmari, Startup Development
 • Hannu Kemppainen, Strategic Performance Management
 • Tomi Korhonen, Communications
 • Pekka Sivonen, Digital Transformation of Finnish Industries
 • Paavo Virkkunen, Tourism/Visit Finland

Business Finlandin johtokunta

 • Puheenjohtaja – Pertti Korhonen, hallitusammattilainen
 • Varapuheenjohtaja – Petri Peltonen, alivaltiosihteeri, työ- ja elinkeinoministeriö
 • Timo Ahopelto, pääomasijoittaja, Lifeline Ventures
 • Elina Björklund, toimitusjohtaja, Reima Oy
 • Miia Porkkala, hallituksen puheenjohtaja, Aho Group Oy
 • Nina Vaskunlahti, alivaltiosihteeri, ulkoministeriö
 • Leena Vestala, ylijohtaja, ELY-keskus

Business Finlandin logot, pääkonttorin ja johdon kuvia:

Business Finlandin Code of Conduct koskee koko Business Finlandin henkilöstöä työ-, virka- tai toimeksiantosuhteen laadusta ja kestosta riippumatta. Myös Business Finlandin sopimuskumppaneilla on velvollisuus noudattaa näitä periaatteita sopimussuhteeseen liittyvässä toiminnassaan.

Business Finland hoitaa Suomen valtion antamaa ja sille laissa säädettyä palvelutehtävää, siksi yhteiskuntavastuu on keskeinen osa Business Finlandin toimintaa. 

Vuonna 2018 kansainvälistymis-, investointi- ja matkailunedistämispalveluita tarjoava Finpro ja innovaatiorahoitusta tarjoava Tekes yhdistyivät Business Finlandiksi.